Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Duté tvarovky pro stavbu oplocení

  

Ploty z betonových dutých tvarovek jsou v poslední době dost využívanou formou oplocení nejrůznějších pozemků. Obrovskou výhodou je jejich perfektní statika a proto jsou vhodné také k oplocení pozemku, který je ve svahu a slouží jako opěrná zeď. Je to velmi estetické řešení, které navíc může zabránit sesuvu půdy. Můžeme ho také osázet nejrůznější zelení a přizpůsobit vzhledu celé zahrady. Tvarovky se vyrábí v několika barvách a s různě profilovaným povrchem, který připomíná kámen.

Výstavba plotu z betonových tvarovek

Výstavba takového plotu je velmi jednoduchá záležitost, proto ji určitě zvládneme svépomocí. Provádíme ji tzv. „přesným zděním“, což je vlastně taková skládačka z kostek. Nejprve musíme samozřejmě připravit místo, kde budeme zdít, a vyčistit ho od všech překážek jako jsou kořeny, tráva, kameny. Terén vyrovnáme a popř. upravíme plot, na který budeme navazovat. Poté na cementovou maltu naskládáme první řadu tvárnic. Usadíme krajové tvárnice podle zednické šňůry a pokračujeme s dalšími. Usazujeme buď na sucho, nebo na flexibilní mrazuvzdorné lepidlo. Velký důraz klademe na stejnou výšku. Žádné tvarovky nesmí přečnívat. Klademe další vrstvy. Betonujeme až po navršení čtvrté, max. páté vrstvy, kterou zalijeme jen do poloviny, abychom mohli navázat další vrstvy. Beton bychom měli hutnit pomocí ponorného vibrátoru, aby dokonale vyplnil dutiny tvárnic. Po vytvrdnutí vznikne velice pevný kvalitní plot.

Pokud potřebujeme plot, který by měl splňovat parametry opěrné zdi, je zásadní jeho statika. To bychom měli začínat základovým pásem založeným v nezámrzné hloubce. Mezi základy a zdivo je nutné vložit hydroizolaci, nejlépe klasické asfaltové pásy nebo alespoň penetrační nátěr. První řada by měla vyčnívat cca 15 cm nad povrch. Tvarovky mohou být se základovou spárou také armovány. Armaturu vkládáme v pravidelných vzdálenostech do ještě ne úplně ztvrdlého betonu základové spáry a poté se na ni další tvarovky nasazují a vše vylévá betonem stejné třídy. Až ztvrdne tato vrstva, lze začít se zděním zdi nebo plotu vibrolisovanými betonovými tvarovkami. Bez armování se neobejdeme, stavíme-li sloupky pro ukotvení výplně plotu. Místo, kde bude sloupek, je nutné vždy pečlivě vyměřit. Armování zde provádíme v osové vzdálenosti sloupků do základového pásu v plné výšce. Zatížení sloupků ovlivňuje především jejich vzdálenost od sebe, hmotnost plotové výplně, branky nebo vrat. Pokud není velká váhová zátěž, stačí armovat pouze do základů.

Doplňky pro tvarovky

Poslední vrstvou plotu z tvarovek bývá betonová stříška nebo sloupková hlavice. Ochraňují plot před vodou a hlavně jejím pronikáním do celé konstrukce. Betonové stříšky mají sedlový tvar, vypadají proto velmi esteticky a okapničku, kterou je odváděna voda. Jsou buď rovné, zakulacené, hladké nebo broušené. Usazujeme je do maltového lože a utěsňujeme mrazuvzdorným silikonovým tmelem.

Opěrné stěny z dutých betonových tvarovek

Tlak země, který působí na opěrnou stěnu je závislý na množství zeminy za stěnou a její konzistenci. Velkou roli také hraje množství vody, které se zde hromadí. Zemní tlak tlumíme rozdělením výšky zeminy na několik oddělených vrstev. To zařídíme vložením geomříže nebo geotextilie do zeminy. Velice důležité jsou pro zeď kvalitní základy, které zakládáme již v nezámrzné hloubce. Nejprve musíme provést drenáž, která bude dostatečně odvádět vodu a sníží tím pádem zemní tlak. Poté pokládáme tvarovky, zasypáváme je nesoudržnou hlinito-písčitou zeminou a hutníme. Na zásyp položíme geomříž, aby zasahovala do spár mezi tvarovkami a za nimi minimálně 2 m do zeminy za zdí. Ostatní vrstvy klademe stejným způsobem až do požadované výšky i v řádech několika metrů.

Betonové duté tvarovky jsou na našem trhu dostupné v různých formátech, které můžeme kombinovat. Povrch je buď hladký nebo rustikální nebo s designem starého kamene. Tato varianta je velmi estetickým řešením.

Kdy pozvat statika?

Pokud stavíme z dutých tvarovek opěrnou zeď, měli bychom vždy pozvat statika, který posoudí všechny faktory jako např. možné překlopení nebo posunutí zdi, její hmotnost, výšku a tvar, zatížení terénu nad korunou stěny, …. Stavbu takové zdi nelze podcenit ani v projektové dokumentaci. Opěrná zeď musí odolávat velkému tlaku zeminy a samotné své hmotnosti. Její zřícení může totiž způsobit nejen značné materiální škody, ale také ohrožení zdraví a života lidí.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články