Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Plánování elektroinstalace - základy

  

Elektroinstalace domu je jednou z nejdůležitějších a nejdražších částí, která je v moderní době potřeba. Vždy se s její realizací potkáme při stavbě novostavby, při větší rekonstrukci nebo i při menší úpravě jednoho pokoje. Doby, kdy stačil jeden drát na vše jsou již minulostí. Dnes se neobejdeme bez stovek až několika kilometrů měděných drátů. Dům je doslova protkaný životadárným elektrickým proudem. Ale pozor! Život dává i bere! A proto je potřeba pamatovat na to, že existují osoby a organizace, které se přímo specializují na realizaci elektroinstalace.

Elektroinstalace musí být vyhotovená podle určitých norem a zákonů. Laik, který nezná nebo má minimální zkušenosti, by měl nejdříve oslovit elektrikáře a podle jeho rad mu případně pomoci s přípravou drážek či kabelů podle projektu elektra (pokud existuje). Ostatní zapojovaní by měl nechat na odborníkovi s platným oprávněním.

Ochranné zóny

Slouží k zvýšení ochrany osob před úrazem elektrickým proudem. Existují různé zóny (značí se: zóna 0, zóna 1, zóna 2, zóna 3), každá má své specifické požadavky na umístění elektrických zařízení. Nejpřísnější je zóna 0. Největší požadavky jsou kladeny v místech kolem vodovodních vývodu.

Nejvíce problematická na správnou realizaci elekřiny je koupelna. Ale též je potřeba pamatovat i na jiná místa u dřezů a umyvadel v kuchyni či jiných místnostech.

TIP: více informací lze vyhledat v normě ČSN 33 2130 ED.3 (332130) Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

Volba kabeláže a ochrany kabelů

Závisí na typu a rozsáhlosti stavby. Jiné požadavky bude mít průmyslová stavba, obchodní centrum, bytový dům, garáž, dílna, rodinný dům. Rozsáhlé domy budou mít jiné požadavky než malý jednoduchý dům. V tomto krátkém úvodu zde uvedeme pouze používané kabely pro jednodušší stavby.

Dalším důležitým parametrem pro volbu kabelů je množství navržených technologií. Bude mít stavba tepelné čerpadlo, bazén, dílnů, fotovoltaickou elektrárnu, tepelné čerpadlo, rolety ovládané elektricky, vnější osvětlení...

Často používaný kabel ve stavebnictví má označení začínající CYKY nebo AYKY, ale existují i další CYKYLO, CYLY, CYSY, CY, AY, CYA ... a mnoho dalších typů. Každý vodič má své specifické vlastnosti a je vhodný pro různé proudové zátěže, funkce, uložení a aplikace. 

CYKY vs. AYKY - co znamenají jednotlivá písmena? Rozdíl je v použitém materiálu.

 • C - žíly z mědi
 • A - žíly z hliníku
 • Y - vnitřní žíly obalené materiálem z PVC
 • K - kabel
 • Y - vnější izolace z PVC

Dnes se v rodinných domech pro rozvody silnoproudu využívá hlavně měděných vodičů CYKY. Hliníkové vodiče AYKY lze využít od větších průměrů, u delších přípojek a extrémních délek kabelů. 

CYKY kabely se dále rozděluji na CYKY-J a CYKY-O. Písmeno J znamená, že se v kabelu nachází zeleno-žlutý vodič. Naopak písmeno O nás upozorňuje na skutečnost, že se v kabelu zeleno-žlutý kabel nenachází.

Ale to není vše. Za těmito značkami se nachází čiselné značení počtu a průřezu žil. Pozor průřez není průměr. Průřez je plocha vodiče v mm2.

Takže pojďme k typicky nejčastěji použivaným silnoproudým vodičům v domech:

 • Pro 1 fázové zásuvkové rozvody využíváme nejčastěji vodiče
  • CYKY-J 3x2,5  - Na tomto kabelu si vysvětlíme, co znamená značení 3x2,5. První číslo znamená počet žil a druhé průřez v mm2. Kabel obsahuje tedy 3 vodiče hnědy, modrý a zeleno-žlutý. 
 • Pro světelné okruhy
  • CYKY-J 3x1,5
  • CYKY-J 5x1,5
  • CYKY-O 3x1,5
 • Pro 3 fázové zásuvky
  • CYKY-J 5x2,5
  • CYKY-J 5x4
 • Pro 3 fázové podružné rozváděče, průřez volíme podle množství instalovaných spotřebičů, instalované přípojky a s rezervou.  
  • CYKY-J 5x4
  • CYKY-J 5x6
  • CYKY-J 5x10

TIP 1: Pokud plánujete 1 fázovou přípojku elektroinstalace, pak je vhodné se zamyslet, zda někdy v budoucnu nebudete přípojku měnit na 3 fázovou. Pokud ano, je vhodnější k podružným kabelům natahovat kabely s odpovídajícím množstvím vodičů. Tedy né kabel CYKY-J 3xněco, ale CYKY-J 5xněco.

