Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   › 

Rekonstrukce dřevěného stropu: vybourání a realizace nového

  

Stropní konstrukce jsou nedílnou součástí každé stavby. Životnost stropů je časově omezená. Jakmile se strop dostane do fáze klinické smrti, je nutné jej v lepším případě opravit a v horším pak úplně vyměnit. V žádném případě by neměla nastat situace, kdy by na někoho mohl spadnout. Pojďme si ukázat postup, jak zjistit, že má strop svůj osud již spečetěn. Což znamená vybourání stávají konstrukce a vytvoření nové.

Že je strop ve špatné formě zjistíme například takto:

Viditelné poškození - průhyb spodního podbití, viditelné poškození záklopu i trámů vlivem zatečení vody, trámy i prkna provrtané dřevokazným hmyzem či stářím (ztrouchnivění). 

Dalším znakem, že je se stropem něco v nepořádku lze zjistit samotnou chůzí nebo poskočením na stropě (neviditelná poškození). Pokud je strop "gumový", výrazně se prohýbají prkna i trámy, pak je s velkou pravděpodobností nutná jeho oprava / výměna.

Než se pustíme do práce, je vhodné se nejdříve dobře přípravit.

Kdo je připraven, není překvapen!

Důležité body

Statika a bezpečnost, návh vhodného řešení a postupu prací (požární odolnost, prostupy, nosnost, použitý typ stropu...)

Elektroinstalace - nalezení původních rozvodů a naplánování nových. 

Odhad nákladů, finanční plán - náklady tvoří několik položek.

Mezi první lze zařadit práci, která je finančně ohodnocená buď jednotkou času (například 300,- Kč za hodinu) nebo za vykonanou práci (strop někdo odstraní za 10000,- a nezáleží vám jestli to udělá za 1 hodinu nabo za 5 hodin, ale kdy a do kdy to udělá). Další položkou jsou náklady na materiál, stroje či nářadí.

Financovat rekonstrukci stropu lze buď ze svých našetřených prostředků nebo formou půjčky. To pro kterou formu se rozhodneme, záleží na tom čemu dáváme větší přednost a jestli jsme ochotni podstoupit nějaké riziko. Rozumnou půjčku na rekonstrukci lze snadno obhájit. 

Doplňkové technologie - mezi tyto doplňky můžeme zařadit například vzduchotechnické rozvody nebo instalace dalších rozvodných potrubí. Toto záleží na velikosti rekonstrukce. Pokud se vyměňuje pouze strop za strop, pak nejpravděpodobněji budeme rešit pouze stávající stav.

Rekonstrukce - bourání 

Na začátku je potřeba vyklidit prostory nad i pod stropem. 

Popis rekonstruovaného stropu: Jednoduchý strop s trámy, se záklopem z vrchní strany a podbitím ze spodní strany, s rákosovou omítkou a vnitřním násypem z plevů. Vybourání neovlivní statiku budovy (toto by měl ověřit statik).

Pomocí páčidla začneme s odstraňováním horního záklopu (na opačné straně, než je vstup do místnosti). Odstraníme několik prken z horního záklopu a vybereme násyp. Následně začneme s pomocí těžkého kladiva vytloukat spodní podbití i s omítkou (nevýhodou může být provázanost jednotlivých prken drátem, který drží rákos ze spodní strany). Taktéž je možné omítku nejdříve oklepat z lešení a až následně odstraňovat spodní záklop páčidlem nebo kladivem.

Pozor na: propadnutí skrz spodní podbití. Nesmíme zapomenout na ochranu dýchacích cest - plevy i omítka s rákosím silně práší.

Odstranění trámů může být náročnější. Hlavně pokud jsou masivní, těžké a osazeny v kapsách bez nebo s malou možností pohybu. Řešením může být jednostranné pomocné lešení z trubek či palet. Trámy vypodložíme lešením a následně pomocí motorové pily přeřízneme cca půl metru od stěny. Vyhneme trám do boku a odstraníme kratší kus trámu. Poté vysuneme delší část trámu z druhé kapsy. 

