Stropy

Stropy jsou nedílnou součástí jakékoliv nemovitosti. Většina z nás je bere jako samozřejmost. Je s nimi však spojena i řada různých faktů, na které se společně podíváme.

Kapitoly tématu „Stropy"

Složení stropu

Nejprve je třeba se důkladněji podívat na to, z čeho konkrétně se takový strop skládá. Je to hned ze tří částí, které se vztahují nejenom k interiéru, ve kterém jste, ale vztahují se i k druhému směru.

Klasický strop má toto rozdělení:

Zatímco podhled je ona část, kterou vidíte při pohledu ze své místnosti směrem nahoru, tak podlaha je tou částí stropu, kterou vidí soused bydlící nad vámi, při pohledu na místo, na kterém konkrétně stojí. Případně se jedná o část půdy.

Materiály na stropní konstrukce

Pokud jde o materiál známější a ve stavebnictví hojně používaný, tak je to ocel v kombinaci s betonem. S tímto řešením se lze setkat u většiny nemovitostí. A to hlavně díky řadě pozitiv, jako jsou možností výroby ocelových konstrukcí, celková kvalita, nebo také optimální pořizovací cena ocelových stropních nosníků. Speciálním typem jsou stropy keramické, kdy jsou pro konstrukci využívány nosníky, povaly, popřípadě i speciální keramické panely.

Z čeho můžeme realizovat strop:

 • čistě železobetonové - na předem připravené celoplošné bednění se poskládá ocelová výztuž podle statických výpočtů. Následně se pomocí autodomíchavačů a autočerpadel zabetonuje. 
 • keramicko-železobetonové skládané (Porotherm, Heluz, Ytong) - nejpoužívanější pro stavby svépomocí. 
 • železobetonové s ocelovými nosníky (s Ičkami, a HEA či HEB nosníky, HURDIS, se ztraceným bedněním CETRIS)
 • z dřevěných trámů - přírodní materiál, okamžitě únosný
 • žělezobetonové, keramicko-železobetonové panely - okamžitá únosnost
 • systém ztraceného bednění (VELOX)

Stropy mají i statické funkce

Stropy jsou samozřejmou a nedílnou součástí konstrukce každé budovy. Z toho jasně plynou i jejich statické funkce, které v tomto ohledu mají. Pokud bychom se měli podívat na několik parametrů, které s tímto jasně souvisí, jedná se o:

 • Únosnost
 • Tuhost ve svislém směru
 • Tuhost v horizontální rovině

Ovlivňují hluk spojený s bydlením

Jednou z nezbytných funkcí kvalitních stropů jsou ty, které jasně souvisí s akustikou. Kvalitně realizovaná stropní konstrukce by měla přinášet vzduchovou neprůzvučnost. Tedy vlastnost, která eliminuje průnik zvuku z jedné místnosti do druhé. Tedy z místnosti horní, do místnosti spodní. Jde o klasický zvuk, jako třeba běžná mluva, nebo puštěná hudba, či televize.

Dále je samozřejmou vlastností i kročejová neprůzvučnost. Zde se jedná o takovou vlastnost stropní konstrukce, která by měla eliminovat přenos zvuku, který vznikne určitým mechanickým impulsem. Jakkoliv to zní složitě, jde o vlastnost, které by měla zajistit minimální přenášení hluku, který je spojený třeba s posunem židle, nábytku, nebo s klasickou chůzí právě v horní místnosti.

Možnosti eliminace zvuku:

 • Správným konstrukčním řešením již při samotné realizaci stropu.
 • Dodatečné pomocí různých antivibračních podložek a materiálů pohlcující zvuk.

Pamatujme si: Nejlepší řešení je vždy odhlučňovat zvuk u jeho zdroje.

Stropy ovlivňují i teplotu

Kvalitní stropy mají vliv i na tepelnou pohodu konkrétní nemovitosti. Ovlivňují samotné úniky tepla. Izolace u stropních konstrukcí může být prováděna dvěma způsoby:

 • Buď ze spodní části (v případě, kdy nelze zateplovat z vrchu) – tedy pod stropní konstrukcí, nebo z horní části, a to pod samotnou podlahou.

Kvalitní stropní izolace zamezí únikům tepla, čímž lze výrazně ušetřit náklady za vytápění. Obecně je právě strop celkem rizikovým místem, a to primárně ve starších nemovitostech.

Strop z pohledu designu

Hlavně u historických budov mohou být stropy spojené s různými klenbami a podobnými prvky. Ty nemusí mít funkci nutně jenom statickou, ale mohou mít funkci i estetickou. Když se naopak podíváme do budov moderních, jsou hitem sádrokartonové stropy. Toto řešení umožní využívat třeba zapuštěných světel – takzvaných bodovek (bodových světel).

Snížené stropy v moderních interiérech

Dnes jsou hitem podhledy ze sádrokartonu, které jsou vytvořeny pod původní nosnou stropní konstrukcí. Toto řešení umožní nejenom snadnější umístění světel. Je spojeno i s tím, že lze díky takto sníženému stropu i mnohem lépe a jednodušeji vést jakoukoliv kabeláž, nebo jiné rozvody – jako je plyn, nebo třeba rozvody od klimatizací.

Tímto řešením vznikne i dostatek prostoru pro umístění další izolace, která může výrazně ovlivnit kvalitu bydlení jak s ohledem na úniky tepla, tak i s ohledem na tlumení hluku.

Jak vyříznout otvor ve dřevěném stropu?

