Tepelné izolace

V konstrukcích budov probíhají fyzikální děje – prostup tepla, vlhkosti a vzduchu. Příčinou prostupu je rozdíl teplot, tlaku vodní páry (tedy obsahu vlhkosti) a tlaku vzduchu mezi venkovním a vnitřním prostředím. Při dobře provedené izolaci lze ušetřit až 50 % nákladů na vytápění. Pojďme se na to blíže podívat.

Tepelné izolace mají zajistit dokonalou tepelně izolační schopnost stavebních konstrukcí.

Kapitoly tématu „Tepelné izolace"

Normy určují nejen tepelný odpor například u střech a zdiva, ale zaměřují se i na klimatické oblasti, ve kterých se objekt nalézá. Dokonalé provedení a především výběr izolace obvodových, stěnových, stropních konstrukcí a střech je zárukou dobrých podmínek uvnitř budov a zároveň snižuje nároky na vytápění.

Úkolem tepelné izolace však není jen úspora nákladů na teplo, ale také zabránění přehřívání místností slunečními paprsky. Toho můžeme například dosáhnout jednoduchou stavební úpravou: mezi bedněním (nebo latěmi střechy) a povrchem stropní konstrukce podkroví se ponechá mezera, kterou pak může proudit vzduch. Ten nejen snižuje teplo, ale zároveň snižuje i vlhkost prostoru pod střechou. Střecha se pak „nepotí“.

Na zvýšení tepelné izolace zdí a stropů používáme různé výrobky:

 • na bázi papíru (celulóza)

 • minerálních vláken (kamenná, skelná)

 • z přírodních rostlinných a živočišných materiálů (vlna, korek, kokosová vlákna, třtina, juta, dřevitá vlna Heraklit atd.)

 • z umělohmotných produktů (polystyren, polyuretan, bakelit)

 • foukané izolace (nesesedá, nehoří, nenasákavá)

Výborným tepelným izolantem je samotný vzduch, respektive vzduchová bublina. Podminkou však je, aby nebyla příliš velká, aby v ní nedocházelo k proudění vzduchu.

Vzduch nejlépe izoluje, je-li uzavřen v malých dutinkách. Svislá dutinka by neměla přesáhnout délku 900 mm a její tloušťka by měla být 40 – 50 mm.

Výrobci cihel o tom vědí: Porotherm, Keratherm, Heluz, Wienerberger, Ytong, Hebel, Porfix

Větší dutiny se vyplňují sypkým materiálem (křemelina, pemza, perlit, popílek, drcený polystyren) nebo minerální vatou, vlnou, dřevitou vlnou, lněným nebo konopným pazdeřím apod.

U všech těchto materiálů je velmi důležité, aby byly suché, vlhkostí své tepelně izolační vlastnosti ztrácejí.

Dobré tepelně izolační vlastnosti požadujeme zejména u stropních konstrukcí.

Zajišťujeme je vhodnou skladbou podhledu, skladbou podlahy půdy nebo úpravou podlah nad vytápěnými prostorami. Skladba podlahy závisí na poloze (klimatické), na vnější a vnitřní teplotě

Tepelně izolační schopnosti budov musí být navrženy přímo v projektu. Stavebník by neměl zaměňovat navržené izolační materiály bez rozhodnutí projektanta.

U starších budov můžeme provést dodatečnou izolaci z vnější strany:

výhodou je, že obvodové zdivo neztrácí svou tepelně akumulační schopnost, nevýhodou je možnost dalších změn (např. oplechování okenních parapetů)

 • zvětšením tloušťky zdiva přizděním nebo připojením izolačních desek (Lignopor, Lignos, fasádní polystyren aj.) a jejich následným omítnutím

 • dřevěným obkladem

 • tepelně izolační omítkou (např. perlitovou)

 • tepelně izolační fasádou (Novabrik, Lifebrick)

z vnitřní strany

jsou snáze proveditelné, nevýhodou je zmenšení velikosti místností, někdy musíme řešit elektrorozvody nebo rozvod vody či topení, dále se podstatně sníží tepelně akumulační schopnost obvodového zdiva.

 • přizdění příčky z děrovaných cihel a jejich následné omítnutí

 • připevněním tuhé izolační vložky (např. Lignopor) přímo na zdivo. Vložku překryjeme rabicovým pletivem (nosičem omítky) a omítneme

 • připevněním rámu, který vyplníme polystyrenem nebo vláknitou izolací, překryjeme parotěsnou zábranou (PE folie) a obložíme dřevem nebo sádrokartonem

dodatečná izolace střešní konstrukce

neprovádí se snadno jako u novostaveb, ale je možná

 • odstraněním staré podlahy a položením nové, už s tepelně izolační vrstvou

 • připevnit tepelnou izolaci k stropnímu podhledu a omítnutí

U všech dodatečně prováděných izolačních prací se raději poradíme s odborníkem, který navrhne skladbu a výběr materiálu pomocí tepelně technického výpočtu a vypracuje statický posudek. Posudek je nutný, dodatečnou izolací zvětšujeme hmotnost a tím zatížení stavebních konstrukcí.

Tepelná pohoda pro pobyt lidí v místností je závislá na tepelném odporu (R) stavebních konstrukcí. Čím je R vyšší, tím je tepelná ochrana kvalitnější. U tepelných izolantů se navíc počítá s určitou úrovní tlumení hluku – zvukovou neprůzvučností.

Tyto ukazatele je velice výhodné sledovat a podle toho volit tepelnou izolaci, spíše než sledovat její cenovou nabídku.

Zateplení chytrou pěnou - stříkaná PUR pěna

Je slyšet zvenku každý šramot, plíseň se začíná nebezpečně roztahovat, při pohledu na účty za energie v topném období je jednomu neveselo a objekt by potřeboval nový kabátek? Místa, kudy uniká z domu teplo jsou bohužel nezabezpečená a stav alarmující. Na druhé straně slovo izolace je pojem, který je v poslední době skloňován snad ve všech pádech, stejně jako se hodně mluví o zateplování střech, podkroví a fasád domů. Možná nebude od věci zjistit nějaké podrobnější informace, asi na tom odizolování něco bude…

Tepelná izolace - skelná vata

Stavíte nebo rekonstruujete dům? Řešíte střešní nástavbu? Přemýšlíte nad zateplením fasády, střechy nebo stropních podhledů?

V dnešním článku Vám poradíme proč a jak použít k zateplení skelnou vatu.

Zateplení stropu minerální vatou

Zateplení domů je nejenom in, ale především je to investice s vysokou návratností, jelikož úzce souvisí s efektivním vytápěním jak rodinných domů, tak bytových i jiných objektů. Vynaložené prostředky na topení mohou kvalitním a účelovým zateplením klesnout až o celých 40%, dokonalá izolace interiérů i exteriérů od základů až po střechu také jednoznačně znamená zvýšenou hodnotu, rekonstrukce starších objektů nevyjímaje.

Jaký materiál na zateplování fasád?

Proč se zateplování fasád provádí, není potřeba příliš zdlouhavě rozepisovat. Největším důvodem proč se to dělá, je zabránění úniku tepla do vnějšího okolí, a tím se nám sníží jednak finanční nároky na vytápění, ale i ochrání naše zdraví a majetek. Zateplování se provádí jak u novostaveb, starších domů i paneláků.