Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   › 

Plánování oplocení

  

Oplocení pozemku patří k základním preventivním opatřením při ochraně majetku. Než se do stavby plotu dáte, měli byste si důkladně promyslet pár základních věcí.

Kdy budete potřebovat povolení

I když oplocení zahrady nebo jiného pozemku patří obvykle mezi stavby, které nevyžadují žádné ohlašování ani povolování ze strany úřadů, existují přesto ploty, které se bez nezbytné administrativy neobejdou. Berte proto v potaz, zda:

  1. Pozemek není v památkově chráněném území – v takovém případě byste museli požádat o vyjádření památkáře a postavit takový plot, který by nenarušil charakter chráněného území.
  2. Pozemek, pro který chcete vybudovat plot, nesousedí s veřejným prostranstvím nebo veřejně přístupnými pozemními komunikacemi (chodník, silnice). V takovém případě budete potřebovat územní souhlas od stavebního úřadu.
  3. Územní souhlas je vyžadován také u oplocení budovaném v nezastavěném území; obvykle jeho vydání předchází také nutnost vyjádření příslušného odboru životního prostředí.
  4. Pokud plánovaná stavba plotu jakýmkoli způsobem zasahuje do inženýrských sítí uložených pod zemí, je nutné takovou stavbu oznámit stavebnímu úřadu spolu s doložením základní dokumentace (popis, výkres) a vyjádření vlastníků daných sítí.
  5. Rozhodující je také výška plotu. Pokud nechcete obíhat úřady s žádostí o územní souhlas, nesmí být vyšší než 200 cm a opěrná zeď plotu nesmí být vyšší než 100 cm.
  6. Zcela specifické podmínky platí pro ploty na území hlavního města Prahy. Kromě výše zmíněného musíte také splnit požadavky uvedené v Pražských stavebních předpisech.

Pozor na dobré vztahy se sousedy

Ačkoli zákon nevyžaduje souhlas sousedů v případech, kdy pro stavbu plotu není nutné územní řízení ani ohlášení stavby, pro udržení dobrých sousedských vztahů je dobré se vždy se sousedy domluvit předem. Někdy se sousedé jsou schopni i dohodnout na společné úhradě nákladů na plot, který odděluje jejich pozemky. Jindy se zase jeví jako praktické mít v plotu branku, pokud se sousedy běžně navštěvujete, nebo si společně hrají vaše děti. Vhodné je také konzultovat podobu plotu, aby vyhovovala oběma stranám.

Kdy plot stavět nelze

Prověřte si, zda by vaše oplocení nezasáhlo do práv kohokoli dalšího. Oplotit nesmíte například pozemek, který je jedinou přístupovou cestou k dalšímu pozemku, je na něm nějaké věcné břemeno, které by bylo jeho oplocením porušeno, nebo v případě, že by vybudování plotu nějak poškodilo inženýrské sítě v dané lokalitě, případně narušilo památkovou ochranu či životní prostředí.

Na co si dát ještě pozor

Pečlivě si změřte hranice svého pozemku. Pokud byste plot vybudovali třeba jen o několik centimetrů dál, tedy na pozemcích, které vám nepatří, mohli byste být vyzváni k jeho odstranění, a navíc ještě i dostat pokutu. Je také vhodné sladit styl svého plotu s okolní zástavbou. Extravagantní stavba v poklidné vilové čtvrti vám popularitu nepřinese, stejně jako betonová hradba v sousedství rozkvetlých zahrad. Respekt k ostatním se vám při plánování oplocení vždy vyplatí.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články