Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak provést odvodnění podlahy pod bazénem

  

Pokud si chcete pořídit bazén na zahradu, určitě budete stát před náročným rozhodováním, jaký typ pro vaše potřeby zvolit. V dnešní době je k dostání celé spektrum různých variant od velmi jednoduchých sestav, jež vyžadují pouze minimální zásah do terénu, až po klasická hloubená řešení pevné betonové skořápky, které je však výhodné svou pevností a dlouhou životností, a také velkou tvarovou variabilitou. Rozhodnete-li se na zahradě vybudovat bazén klasický je nutné o něm uvažovat jako o trvalém stavebním objektu, který musí být správně osazen do terénu.

Výstavba klasického zahradního bazénu

Ačkoliv se může zdát, že je bazén jednoduchou zapuštěnou stavbou, není tomu vždy tak. Vedle potřebné oboustranné hydroizolace je nutné u konstrukce bazénu vyřešit také odvodnění, a to jak podlahy stavby, tak stěn, zejména je-li umístěn jako přímá překážka odtoku dešťové vody. Zatímco u stěn bazénu je obvykle volen obtok nebo drenáž, odvodnění základu bazénu, resp. skladby podlahy či dna lze považovat za klíčové, jelikož omezí rizika vyplývající z podmáčení konstrukce a rychlé degradace.

Ošetření výkopu bazénu

Prvotním krokem při budování bazénu je provedení výkopu do požadované hloubky a požadované plochy. Hloubka výkopu by měla počítat jednak s celkovou výškou stěny bazénu (včetně výšky nad terénem), jednak se systémem odvodnění pod vlastní konstrukcí podlahy. Systém odvodnění slouží k zabránění prosakování vody podzemní i dešťové až ke konstrukci dna a je od ní oddělen hydroizolací. Výkop je před instalací odvodňovacího systému nutné vyrovnat, obvykle se k tomuto účelu používá štěrkového podsypu.

Uložení odvodňovacího systému

Na vyrovnaný podklad se následně ukládá systém odvodnění, který může být řešen dvěma způsoby podle mechanismu odvádění vody z prostoru pod bazénem. Jedná se o:

  • systém drenážních trubek s gravitačním odvodem vody
  • drenážní komplet nebo sběrná šachta s čerpadlem

Rozdíl mezi oběma systémy spočívá především v tom, jakým způsobem je dále s odváděnou vodou nakládáno. Samospádné odvodnění využívá gravitační síly ke svedení vody do odpadního žlabu nebo jiného již existujícího zařízení. U sběrného systému je odvedená voda shromažďována a následně odčerpávána pomocí čerpadla. Drenážní systém se následně zasype štěrkem s nízkou frakcí a až na něj se pokládá základová konstrukce bazénu (obvykle se jedná o armovanou betonovou desku).

Osazení bazénu

Samotné těleso bazénu obvykle tvoří skelet, který se ukládá na odizolovanou základovou desku. Výkop pro bazén tak bývá obecně větší než konečné vnitřní rozměry bazénu, jelikož je dále opatřen technologickými součástmi přispívajícími k jeho fungování (jedná se především o přívod vody a systém odpouštění, filtraci apod). Na instalaci bazénu navazují dokončovací práce, jež zahrnují v podstatě překrytí všech technologických částí a vytvoření atraktivního a funkčního okolí.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články