Úvod  ›   ›   ›   ›   ›   ›   › 

Jak postavit plot z okrasných betonových tvárnic

  

Beton je charakteristický dlouhou životností a relativně snadnou výrobou. U plotů se s ním setkáme téměř vždy. Výjimkou jsou ploty primitivní (ploty ze zemních vrutů, ploty z dřevěných průtů nebo kůlů), které bývají šetrnější k přírodě. Můžeme uvést například dřevěné sloupkové ploty se zavěšeným pletivem.

V tomto článku si popíšeme postup výstavby masivního betonového plotu.

Rekonstrukce nebo odstranění betonových plotů stojí mnoho peněz a ještě více času a sil. Je důležité dbát na správnou a poctivou realizaci.

Realizace betonového plotu

 1. Návrh a zaměření plotu - odvíjí se od tvaru a velikosti pozemku, geologických podmínek, přání investora nebo majitele..případně i dle architekta.
 2. Vykopání výkopů - základová spára musí být v nezámrzné hloubce. Ta se pohybuje v rozmezí od 80 do 120 cm (v horských oblastech). Hloubka výkopu tedy odpovídá min. 80 cm (doporučujeme o něco více - důvodem jsou častější zimy bez sněhové pokrývky, která do jisté míry funguje, jako "izolace"). Šířka výkopu je závislá na hmotnosti a centrování plotu a také na podloží. V některých případech může špatné zvolená šířka (šířka základu pod plotem) způsobit jeho naklonění. U nízkých plotu si vystačíte s min. 20 cm. Ve většině případů však bude výkop širší. Vykopat tak úzký a hluboký výkop není snadné.
 3. Štěrk pod základ, ano nebo ne - existuje mnoho názorů, které jsou diametrálně odlišné. Předně záleží na několika okolnostech - velikosti zatížení, typu základové půdy a její únosností, hloubce podzemní vody. Například u soudržných a málo propustných zemin (jílové podloží), kde hladina podzemní vody je hluboko, můžete použít 10 cm štěrku. Štěrk zde plní funkci drenážní a zároveň urychluje rovnoměrné sedání. Upozorňuji, že tato rada nemusí platit vždy! Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým projektantem nebo odbornou a způsobilou osobou.
 4. Zabetonování základů - beton mícháme v poměru cement a štěrkopísek 1:3. Pokud chcete ušetřit, můžete do něj vkládat lomový kámen nebo starý beton (max. 40%). Kámen/beton ukládejte po vrstvách. Pamatujte na to, že tímto způsobem základ oslabujete. Pří větším zatížení může dojít k popraskání plotu. Horních 20 cm vylijte pouze betonovou směsí. Do takto připravovaného základu vkládejte ocelové pruty o průměru 10-20 mm tak, aby vyčnívaly cca 30 cm ze základu. Tato výztuž slouží k provázání s horní částí plotu.
 5. Založení první řady - před založením první řady doporučujeme provést hydroizolaci základu lepenkou nebo penetračním nátěrem. První řadu ukládáme buď rovnou na sucho (v případě ideálně rovného základu) nebo do mrazuvzdorného lepidla nebo cementové malty.
 6. Další vrstvy - se kladou na sucho. Po uložení tvarovek přidáme další výztuž dle skladby plotu. Používáme výztuž o průměru 10-20 mm a o délce rovné výšce plotu nebo sloupků.
 7. Zabetonování dutých tvarovek - beton mícháme opět v poměru cement a štěrkopísek 1:3. Dbáme na to, aby nebyl tekutý. V průběhu betonování plotu jej hutníme ocelovou tyčí. Poslední tvarovku, na kterou již přijde krycí deska (hlava), dobetonujeme 5 cm pod horní okraj. Tento prostor slouží ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Je důležité betonovat za příhodného počasí! (při minimální teplotě +5°C). V opačném případě hrozí neztvrdnutí betonové směsi.
 8. Osazení zákrytových desek - krycí desky osazujeme do 2-4 mm tlustého mrazuvzdorného lepidla nebo do cementové malty.
 9. Uchycení plotových výplní - bývá provedeno pomocí volných šroubových spojů ke kotevním železům. Kotevní železa jsou zabetonovány do sloupků (prochází celým sloupkem). Díky tomuto řešení může materiál vykonávat dilatační pohyb (vzniká při teplotních a klimatických změnách).

Na co si dát pozor při stavbě betonového plotu - shrnutí

 • na velikosti základů a použití štěrkového podloží
 • velikosti plotu - velikosti zatížení na základ
 • velikosti výztuže - větší plot větší výztuž
 • správné osazení zákrytových desek a plotových výplní
 • dávejte si pozor na správnou orientaci vstupů a vjezdů na pozemek
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (3 hlasy)