Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Co je ztracené bednění a kde jej využít?

  

Řada stavitelů si v poslední době oblíbila velmi chytrý způsob stavění. Pryč jsou doby, kdy se na stavbě scházeli lidé už kvůli přípravě bednění.

Vždyť už jen postup výstavby je zdlouhavý. Sehnat dřevěná prkna, dovézt na stavbu. Vyměřit, nařezat, sešroubovat dřevěné desky k sobě a nachystat tak dané místo k vylití betonu. Nechat zatvrdnout, vyzrát a poté opět odstranit a očistit od zbytků betonu. Dřevo odvézt. Je to zbytečná práce navíc. Nejen finančně, ale především i časově. Zabere to několik dnů navíc. A ty lze využít k něčemu mnohem lepšímu. Na staveništi je vždy co dělat. Přerovnat materiál, vykopat jámu, postavit zeď nebo nahodit omítku.  

Jak to funguje

A o co se vlastně jedná? Slyšeli jste už pojem ztracené bednění? Co si pod tím představíte? Název je víc než vypovídající. Tato bednění se v betonu „ztratí“. Toto bednění se připraví na určené místo a následně se stane součástí komplexu. Neodstraňuje se. Je trvale zabudované. Snižuje tak čas výstavby a cenu za beton.

Ztracené bednění jsou v podstatě betonové tvárnice s vysokou únosností a ve stavebninách je najdete mezi základovým zdivem. Tvárnice jsou ekonomické, ekologicky šetrné, mrazuvzdorné, vynikají vysokou pevností a výbornými akustickými vlastnostmi.

Způsob zdění

Ztracené bednění se ukládá na podkladový beton. Konkrétně jde o cementovou maltu, beton s frakcí kameniva max. 4 mm. Prvně se uloží krajní prvky a to pomocí nivelačního přístroje. K dalším kusům postačí natáhnutá šňůra a neustále kontrola správné výšky a správného uložení.

Jednotlivé kusy tvárnic se poté vážou na sebe pomocí zámku, díky čemuž nevzniká svislá spára, a to suchou či mokrou převazbou. Převazba je způsob zdění. Tvárnice se kladou na sebe, ale vždy s přesahem poloviny délky. Buď na sucho, jak již bylo řečeno nebo na mrazuvzdorné lepidlo.

Betonové tvárnice se dají vyztužit v obou směrech, vodorovném i svislém (s  výztuží tvoří železobeton). Nakonec se vylijí betonem, ale pouze v maximální výšce čtyř řad. Tím dojde k jejich zmonolitnění. Beton je nutné hutnit. To se provádí pomocí ponorného vibrátoru. Je to skutečně tak nutné? Ano, díky hutnění, je vyplněn každý kout bednění. Nikde nezůstávají vzduchové bubliny a případná uložená výztuž je rovnoměrně pokrytá betonovou směsí. Jen tak lze dosáhnout dokonalých vlastností konstrukce.

Pokračovat ve zdění lze až po zatvrdnutí betonu. Výsledná konstrukce je velmi pevná. A ihned připravená k dalšímu technologickému procesu.

Kde se používají

Tyto zdící prvky mají všestranné možnosti využití. Primárně jsou používány k výstavbě stěn suterénů. Tady se však musí dbát na vodotěsnost. Zpravidla rozdělujeme tyto konstrukce na nosné, nenosné a ostatní.

  • Nosné – Sem patří veškeré nosné a opěrné stěny. Základy, stěny suterénu a jakákoliv konstrukce nesoucí velkou hmotnost
  • Nenosné – Ztracené bednění lze využít i na výstavbu plotů, dělících stěn a drobných příček
  • Ostatní – Je známo, že jsou dokonalým způsobem zhotovení stěn jímek a bazénů, šachet a dalších zděných konstrukcí, kde je požadovaná rychlá výstavba a velká nosnost

Výhodná koupě

Ztracené bednění stoupá na oblibě. Výhod je víc než dost. Oproti tradičnímu dřevěnému bednění, zdivo nabízí rychlou a přesnou výstavbu. Ke zhotovení konstrukce se užívá minimum malty a celkový objem vylitého betonu je také menší.

Tvárnice jsou zhotoveny na základě přesného technologického postupu. Jeho dodržení zajišťuje přesné rozměry, trvanlivost, minimální vodopropustnost a snadnou manipulaci a půlení. Stačí naříznutou a odklepnout. Jak snadné. Jejich povrch je hladký, tudíž slouží jako dokonalý podklad pro natažení omítek či hydroizolace. A navíc jsou za příznivou cenu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.8/5 (5 hlasů)


Související články