Zdivo

Obecně je možné pojmem zdivo označit stavební strukturu, která je pevná a která je tvořena konkrétními materiály. Ty se mění v závislosti na požadavcích, ale i v závislosti na tom, kdy bylo konkrétní zdivo realizováno. Dnes je tímto pojmem označována základní konstrukce jakékoliv nemovitosti, bez ohledu na to, zda je určena k bydlení, nebo k čemukoliv jinému.

Kapitoly tématu „Zdivo"

Jaké byly a jsou nejpoužívanější materiály?

Zdivo je možné rozlišit i podle toho, jaké jsou na něho použity materiály. Jak již bylo zmíněno, jejich použití je dáno nejenom požadovanými vlastnostmi, ale i tím, kdy daná nemovitost vznikla. Pokud se podíváme na hlavní trojici materiálů, rozhodně sem patří:

  • Kameny
  • Cihly
  • Tvárnice

Nutno přihlédnout i k tomu, že zdivo může být realizováno také s využitím dřeva. A to v souvislosti s moderními metodami staveb, které jsou označovány jako dřevostavby. Ty se díky svým kvalitám mohou celkem dobře vyrovnat klasickému řešení, které je spojeno se standardními materiály, které jsou ve stavebnictví využívané.

Zdivo je režné, nebo lícové

Rozdělení nemusí být nutně spojeno jenom s tím, jaký materiál se používá. Při rozdělování je vhodné přihlédnout také ke konkrétnímu charakteru zdiva. Tedy k tomu, zda je to zdivo takzvaně režné, nebo se jedná o takzvané lícové. Obě možnosti se liší tím, k čemu je primárně určené. Nejvíce se dnes mluví o takzvaném zdivu režném, jelikož právě to je tím typem, který by měl zvládnout odolat povětrnostním vlivům, jako třeba:

  • Vysoké a nízké teploty
  • Vlhkost ve formě vody i sněhu
  • Sluneční svit a vítr

Druhá varianta, tedy zdivo lícové, je využíváno jako základ pro následnou aplikaci omítky. Jde o variantu používanou v místech, kde povětrnostní vlivy nejsou nijak problémové a kde omítka bez potíží vydrží.

Zdivo z pohledu izolace

U zdiva je nutné hledět také na jeho izolační vlastnosti. Ty se dělí hned do tří skupin. Tou první skupinou je izolace tepelná. Ta je spojena se snahou použít takové řešení, které eliminuje úniky tepla z interiéru. Tuto vlastnost ovlivňuje nejenom typ použitého zdiva, ale i případné doplňkové izolační materiály, které jsou na něho dále aplikovány.

Druhou vlastností z pohledu izolace je ta zvuková. Tedy typ izolace, která dokáže zajistit, že hluk nebude pronikat ani dovnitř, ani ven. Zde je postup velmi podobný. I zde hraje roli typ zdiva, stejně jako doplňkové izolační materiály, které umí vlastnosti zlepšit.

Třetí vlastností je takzvaná hydroizolace. Je spojena s pronikáním vlhkosti a vody do zdiva. Jedná se o častý problém hlavně u starších nemovitostí, které nemají dostatečnou hydroizolaci. Daná vlhkost se následně dostává i do samotného interiéru. Řešením jsou různé formy izolací, které je možné realizovat i u stávajících staveb.

Důležitá je i bezpečnost zdiva

Parametr, na který se sice hledí méně, jelikož je považován za samozřejmý, ale při výběru je k němu vhodné přihlédnout. Jde o celkovou bezpečnost zdiva, která je spojena hlavně s tím, nakolik bude masivní. Díky tomu se výrazně zvýší celkové statické vlastnosti, které bude daná nemovitost z daného zdiva mít. Nutno říci, že všechno moderní zdivo plně odpovídá standardům a normám pro použití v našich podmínkách. Jiným výběrem lze parametry stavby jenom zlepšit.

Jaké jsou moderní trendy?

Když se podíváme na trendy, kterými se možnosti zdiva aktuálně ubírají, musíme říci, že dominují cihly a tvárnice, a to vyrobené s důrazem na maximální přesnost. Ty jsou broušeny tak, aby byla stavba zdiva velmi jednoduchá a také velmi rychlá. s jistotou vytvoření dokonale rovné zdi, bz jakýchkoliv úprav.

Dalším trendem jsou i kombinace materiálů. Příkladem jsou moderní cihly, které jsou vyplněny minerální vatou. Ty zaručí jak dobrou pevnost zdiva, tak i jeho velmi kvalitní izolační vlastnosti.

Jaký je rozdíl mezi zdivem z Porothermu a Ytongu?

Chystáte se zdít? V tom případě budete jistě vystaveni hamletovskému dilematu mezi pórobetonem a keramikou. Následující řádky by měly přispět k tomu, aby bylo vaše rozhodování co nejjednodušší.

Čím obložit zdivo? Lícovkami Klinker

Renesanci ve stavebnictví zažívají domy s lícovým zdivem. Netřeba je omítat, takže dochází k nemalým úsporám, přičemž tento druh architektury dostane přirozený a velmi originální vzhled. Velkou oblibu získal především v Anglii, avšak typické domy, podniky, objekty, kostely jsou rozesety po celém světě, a také u nás.

Pórobetonové tvárnice PORFIX - RD z pórobetonu

Kdo by neznal charakteristickou modrou značku stavebních prvků PORFIX. Jak už název napovídá, společnost z Trutnova se v široké škále materiálů zaměřila na takzvaný pórobeton – přírodní směs z odlehčeného betonu.

Z čeho se dá postavit dům?

Rozhodli jste se nejen bydlet ve svém, ale zároveň se na stavbě nového domu podílet vlastními silami? Potom stojíte před úkolem mnoha jiných před vámi: Z čeho dnes vlastně stavět?

Z čeho postavit dům - výhody a nevýhody Ytongu

Mít svůj dům, je sen snad každého člověka. Představuje jednak dobře uložené peníze, ale i zajištění budoucnosti našich dětí. Představa o vlastním bydlení se ale různí. Někdo si přeje mít velký dům s několika pokoji a rozlehlou zahradou, jinému postačí menší domeček jen pro svoji rodinu. Mít rodinný dům má určitě nespočet výhod, ale i nevýhod.

Jaký materiál použít na stavbu rodinného domu?

Přehled stavebních materiálů pro hrubou stavbu, které existují na českém trhu. Přehledný seznam výrobců keramických i pórobetonových tvárnic.