Zdící materiály

Každá stavba vyžaduje jasnou představu jak a z čeho stavět.

Ať už se jedná opěrnou zídku nebo o rodinný dům, vždy potřebujeme vhodný zdící materiál, který dá tvar naším vizím. Stavět můžeme svépomocí nebo se můžeme obrátit na odborníky, kteří realizaci provedou dodavatelsky. V dnešní době je dostupné téměř vše, je však nutné umět třídit a vybírat.

Kapitoly tématu „Zdící materiály"

Pokud budeme srovnávat nabídku stavebních výrobků, musíme vždy vycházet z ceny za m² a ze srovnatelných vlastností. Do celkové kalkulace musíme zahrnout i cenu spojovacího substrátu (malta, lepidla a lepící pěny), případně nutnost použít zateplení, pracnost a rychlost výstavby.

Výběr vhodného stavebního materiálu dokáže ušetřit náklady, čas, zvýšit komfort bydlení, a dokonce být ohleduplný k životnímu prostředí.

Na trhu je velké množství nabídek zdících materiálů a stavebních technologií. Nejdůležitějším rozdělením je kromě vlastností a ceny, jeho dostupnost a prověřenost v praxi:

Typické a tradiční materiály

jsou ověřeny desetiletími praxe, ví se, co se od nich dá ve skutečnosti očekávat, nabídka převyšuje poptávku, snadná manipulace, možnost kdykoliv bez čekání dokoupit chybějící komponenty.

Přírodní

cihly

jsou nejznámějšími a nejpoužívanějšími komponenty, které prověřily celá staletí architektů, stavitelů, podnebí, teplotních extrémů i znečištění životního prostředí. Cihla, respektive hlína, je využívaná napříč věky a kontinenty, a to jak cihla pálená, tak i sušená.

dřevo

stejně jako cihla provází člověka od nepaměti. Dnes se k němu stále více vracíme, patří totiž k obnovitelným zdrojům a zajišťuje zdravé a velmi příjemné bydlení.

přírodní kámen

představuje především pevnost, stálost a ochranu (nejčastěji žula, porfyr a čedič). Staří stavitelé hradů a pyramid vycházeli právě z těchto vlastností a nemýlili se. Navíc kámen velmi dobře vypadá, skvěle akumuluje teplo a je voděodolný. Jeho nevýhodou je náročnost na opracování a přesnost výstavby.

keramické zdící prvky

původně vyráběné pouze z přírodních surovin, především z hlíny, křemenného písku a barvy. Tyto suroviny jsou dnes nahrazeny syntetickým materiálem a jiným technologickým zpracováním. Mezi keramické výrobky patří stropnice, střešní tašky, keramické bloky, okenní věncovky a tvarovky a jiné.

Betonové tvárnice

porobetonové tvárnice Ytong, Porfix

vynikající pevnosti, mikroklimatických i akustických vlastností, je dosaženo přidáním křemičitého písku či elektrárenského popílku, odpadá nutnost dodatečného zateplování, jednoduchá úprava požadovaných velikostí a tvarů, vysoká přesnost.

betonové tvárnice

klasický betonový výrobek, například ztracené bednění, svahové tvárnice, různé plotovky, sloupky, tvárnice typu lego imitující přírodní materiál (Stavoblock) atd. Vyznačují se nízkou nasákavostí, vysokou pevností a rychlostí výstavby.

Železobetonové prefabrikáty

jedná se o betonové prvky (směs cementu, písku, štěrku a vody) a přidaného železa pro větší zpevnění na vysoce namáhané konstrukce, rychlá výstavba za pomoci speciální techniky

sem patří:

 • sloupy halové i skeletové
 • vazníky
 • fasádní panely
 • výtahové šachty
 • podesty
 • překlady

Atypické konstrukční materiály

nejsou léty prověřeny, nebývají běžně skladem a jejich výběr je tak trochu skok do neznáma

 • schodišťové stěny
 • pontony
 • tribunové prvky
 • silážní stěny
 • opěrné stěny
 • celé železobetonové skelety
 • sendvičové panely
 • plastové profily
 • stropní desky

U všech stavebních materiálů se neobejdeme bez spojovacího substrátu.

 • Písek používáme buď kopaný nebo říční. Kopaný do malt a mazanin, říční je vhodnější do betonu (obsahuje i štěrk).

 • Vápno – kusové – nutnost co nejrychlejšího vyhašení na vápennou kaši (vyhašením zvětšuje až trojnásobně svůj objem), častěji se ale setkáváme s už vyhašeným vápenným prachem, vápenným hydrátem (má nižší plasticitu).Karbidové vápno – odpadové kaly z karbidu, výborná plasticita, zvlášť vhodné do malt na zdění a omítky. Hydraulické vápno mleté, tuhne i tvrdne i v mokrém prostředí (na rozdíl od vzdušného).