Zásah do jakékoliv nosné konstrukce vyžaduje vždy odborné posouzení zejména kvůli předpokládanému narušení statiky a hrozící ztrátě stability nosného systému. V případě, že potřebujete provést stavební otvor do stropní konstrukce, ať už má navazovat na konstrukce pro překonávání výškových rozdílů (žebřík, schody, výtahová plošina), nebo jsou jeho cílem prostupy technického zařízení budov, primárním kritériem zvoleného postupu je materiálové složení a skladba stropní konstrukce. Před vlastním zahájením prací je tak potřeba si zvolit vhodné místo realizace stavebního otvoru, které odpovídá statickým, funkčním a izolačním podmínkám.

Jak vybourat starý strop?

Před každou větší rekonstrukcí je na řadě důkladné bourání nevyhovujících a znehodnocených konstrukcí. Týká se to také stropů, jejichž správné vybourání, které nepoškodí statiku domu, není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Záleží na použitých materiálech, technickém stavu stavby a dalších detailech. Pokud jsme na pochybách a nemáme kompletní stavební dokumentaci, raději si přizveme odborníka, ať neuděláme více škody než užitku.

Jak zpevnit strop?

Zažíváte ve vašem domě nepříjemné pocity při pohledu na strop? Ten vypadá velmi nepěkně, je na mnoha místech vlhký nebo se dokonce hýbe, když vám nad hlavami v patře běhají děti. Pak jste na správném místě, protože právě v našem článku si společně odpovíme na otázku, jak zpevnit strop? A věřte, že způsobů je hned několik.

Strop montovaný z panelů Spiroll

Ten, kdo staví nebo se ke stavbě rodinného hnízda či jiného komerčního objektu teprve chystá, musí mít ve všem pěkně jasno. Na prvním místě je důležité rozhodnutí – co, proč, pro koho, kde, jak a kdy. Velkou část příprav samozřejmě zaberou plány a technická podpora včetně dokumentace, výběru materiálu, zboží, dodavatele-ů, realizačního týmu a mnoha dalších přidružených aktivit. Samozřejmostí je vždy volit tu nejschůdnější a nejefektivnější alternativu, která nebude protahovat kolaudaci stavby do nedohledna.

Jak odhlučnit strop? - polystyrenem NE, minerální vlnou ANO

Pokládat otázku, proč se dělá odhlučnění stropu, není nutné příliš rozepisovat. Je to hlavně díky hlučným sousedům, či rodině bydlící v dvougeneračním domku.

Ze začátku vám to určitě nevadí, když vám sem tam hraje hlasitá hudba, slyšíte hlasitý smích, dupot, ale i nevhodnou konverzaci. Ale jak sami dobře víte, všechno má své meze a pokud i vy chcete mít svůj klid a doma rodinnou pohodu, neváhejte s odhlučněním stropu. Odhlučnění stropu není příliš nákladnou investicí. A tato následná investice se vám vráti v podobě ticha.

Zateplení stropu minerální vatou

Zateplení domů je nejenom in, ale především je to investice s vysokou návratností, jelikož úzce souvisí s efektivním vytápěním jak rodinných domů, tak bytových i jiných objektů. Vynaložené prostředky na topení mohou kvalitním a účelovým zateplením klesnout až o celých 40%, dokonalá izolace interiérů i exteriérů od základů až po střechu také jednoznačně znamená zvýšenou hodnotu, rekonstrukce starších objektů nevyjímaje.

Tipy a rady: jak na zateplení stropu

U nezateplených stropních konstrukcí dochází k velkým únikům tepla. K zabránění nebo spíše k omezení těchto ztrát, je potřeba zvolit správnou tloušťku izolace, druh a vhodný konstrukční postup instalace zateplení. Samotná montáž je poměrně jednoduchá bez nutnosti mít speciální drahé nářadí.

Jak postavit strop z POROTHERMU? - krok za krokem

Rychlá a efektivní výstavba keramického stropu Porotherm je zajištěna díky předem vyrobených prefabrikovaných prvků. Tyto prvky jsou vyráběné pomocí moderních technologií a technologických postupů, které zajišťují nejvyšší kvalitu. Ačkoliv je realizace tohoto stropu jednoduchá, je důležité dodržovat zásady, které uvádí především výrobce.

Skladba dřevěného stropu

Tradiční dřevěné stropní konstrukce rozdělují budovu po výšce. Pomocí nosných prvků přenáší zatížení, vyvolané buď nenosnými příčkami, vlastní hmotností, zařízením nebo hmotností osob nebo mimořádným zatížením vznikajícím při nehodách nebo haváriích. Kromě toho by stropní konstrukce měla splňovat požadavek požární odolnosti a tepelné a akustické izolace.

Stropní konstrukce - druhy stropů a jejich přednosti

Úkolem stropních konstrukcí je z pohledu statiky přenášet zatížení do okolních nosných stěn. Díky stropům dokáží stavby ušetřit mnoho místa, kterého bývá v některých oblastech velmi málo. V článku se dozvíte základní informace o stropech klenbových, dřevěných, z ocelových nosníkůkeramických a železobetonový.

Dřevěné stropy (výhody a nevýhody)

Nejčastěji se s dřevěnými stropy setkáváme u lidových staveb. V období před 2 světovou válkou byly nejvíce využívány, jak v bytové tak i v rekreační, občanské a zemědělské výstavbě. Moderní dřevo-stavby se vrací k tomuto přírodnímu materiálu a to především kvůli jeho vlastnostem. V tomto článku se dozvíte, jaké mají dřevěné stropy výhody a nevýhody.