Základy stavby

Téměř každá stavba potřebuje kvalitní a pevné základy, které přenesou veškeré zatížení do základové půdy. U rodinných domů v drtivé většině případů používáme základy z betonu. Velikost základů se liší podle velikosti a složitosti stavby i geologických podmínkách, které zásadně ovlivňují cenu základů. Čím vhodnější pozemek pro dům koupíme, tím budeme mít menší starosti se zakládáním stavby a ušetříme spousty peněz.

Kapitoly tématu „Základy stavby"

Zakládání stavby

Základy dělíme na:

  • plošné
    • základové pásy, rošty, patky a desky
  • hlubinné
    • pilotové, šachtové pilíře, základové studny

U novostaveb domů se setkáme převážně s plošnými základy. Hlubinného zákládání se využívá u složitějších staveb a ve složitých geologických podmínkách.

Jaká je propustnost jílovité půdy?

Zakládání staveb vyžaduje podrobnou znalost podloží, aby bylo možné provést základy tak, aby dům zůstal dlouhodobě stabilní. Problémy spojené s propustností půdy mohou mít negativní vliv především na nerovnoměrné sedání případné smršťování vlivem bobtnání a vysýchání. Způsob, jakým je řešena základová konstrukce je tak velmi závislý na typu podloží.

Připravujeme se na betonáž základů - co potřebujeme?

Spousta z nás sní o vlastním domě. Někdo se do toho pustí po hlavě a obstará si starší dům k opravě. Jiní mají to štěstí, že vyrůstali nebo jiným způsobem přijdou do rodiny s dvougeneračním domem a nastěhují se do něj. Mnoho párů však začíná, jak se říká od píky a dům si musí postavit. Jedni firmou, druzí, ti šikovnější to zvládnout sami.

Kolik stojí beton?

Stavíte dům? Určitě vám nemusíme připomínat, že kvalitní základy a pevné podlahy jsou srdcem každého domu. Měly by být pevné jako skála, aby váš nový dům vydržel i několik desítek let. A k tomu se nejvíce hodí beton.

Co je vodonepropustný beton a jak jej vyrobit/objednat?

Beton, jako stavební materiál, je znám prakticky od starověku. V moderním slova smyslu, tedy jako směs vody a písku pojená sloučeninou na bázi páleného vápence (tzv. portlandského cementu), se v českých zemích používá přibližně od počátku 20. století. Za těch více než sto let byl neustále zušlechťován, zdokonalován a specializován. Nejen beton jako takový, ale i technologie jeho výroby a následné aplikace.

Jak vybrat míchačku na beton?

Nákup míchačky, máme na mysli míchačku stavební na malty a betony, je skutek, který je nutné řádně promyslet a sami sobě ho musíme zdůvodnit. Výběr míchačky není jednoduchý a musíme se dát pozor na určité věci, abychom později nezjistili, že nám něco nevyhovuje.

Jak opravit popraskaný beton?

Nějakou plochu zalitou betonem, ať již podlahu, schody nebo plošinu s altánem, má doma téměř každý. Ne všichni však ví, že je potřeba ji hlídat a udržovat. Beton má totiž, kromě mnoha skvělých vlastností, i některé, bez nichž bychom se docela dobře obešli. Mezi druhou skupinu patří křehkost nebo dobrá savost. Právě to totiž způsobuje jeho popraskání. Pokud ho neopravíte hned v začátku, pak se vám také může docela dobře stát, že budete muset betonovou vrstvu pokládat znovu. To je časově náročné, vyžaduje to hodně materiálu a taky práce. Proto doporučujeme každý problém vyřešit hned v zárodku. Jak? S tím se vám v následujících řádcích pokusíme poradit.

Jak spočítat kubík betonu?

Objem betonu

Pro výpočet objemu betonu nám stačí změřit délku, šířku a výšku prostoru určeného k vybetonování. Pak tyto tři rozměry dosadíme do vzorce V (objem) = a (délka) X b (šířka) X c (výška). Pozor ale na to, abychom neměli rozměry v různých jednotkách, například délku v milimetrech, šířku v centimetrech a výšku v decimetrech. Protože se beton objednává v kubických metrech je vhodné si rozměry převést na metry. Pokud tak neučiníme před výpočtem, můžeme pak výsledný objem upravit na kubíky.

Jak dlouho tvrdne beton?

Tvrdnutí betonu je závislé na krystalizaci cementového pojiva. Tento proces začíná již hodinu po namíchání směsi.

