Hydroizolace

Hydroizolace je v dnešní době častým tématem ve stavebnictví. Jedná se o izolaci, která díky vlhkosti a vodě působí téměř na všechny stavební materiály a konstrukce spojené se stavbou. Jeho význam tedy spočítá v tom, aby se zabránilo průsaku vody, vlhkosti do stavby a ochránil se tak majetek, ale i zdraví člověka. Lze toho dosáhnout jak pomocí dalších přídavných přírodních materiálů, ale taktéž syntetickými.

Kapitoly tématu „Hydroizolace"

Hydroizolaci můžeme rozdělit do několika skupin, dle toho, kde vlhkost a voda působí:

  • izolace bazénu, nádrží, vodních děl a podobně
  • izolace staveb proti podzemní vodě a vlhkosti
  • izolace střech proti působení srážkových vod

Které materiály se používají na hydroizolaci

Tak, abychom navrhli správnou hydroizolaci stavby, která nám prodlouží životnost stavby a ušetří nám celkové náklady, můžeme použít tyto materiály:

  • jílové – z bentonitu, jílů
  • živičné – dehet, asfalt
  • silikátové – jsou to vrstvy, ze speciálních cementových jílů
  • folie – vyrobené z kaučuku, či plastu
  • ostatní – lamináty, další chemické látky, které jsou schopny vázat vodu a podobně

Parotěsné folie 

Vyrábějí se z makromolekulárních látek, které jsou odolné proti vodě, vlhkosti, či jiným chemickým látkám. Polymery: polyetylen (PE), polypropylen (PP) s různými dalšími úpravami. Folie můžeme ukládat do konstrukcí dvěma základními způsoby. První je volné kladení s dalšími zatěžovacími vrstvami a druhý je mechanické kotvení, či lepení. Na trhu s foliemi, které ochrání vaši stavbu, patři tyto nejvíce používané folie: Parotěsná folie Gutta Guttafol DS Alu plus, Parotěsná folie Gutta Guttafol WB Parotěsná folie Juta Jutafol Na další.

Nopová fólie - stopka vlhkosti z okolního prostředí

Snad každý majitel domu má obavu z přebytečné vlhkosti. Pokud vlhkost vychází od základů, může se začít loupat barva nebo opadávat omítka, v horším případě může dojít až k porušení nosných zdí. Proti této vlhkosti se dá lehce bránit. Možným řešením může být nopová folie, která chrání dům (chatu, bungalov..) nejen od vlhkosti, ale také od radonu a chemikálií. Avšak mějte na paměti, že existují i jiné účinější řešení!

Geotextilie - dělení dle vláken, výroby a funkce

Geotextilie je přírodní nebo syntetický materiál, který se využívá ve stavebnictví, zahradnictví i zemědělství. Existuje celá řada geotextilií z různých materiálů a s různými funkcemi. Ale kde a jak je nejlépe využít, aby užitek byl maximální?

Hydroizolace základů rodinných domů - jak na to a volba typu hydroizolace

Velký vliv na dlouhou životnost stavby má správné provedení izolace proti vodě, odborně řečeno hydroizolace. Existuje mnoho druhů a typu izolací, které zabraňují vniknutí vody do konstrukce. V první řadě závisí na konkrétních podmínkách stavby.

Hydroizolační principy

Vnikání vody do stavebních konstrukcí lze zamezit různými způsoby, založenými na konstrukčních i fyzikálních principech. Existují dva hydroizolační principy a to buď přímé nebo nepřímé.