Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak snížit alkalitu v bazénu?

  

Pro kvalitní fungování bazénu je důležité udržovat správnou hodnotu pH. Ta určuje, zda vodný roztok reaguje zásaditě (alkalicky), neutrálně nebo kysele. V té souvislosti se objevuje také termín alkalita. Víte ale přesně, co to znamená?

Co je to alkalita?

Alkalita nebo jinak také kyselinová neutralizační kapacita (KNK) představuje míru stability pH. Čím vyšší je alkalita, tím větší má voda schopnost neutralizovat kyselinu. Má-li voda alkalitu vysokou, má tendenci se vracet k původnímu vyššímu pH, i přes přidání okysličovacích činitelů. Celková alkalita představuje souhrn bazických látek rozpuštěných ve vodě, které zabraňují náhlým změnám pH.

Trocha chemické teorie

Alkalita je definována zejména uhličitanovou rovnováhou. Z chemického hlediska se ve vodě přirozeně vyskytují:

  • uhličitanové anionty (CO32-)
  • hydrogenuhličitanové anionty (HCO3-)
  • kyselina uhličitá (H2CO3).

Mezi obsaženou kyselinou uhličitou a jednotlivými anionty existuje v přirozeném případě rovnováha, ale kyselá látka dokáže ze své molekuly odštěpit vodík, který je nositelem kyselosti. Zásaditá látka zvyšující pH uvolněný vodíkový kationt přijme a tím pH zvýší. I když je kyselina uhličitá slabá, je schopna odštěpit postupně dva vodíkové kationty. Naopak, uhličitanový aniont dokáže dva vodíkové kationty přijmout. Speciální je ale hydrogenuhličitanový aniont, který dokáže jeden vodík odštěpit (chová se tak jako kyselina) i přijmout (chová se tak jako zásada).

Alkalita a bazény

Ideální hodnota alkality se u bazénů pohybuje mezi 80 až 120 mg na litr. Její hodnotu lze měřit pomocí testeru, případně přesnějším fotometrem. Je-li alkalita příliš nízká, může to pH rozkolísat, případně příliš snížit. Důsledkem toho je koroze kovových částí, podráždění očí koupajících se osob, nebo dokonce až zelené zakalení vody. Příliš vysoká alkalita může způsobit vysoké pH, nemožnost srovnání pH, mléčný zákal vody. Voda s příliš vysokou alkalitou má vysokou neutralizační kapacitu a tak je jen velmi obtížně možné změnit její pH. Vysoká alkalita tak skoro vždy znamená také vysoké pH, které nejde běžnými způsoby snížit. Důsledkem je vyšší spotřeba kyseliny i desinfekce. Při vysoké hodnotě pH totiž významně klesá účinnost chloru.

Jak jí změnit

Chcete-li alkalitu snížit, musí se nejdříve ve vodě zneutralizovat všechny v ní přítomné hydrogenuhličitanové anionty. To uděláme tak,  že převedeme hydrogenuhličitanové a uhličitanové anionty dostatečným snížením hodnoty pH až na kyselinu uhličitou. Ta se dále rozloží na oxid uhličitý (CO2), který z vody vyprchá.

Když potřebujeme alkalitu zvýšit, musíme do vody dostat hydrogenuhličitanové ionty, přidáním vhodného přípravku (Alkalita, Alkalita Plus. Tak se zvýší celková alkalita, ale nezvýší se příliš pH. Snížení alkality dosáhneme poněkud komplikovaněji. Je třeba razantně snížit pH až na hodnotu kolem 4,0, což se nám ale nepovede standardním dávkováním přípravků na snížení pH. Pomoci může například smíchání s vodou, která má pH průměrné až nízké, například s vodou dešťovou (pH obvykle kolem 5,5). Nebo se doporučuje dávka kyselinky zvýšit. Například při napouštění ze studny se pak přidávají dva litry kyseliny chlorovodíkové na 5 krychlových metrů vody.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.73/5 (41 hlasů)

Související články