Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Mechanismy v bazénu

  

Abyste udrželi vodu v bazénu čistou, potřebujete samozřejmě nejen pravidelně dodávat speciální tablety, ale zejména dbát na to, aby všechny mechanismy pracovaly přesně, jak mají.

Cirkulace, role pumpy

Pumpa je bijícím srdcem cirkulačního systému vody. Odebírá vodu z bazénu a posílá ji přes filtr, který má za úkol ji zbavit všech nečistot jako je prach, špína, hmyz či kousky dřeva a listů. Proud čisté vody pokračuje zpátky.

Jak dlouho by měla pumpa běžet? Tato doba je ovlivněna faktory, jako je délka a velikost potrubí, velikost bazénu, četnost využití plavci a velikost samotné pumpy. Nejlepší je tuto otázku prokonzultovat s profesionálem. Na základě všech těchto informací jsou schopni vypočítat ideální čas pro udržení vašeho bazénu v pořádku a čistotě. Zlatým všeobecným pravidlem je spustit pumpu na jednu hodinu každých 10°C vody.

Pokud pumpu nemáte či nezapínáte, voda je stojatá, necirkuluje, není filtrovaná a nehýbe se. To může v budoucnu způsobit mnoho nepříjemných problémů.

Filtrační systém

Existují tři typy filtrů, které jsou používány pro odstranění špíny zanesené do vody z okolí i plavci.

  • Pískové filtry – Z pískového filtru je špína odstraňována obrácením směru průtoku vody, tzv. „zpětným proplachem“. To je třeba vždy, když stoupne tlak o 7 až 10 Ibs. oproti běžnému tlaku v pracujícím systému. Tuto hodnotu má rovněž v případě, že je zařízení naprosto čisté. Paradoxně je však účinnější, když je mírně zanesené, proto nevyužívejte zpětný proplach dřív, než dosáhne uvedených tlakových hodnot. Tyto filtry se minimálně jednou za sezónu čistí čističem filtrů.
  • Kazetové filtry – Zde se nečistoty musí vyjmout z pouzdra, když je hodnota tlaku navýšena o 7-10 Ibs. oproti provoznímu. Jednou za čas vyjměte kazetu či kazety z filtru a hadicí vymyjte všechny nečistoty. Minimálně dalších 12 hodin je nechte namočené v čističi filtrů, čímž se odstraní všechny tuky a mastnota z filtračních vložek. Po namočení kazety znovu důkladně propláchněte čistou vodou – pokud chcete dosáhnou maximální účinnosti, nechte před instalací zpět do filtru ještě vyschnout. Aby nebyla prodleva filtrování příliš velká, je lepší zakoupit ještě jednu sadu, kterou můžete nahradit tu, kterou budete zrovna čistit.
  • Vakuová filtrace – Jako materiál je zde použita speciální rozsivková zemina Diatomit. Její čištění probíhá zpětným proplachem, stejně jako u písku, je však třeba spláchnout spolu s nečistotami i materiál a ten na moduly nanést posléze znovu. Filtrační mřížky by měly být čištěny alespoň jednou za rok, pokud se chcete zbavit tuků a mastnot.

Jednou do roka by se mělo provádět kompletní rozebrání a vyčištění celých systémů.

pH

Pro ověření nejen hodnoty pH složí testovací proužky. Testování by mělo probíhat v létě 2x-3x týdně, v zimě stačí jen jednou. Tím si ověřujete hladinu vápníku, přítomnost či nepřítomnost kovů, jednotlivé úrovně pH a celkové alkality.

  • Vyvážení – Hodnota pH by se měla udržovat v mírně kyselých hodnotách a každý týden by měla být udržována. Pokud by se posunula do více kyselé úrovně, přidružená zařízení a plochy by mohly začít korodovat. V opačném případě by se mohly objevit usazeniny a voda se zakalit. Použijte přípravek na zvýšení pH, který se většinou nachází v tabletách chlóru. Při potřebě snížení hodnoty použijte rovněž vhodný přípravek. Pokud si nejste jisti, vždy se obraťte na odborníky.
  • Tvrdost vody – Tvrdost vody je vlastně množství rozpuštěného vápníku v jejím složení. Nízká hodnota způsobuje naleptávání plastových částí, vysoká zase produkuje usazeniny. Celkově by se měla pohybovat mezi 200-250 ppm, co se týče betonových bazénu, pro vinylové platí 175-225 ppm.
  • Alkalita – Aby se zabránilo kolísání pH hodnot, musí být v bazénu udržováno základní množství zásaditosti i kyselosti. Alkalita se pohybuje na 120-150 ppm a v případě jejího nedostatku dochází k agresivní korozi a nebezpečí vyrážek. Při nízké, jak už bylo zmíněno, k zakalení vody a tvorbě usazenin.
  • Kovy – V bazénově vodě by neměly být přítomné žádné kovy. Mezi nejčastější, které se mohou objevit, patří měď, železo a mangan. Řeší se přidáním příslušné chemie v pravidelných intervalech, je však třeba určit jejich zdroj a odstranit ho.

Mezi nejčastější metody, jak udržet bazén čistý, patří desinfekce chlorem, bromem, či metoda šoku a dodání algicidů.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (1 hlas)

Související články