Pozor na: svírání motorové pily. Buď trám podřízneme nebo jej nejdříve jednostranně o tloušťku desky pozvedneme (vložíme mezi lešení a trám desku). 

Postupujeme dále a dále, dokud nemáme všechny trámy odstraněny. 

Z kapes odstraníme podložky.

Nakonec odstraníme veškerý binec vzniklý z bourání.

Rekonstrukce - stavba nového stropu

Připravíme si lešení a zkontrolujeme stav kapes. Jestliže upravujeme nosnost stropu zmenšením vzdálenosti mezi trámy, tak musíme nejdříve staré kapsy zazdít a následně vysekat nové kapsy.

S osazením nových trámů (nosníků) může být problém. Hlavně pokud není možné trám jednoduše do kapes vložit. Nejdříve musíme jednu kapsu prohloubit nebo upravit tak, aby mohl být trám osazen. Kapsu lze upravit různě. Záleží na návaznosti ostatních konstrukcí (stropů, stěn...). V některých případech bude nutné nejdříve kapsu vybourat směrem dolů. Nosník vložit na místo, provizorně jej jednostranně podstojkovat, zpět dozdít vybouranou část a následně jej usadit do konečné polohy. Nosník je potřeba do kapsy zasunou o délku dvou uložení + navíc s alespoň 10 cm rezervou.

Měníme-li pouze staré trámy za nové (bez změny rozměrů trámů), pak nebude potřeba kapsy upravovat, pokud nejsou vyloženě ve špatném stavu.

Všechny trámy osadíme do stejné výšky na nové naimpregnované podkladky. Pohlídáme si osové vzdálenosti trámů včetně uložení, které musí být na obou koncích stejné.

Dozdíme kapsy, které bylo nutno probourat skrz zeď.

Jak osadit trám do průběžné stěny (bez odskoků):

Po trámech přijde na řadu podbití a záklop z prken. Připevníme podbití, které buď přišroubujeme vruty nebo přitlučeme hřebíky.

Po dokončení podbití vložíme izolaci (zvukovou, tepelnou), rozvedeme rozvody elektřiny.

V některých případech nesmíme ve skladbě zapomenou na parozábranu, která řeší problém s kondenzací vlhkosti (při rozhraní vytápěný prostor a nevytápěný prostor a bez omítky). Parozábranu umísťujeme na stranu blíže k vytápěné místnosti. Třeba jak je uvedeno na obrázku níže. Nebo přes vrchní část podbití a trámů.

Umístění parozábrany u stropu s dřeveným podhledem:

 

 

Skladba s omítkou:

 

 

Nakonec strop zaklopíme dřevěnými prkny a omítneme rabicovou omítkou.

TIP: Jak zvětšit tepelnou izolaci stropu, ale ponechat jeho únosnost? Řešením může být změna rozměrů profilu nosníků. Použijeme vyšší a užší nosníky s menší osovou vzdáleností jednotlivých trámů. Pozor nesmíme zapomenout trámky vyztužit rozpěrkami, tak aby nedošlo k jejich klopení

Co můžeme pokazit

  • statika (nedostatečná únosnost)
  • elektrika (zapomeneme uložit kabely pro světla do konstrukce)
  • špatný materiál, technika (nekvalitní, nevhodný, chybějící)
  • ovlivnění stávájící konstrukce (snížení tuhosti stavby, nevhodné umístění nosníků)
  • izolace (nedostatečná nebo chybějící tepelná izolace)
  • neodborná práce (realizace bez zkušeností, něco vytvoříte a pak zjistíte, že je to blbě a musí začít s opravou)
  • podcenění financí (nedostatečné množství peněz a nákup méně kvalitních materiálů)
  • zanedbání bezpečné práce (nepoužívání ochranných pomůcek, riskování ve výškách)

 

 

 

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)