 • Vápenná malta je směs vápna, písku a vody.

 • Cement je v betonu pojivem. Nejběžnější je portlandský cement, který tuhne velice rychle a musí být zpracován během jedné hodiny.

Struskoportlandský cement je lépe odolný proti spodní vodě a tuhne pomaleji. Nejlépe odolává agresivním spodním vodám cement vysokopecní. Pro delší uchovávání se nehodí, ztrácí svou vaznost a musí být chráněn před vlhkostí.

Ostatní spojovací materiály jsou moderní:

 • lepidla

 • lepící pěny

Také existuje možnost obejít se bez spojovacího materiálu a zdít „na sucho“. V této metodě a ve zdění kamenných staveb byli nepřekonatelní staří Inkové, Mayové a Aztékové.

Všeobecně se dá říct, že výběrem tradičního, staletími prověřeného staviva nic nepokazíme, spíše naopak. U veškerých moderních substrátů je na místě opatrnost, dosud se neví, jaký budou mít dopad na zdraví. Příkladem nám mohou být dříve oblíbené azbestocementové stavební výrobky, používané po mnoho desítek let.

Čím obložit zdivo? Lícovkami Klinker

Renesanci ve stavebnictví zažívají domy s lícovým zdivem. Netřeba je omítat, takže dochází k nemalým úsporám, přičemž tento druh architektury dostane přirozený a velmi originální vzhled. Velkou oblibu získal především v Anglii, avšak typické domy, podniky, objekty, kostely jsou rozesety po celém světě, a také u nás.

Pórobetonové tvárnice PORFIX - RD z pórobetonu

Kdo by neznal charakteristickou modrou značku stavebních prvků PORFIX. Jak už název napovídá, společnost z Trutnova se v široké škále materiálů zaměřila na takzvaný pórobeton – přírodní směs z odlehčeného betonu.

Z čeho se dá postavit dům?

Rozhodli jste se nejen bydlet ve svém, ale zároveň se na stavbě nového domu podílet vlastními silami? Potom stojíte před úkolem mnoha jiných před vámi: Z čeho dnes vlastně stavět?

Ytong - pórobetonový zdící materiál vhodný k stavbě domů

Ytong je moderní velice kvalitní stavební materiál s perfektními termoizolačními vlastnosti. Poptávka po tvárnicích Ytong neustále stoupá, jelikož lidé investují do kvality. Jsou to totiž výrobky z bílého pórobetonu, které se začaly vyrábět v meziválečném období ve Švédsku. Zde byla vysoká poptávka po úsporných domech.

Poprvé byla tvárnice vyrobena v roce 1927 a oficiálně zaregistrována v roce 1940. Název se odvíjí z místa výroby a názvu technologie:

Yxhult anghärdade Lättbetong = YTONG.

Staré cihly z bouraček

Cihla je stavební materiál, který se používá od pradávna. První použití cihly se objevilo v Asií asi před 7500 let př. n.l.  Až ve 12. století došlo k masivnímu rozšíření cihel. Největší počet cihlových gotických budov se nachází v  Dánsku, Německu, Polsku ale i Rusku. Věděli jste, že Česká republika se řadí na druhé místo v Evropě, v prodeji zdících cihlářských materiálů?

Cihla je stále hojně používaný stavební materiál při různé stavební výstavbě, hlavně pokud se jedná o pevnostně náročné konstrukce (pilíře, schodišťové zdi, opěrné zdi, ochranné přizdívky).

Z čeho postavit dům - výhody a nevýhody Ytongu

Mít svůj dům, je sen snad každého člověka. Představuje jednak dobře uložené peníze, ale i zajištění budoucnosti našich dětí. Představa o vlastním bydlení se ale různí. Někdo si přeje mít velký dům s několika pokoji a rozlehlou zahradou, jinému postačí menší domeček jen pro svoji rodinu. Mít rodinný dům má určitě nespočet výhod, ale i nevýhod.

Jaký použít cement na výrobu betonu?

Tuto otázku si klade každý stavebník, který se poprvé setká s výrobou betonové směsi. Výrobci cementových pojiv uvedli na trh velmi širokou nabídku cementů (portlandský, vysokopecní, pucolánový...), ale který je ten pravý? Naštěstí vám s tímto problémem rád pomůžu a uvedu zde vhodný cement na betonování.

CEMENT - důležitá složka betonových směsí!

Cement je anorganická látka, která vlivem hydratačních procesů a reakcí tuhne a tvrdne. Tento děj nastává po smíchání s vodou. Díky této schopnosti můžeme vyrábět různé betony s různými vlastnostmi. Více se o betonu můžete dočíst v článku: Co je beton?.

Dnes si povíme něco málo o samotném cementu (základním prvku betonových směsí a betonů).