TIP 2: Dnes lze koupit vodiče i s barevnými proužky, které označují jednotlivé typy kabelů. Toto značení napomáhá rychlé identifikaci typu vodiče a snižuje riziko záměny. Například vodič CYKY-J 3x2,5 (používaný k zásuvkám) má zelený proužek po celé délce kabelu. Kabel CYKY-J 3x1,5 má modrý proužek.

Nesmíme opomenout i slaboproudé vodiče. Zde záleží na technologii, kterou do domu chceme nainstalovat. Může se jednat o kabely koaxiální, UTP, optické vláknové, vícenásobné vodiče. Množství a typ kabeláže záleží na konkrétní potřebě a požádavku vybrané aplikace.

Co se může pokazit při umísťování kabelů?

Možná Vás napadne, že takové tahání kabelů, jak se říká mezi elektrikáři, je banální věc. Ale opak je pravdou. I zde se vyskytují záludnosti. Pojďme si na ně ukázat:

 • špatné umístění - umístění kabelů v místech kde hrozí jejich navrtání / poškození. Kabel umístěný v místech obrazů, konzol, kuchyňských skříněk, garnýže, poliček ... . Pokud nelze kabel umístit na bezpečnější místo, pak je potřeba jej chránit (umístěním kabelu za kovový úhelník, do ochranné chráničky z plastu či kovu apod.). V místech, kde není požadavek na skrytí kabelů pod omítkou, je možné kabely umístit na omítku nebo do elektroinstalačních kanálů. 
 • nevhodné souběhy kabelů - pozor na souběhy kabelů, které jsou a nejsou chráněny proti přepětí. Typicky se jedná o přívodní kabel nevhodně umístěný v rozváděči na kterém je umístěná přepěťová ochrana. Dále dodržení dostatečných vzdáleností mezi rozvody slaboproudých a silnoproudých kabelů.
 • krátké délky - nedostatečná délka kabelu u koncové zásuvky, vypínače či světla, krátký kabel v rozváděčích. Problém nastává hlavně tehdy, když se investor rozhodne tyto vývody posunout do jiného místa. Posunutí i jen o 20 cm může být problém a to hlavně pokud jsou hotové omítky a elektrikář si nenechal delší kabel.  
 • velké množství ve svazku - u objektů s malou spotřebou elektřiny to nemusí být problém a běžně se kabely svazkují. Avšak pozor u kabelů s větším zatížením. 
 • propálení kabelu druhým kabelem nebo o kovovou hranu apod. - dávejte si pozor při tahání kabelů. Kabelem můžete snadno poškodit další kabely. A to při tření kabelu o kabel.
 • chybějící kabely - není nic horšího, když po omítkách zjistíte, že vám chybí nějaký kabel. Předejít tomuto problému lze jedině kvalitním návrhem elektroinstalace. Dobře si promyslete umístění zásuvek, vypínačů, světel, ovládacích prvků. Umístění by mělo být univerzální a s výhledem na několik let dopředu (min. 15 - 20 let). Otázky k zamyšlení: Umožňuje elektroinstalace nějakou variabilitu? Když koupím větší pohovku nebudou zásuvky skryté? Co se stane když budu mít v budoucnu více spotřebičům, které momenálně nepotřebuji nebo o nich neuvažuji?
 • uložený nesprávný typ kabelu - příkladem může být uložení kabelu CYKY J 4x2,5 místo CYKY J 5x2,5. Chybějící modrý vodič. Nebo chybějící či nesprávné umístění kabelů u schodišťových vypínačů. Místo kabelu CYKY-O 3x1,5 natažený pouze CYKY-J 3 x1,5 (chybné barvy vodičů).
 • nedostatečný počet okruhů - nebo-li nedostatečná robustnost elektroinstalace. Obecně spotřebiče nad 2kW by měli mít zřízený samostatný okruh. Největší problém může nastat v moderní kuchyni, kde je spousta spotřebičů. Je lepší počítat i s rezervními okruhy.
 • nedostatečný průřez žil kabelu - kabely se liší kromě počtu jednotlivých drátů, tak i plochou vodičů. Čím má drát větší plochu, tím jej lze zatížit větším odběrem energie. Proto je důležíté použití správných kabelů pro podružné rozváděče.
 • chybějící nebo nedostatečná ochrana kabelů - chybějící chráničky

Správný design zásuvek, vypínačů a doplňků

V dnešní době si můžete vybrat z velkého množství různých vzhledů, barevných kombinací, materiálů i vychytávek. Výběr je tak obrovský, že můžete mít dokonce i problém s výběrem nejlepších přístojů. Pro základní představu můžete navštívit stránky lídrů v oboru:

Základní přístroje s jednoduchým designem lze koupit kolem 70 až 125 Kč. Následuje střední třída přístrojů, která se pohybuje kolem 140 až 250 Kč. Vyšší třída je pak násobně dražší, od 250 Kč až po tisíce za jediný kus. Využívají velmi drahých materiálů: skla, dřeva či porcelánu. (ceny platné na začátku roku 2024)

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)