Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   › 

Jak vodotěsně izolovat betonový bazén?

  

Do České republiky konečně zavítalo pěkné počasí a mnoho lidí jistě přemýšlí o tom, jak si bude teplých dní užívat u bazénů na svých zahradách. ČR není nadarmo nazývána bazénovou velmocí! Ještě před příjemným lenošením u vody je ale nezbytné věnovat odpovídající pozornost kontrole vodotěsnosti bazénu, jež představuje nutný základ pro to, aby mohl bez problémů plnit svoji základní funkci. Bazén, který není vodotěsný, je totiž jednoduše k ničemu!

Jak na vodotěsnost betonového bazénu?

Pro garanci vodotěsnosti betonových bazénů se při jejich opravách nejčastěji používá jemně mletý cement a jemně mleté příměsi, přičemž výsledkem je hutná směs, která má nízký vodní součinitel. Doporučují se cementy, jež se vyznačují vysokou pevností, mají nízký obsah vápna a vysokou jemnost mletí. Vyšší vodotěsnosti je možné dosáhnout tím, když se použije cement aktivovaný vibračním mletím, ale i použitím jemně mletých příměsí, jako je kupříkladu popílek. Vodotěsnost je navýšena i za pomoci provzdušnění betonu vhodným činidlem či prostřednictvím zpomalovacích nebo urychlujících přísad. Je samozřejmostí, že kamenivo nesmí obsahovat žádné nečistoty či organické příměsi. Podstatné je i dodržení požadované velikosti.

Složení betonové směsi a zásady práce s ní

Doporučuje se, že by měly převažovat jemnozrnné frakce kameniva. Do betonové směsi patří jen tolik vody, kolik je nutné pro hydrataci. Podmínkou opět je, aby byla voda chemicky čistá bez přítomnosti jakýchkoli organických látek. Dbát je třeba i na přiměřenou teplotu, ochranu betonové směsi před ostrým slunečním zářením, beton se musí kropit a podcenit se nesmí ani požadované doby tuhnutí a zrání betonu. Z důvodu zabránění možným komplikacím je lepší, když jsou prvky, jež prostupují celou konstrukcí raději osazeny již před zabetonováním. Po vyzrání betonu je načase provést zkoušku vodotěsnosti, když doporučovaný vodní součinitel při produkci ocelobetonové směsi se pohybuje v intervalu 0,45 až 0,55.

K hydroizolaci slouží i hydroizolační stěrky Rokovodoflex K či Tekutá hydroizolace

Existují však i jiné možnosti, jak je možné betonový bazén hydroizolovat. Jeho povrch je ještě před samotným nátěrem třeba napenentrovat pomocí výrobku Rokogrund Profi. K aplikaci penetrace se využívá štětky či válečku. Když penetrace zaschne, lze přistoupit k nanášení hydroizolační stěrky Rokovodoflex 2K nebo Tekuté hydroizolace.

Návod k přípravě směsi

Příprava směsi, jež se využije k zajištění vodotěsnosti bazénu, nepředstavuje žádnou složitou alchymii. Je nutné ve správném poměru promíchat Rokovodoflex 2K složky A se stejným výrobkem složky B, a to v poměru 30 kg:10 kg. Využití přitom najde míchací spirála či speciální míchací zařízení. Míchání se provádí i tím způsobem, že je do tekuté složky B postupem času přisypávána složka A. Směs by měla být zhruba po pěti minutách ještě jednou důkladně promíchána. Pozor se musí dát na to, aby se do směsi nedostal vzduch a aby došlo k jejímu pořádnému promíchání i u stěn a u dna, kde nesmí být přítomné žádné hrudky. Připravený tmel by měl být zpracován za běžných podmínek do hodiny.

Způsob nanášení Rokovodoflexu 2K

Směs se nanáší za pomoci vhodné stěrky, přičemž jedna vrstva by neměla přesahovat tloušťku 2 mm. Další vrstvu je vždy možné nanést teprve v okamžiku, kdy u té předešlé dojde k vytvrzení. Zpravidla se tak děje po 4-5 hodinách. Na místech, kde dochází k dynamickému zatěžování konstrukce, případně hrozí nebezpečí vzniku vlasových trhlin, se doporučuje do druhé vrstvy přidat skleněnou síťovinu 4 x 4 mm. Druhá a další vrstva by také měly být po zavadnutí uhlazeny za pomoci ocelového hladítka. Jiným způsobem nanášení Rokovodoflexu 2 K je vysokotlaké stříkání. Zhruba za sedm dnů dojde k vyzrání hydroizolace a v tu dobu je ideální bazén pečlivě natřít.

Oblibě se těší i hydroizolační nátěr Ladax Mono 20 kg

S kladnými referencemi ohledně zajištění vodotěsnosti betonového bazénu se je možné setkat rovněž u hydroizolačního nátěru Ladax Mono 20 kg. Ten má celou řadu předností, mezi něž patří jeho prodyšnost, netoxičnost, nehořlavost a ekologičnost. Zkušenosti zákazníků hovoří i o tom, že je snadno zpracovatelný a lze jej jednoduše užít i v těžko přístupných místech. Při zakrytí zeminou jej není nutné chránit nějakou další vrstvou a v porovnání s fóliemi má tu výhodu, že se nemůže protrhnout nebo propíchnout. Tento hydroizolační nátěr dokáže utěsnit trhliny do velikosti 0,4 mm a je možné ho užít pro nové i staré betonové konstrukce. Zde funguje jako trvale funkční materiál, který oboustranně zajišťuje jejich vodotěsnost.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články