Izolace

Druhy izolací - hydro a tepelná izolace

Kdo se někdy setkal, ať už sám či prostřednictvím někoho, s postupem stavby, skladbou jednotlivých konstrukcí, s technologií výstavby a prostě se vším, co obnáší zrekonstruovat či postavit nějaký objekt, ví, že jsou na různých místech a v různých časových úsecích použity a zakomponovány různé izolace. Je jich několik druhů. Dělí se na jednotlivé typy a jsou vyrobeny z řady materiálů.

Hlavní přednosti pěnového skla

Pěnové sklo jako relativně nový stavební materiál má zajímavě mnoho variant využití. Jedná se o uměle vyráběné kamenivo, jež vzniká recyklací odpadního, převáženě obalového skla. Obsah tohoto skla je asi 90%, proto je tento produkt řazen mezi ekologicky čistý a nezávadný materiál.

Jak vodotěsně izolovat betonový bazén?

Do České republiky konečně zavítalo pěkné počasí a mnoho lidí jistě přemýšlí o tom, jak si bude teplých dní užívat u bazénů na svých zahradách. ČR není nadarmo nazývána bazénovou velmocí! Ještě před příjemným lenošením u vody je ale nezbytné věnovat odpovídající pozornost kontrole vodotěsnosti bazénu, jež představuje nutný základ pro to, aby mohl bez problémů plnit svoji základní funkci. Bazén, který není vodotěsný, je totiž jednoduše k ničemu!

Jak vybrat kvalitní izolaci střechy?

Střecha patří celkově k nejdůležitějším součástem domu. Vlastně můžeme i říci, že bez střechy by dům nebyl ani pořádným domem, jelikož by byl jen těžko obytný. Ať už chceme vytvářet novou střechu nebo renovovat nějakou starší, neměli bychom zapomenout na kvalitní izolaci. Díky ní si totiž vytvoříme podkroví, které nám bude poskytovat báječný obytný prostor za každého ročního období.

Co je pěnové sklo?

Pěnové sklo je lehká pórovitá hmota unikátních fyzikálních a chemických vlastností, která má široké spektrum využití v oblasti izolace budov.

Jak na ekologické izolování?

V dnešní době je veliký důraz kladen na ochranu životního prostředí a přírodních surovin. Zhoršující se klima (globální oteplování), ztráty krásných nedotčených pralesů a zdroj kyslíku, kontaminované spodní vody, nedostatek potravin, rostoucí populace a další negativa jsou pro mnohé státy varovným signálem, že je potřeba něco dělat, než jen mluvit.

Tipy a rady: jak na zateplení stropu

U nezateplených stropních konstrukcí dochází k velkým únikům tepla. K zabránění nebo spíše k omezení těchto ztrát, je potřeba zvolit správnou tloušťku izolace, druh a vhodný konstrukční postup instalace zateplení. Samotná montáž je poměrně jednoduchá bez nutnosti mít speciální drahé nářadí.