Dobu tvrdnutí ovlivňuje teplota. Probíhat může rovněž pod vodou, protože k němu beton nepotřebuje vzduch. Tvrdnutí nejde ničím přerušit. Nikdy by nemělo v jeho průběhu dojít k zamrznutí vody v krystalech betonu. Abychom tomu zabránili, je nutné betonovou směs dokonale zhutnit a ochránit proti nízkým teplotám rohožemi, teplým vzduchem apod.. Vzniknou - li pak v ní již trhliny, štěrková místa nebo díry, musíme takto poškozené plochy zajistit vodotěsnou izolací.

Jak dlouho schne beton?

Doba schnutí betonu je přibližně jeden měsíc. Za tu dobu totiž dojde ke krystalizaci cementového pojiva. Tento proces začíná již hodinu od namíchání betonové směsi.

Jak namíchat suchý beton?

Ať už hodláte betonovat jakoukoli vaší stavbu, určitě zvažte možnosti s betonem spjaté. Tuto směs si můžete koupit již namíchanou a balenou v pytlích, jestliže je betonovaná plocha malá. Pak stačí jen zamíchat v kýblu s vodou a hurá do práce.

Jak vrtat do betonu? Jak vybrat správný vrták?

Pokud jste někdy bydleli v panelovém domě nebo třeba i novostavbě s betonovými zdmi, zřejmě jste narazili na problém, jak pověsit obraz nebo třeba připevnit na zeď poličku. Vrtání do betonu totiž není žádná hračka a při nevhodném vybavení vám může kutilské práce na dlouho pěkně znechutit. Nestačí jen koupit tvrdý vrták, musíte koupit ten správný vrták přesně pro vrtačku, kterou máte doma vy. Anebo můžete zkusit i něco jiného, než je vrtačka.

Postup při přípravě a ukládání betonové směsi

Aby se beton stal kvalitním a pevným materiálem, musíme dbát na správnou volbu materiálu a na dodržování postupů přípravy při michání betonu a jeho následném ukládání (hotovou směs musíme do k-ce uložit dle správných pravidel/postupů).

Jak na stavbu základové desky na betonových pásech?

Stavba základové desky svépomocí bývá pro laiky zátěžový úkol číslo jedna. Je třeba se dobře připravit a neudělat chybu, která by vás mohla stát mnoho investovaných peněz a času. V tomto článku jsem si pro Vás připravil postup, jak začít s výstavbou rodinného domu - a to se základy.

Jak namíchat beton? - složky betonu, receptura, poměry

Beton je směs vody, cementu a drobného kameniva. Takto jednoduše se dá popsat, co je to beton. Ale výroba betonu, tedy smíchání jednotlivých složek není až tak vůbec jednoduchá.

I když si mnoho kutilů myslí, že je to raz – dva.

I oni by vám mohli povyprávět, jaké byly jejich začátky při výrobě betonu. Aby bylo dosaženo dobré kvality betonu, musí mít přesný poměr mezi uvedenými složkami – tvz. recepturu.

Jaký beton použít na základy?

Pevnost betonu se odvíjí od náročnosti základové konstrukce. Pro klasický betonový základ pod nosné stěny rodinných domů používáme beton s označením C12/15 (B 15) nebo kvalitnější C16/20 (B 20) (pro staticky nenáročné stavby!). Další třídy naleznete zde.

Jaký použít cement na výrobu betonu?

Tuto otázku si klade každý stavebník, který se poprvé setká s výrobou betonové směsi. Výrobci cementových pojiv uvedli na trh velmi širokou nabídku cementů (portlandský, vysokopecní, pucolánový...), ale který je ten pravý? Naštěstí vám s tímto problémem rád pomůžu a uvedu zde vhodný cement na betonování.

Prokládaný beton pro stavbu základů

Je masivní konstrukce z betonu a vkládaného přírodního kamene nebo recyklovaného betonu.

Technologie výroby prokládaného betonu je relativně nenáročná. Tento typ betonu využíváme především u základových pásů nenáročných staveb.

Beton - stavební materiál moderní doby!

Je v současnosti jeden z nejpoužívanějších stavebních materiálů. Setkáme se s ním u většiny staveb. Ať už se jedná o malé nebo rozsáhlejší stavby.

Využíváme jej u základů, opěrných zdí, zídek, plotu, stropu, schodišť, sklepů, podlah či chodníků...Dalo by se říci, že se jedná o dokonalý stavební materiál. Bohužel tomu tak není pravda.