Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   ›   › 

Jak postavit plot z okrasných betonových tvárnic

  

Beton je charakteristický dlouhou životností a relativně snadnou výrobou. U plotů se s ním setkáme téměř vždy. Výjimkou jsou ploty primitivní (ploty ze zemních vrutů, ploty z dřevěných průtů nebo kůlů), které bývají šetrnější k přírodě. Můžeme uvést například dřevěné sloupkové ploty se zavěšeným pletivem.

V tomto článku si popíšeme postup výstavby masivního betonového plotu.

Rekonstrukce nebo odstranění betonových plotů stojí mnoho peněz a ještě více času a sil. Je důležité dbát na správnou a poctivou realizaci.

Realizace betonového plotu

 1. Návrh a zaměření plotu - odvíjí se od tvaru a velikosti pozemku, geologických podmínek, přání investora nebo majitele..případně i dle architekta.
 2. Vykopání výkopů - základová spára musí být v nezámrzné hloubce. Ta se pohybuje v rozmezí od 80 do 120 cm (v horských oblastech). Hloubka výkopu tedy odpovídá min. 80 cm (doporučujeme o něco více - důvodem jsou častější zimy bez sněhové pokrývky, která do jisté míry funguje, jako "izolace"). Šířka výkopu je závislá na hmotnosti a centrování plotu a také na podloží. V některých případech může špatné zvolená šířka (šířka základu pod plotem) způsobit jeho naklonění. U nízkých plotu si vystačíte s min. 20 cm. Ve většině případů však bude výkop širší. Vykopat tak úzký a hluboký výkop není snadné.
 3. Štěrk pod základ, ano nebo ne - existuje mnoho názorů, které jsou diametrálně odlišné. Předně záleží na několika okolnostech - velikosti zatížení, typu základové půdy a její únosností, hloubce podzemní vody. Například u soudržných a málo propustných zemin (jílové podloží), kde hladina podzemní vody je hluboko, můžete použít 10 cm štěrku. Štěrk zde plní funkci drenážní a zároveň urychluje rovnoměrné sedání. Upozorňuji, že tato rada nemusí platit vždy! Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým projektantem nebo odbornou a způsobilou osobou.
 4. Zabetonování základů - beton mícháme v poměru cement a štěrkopísek od poměru 1:3 pro silně pevný beton, až po poměr 1:5 pro slabší betony. Pokud chcete ušetřit, můžete do něj vkládat lomový kámen nebo starý beton (max. 40%). Kámen/beton ukládejte po vrstvách. Pamatujte na to, že tímto způsobem základ oslabujete. Pří větším zatížení může dojít k popraskání plotu. Horních 20 cm vylijte pouze betonovou směsí. Do takto připravovaného základu vkládejte ocelové pruty o průměru 10-20 mm tak, aby vyčnívaly cca 30 cm ze základu. Tato výztuž slouží k provázání s horní částí plotu. TIP: na vyčnívající výztuž je vhodné nasadit petky, tak aby nemohlo dojít k poranění napíchnutím.
 5. Založení první řady - před založením první řady doporučujeme provést hydroizolaci základu (penetrací s tekutou lepenkou nebo klasickou afaltovou hydroizolací). První řadu ukládáme do mrazuvzdorného lepidla nebo cementové malty.
 6. Další vrstvy - se kladou na sucho. Po uložení tvarovek přidáme další výztuž dle skladby plotu. Používáme výztuž o průměru 10-20 mm a o délce rovné výšce plotu nebo sloupků.
 7. Zabetonování dutých tvarovek - beton mícháme opět v poměru cement a štěrkopísek 1:3 až 1:5. Dbáme na to, aby nebyl tekutý. V průběhu betonování plotu jej hutníme ocelovou tyčí. Poslední tvarovku, na kterou již přijde krycí deska (hlava), dobetonujeme 5 cm pod horní okraj. Tento prostor slouží ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Je důležité betonovat za příhodného počasí! (při minimální teplotě +5°C). V opačném případě hrozí neztvrdnutí betonové směsi.
 8. Osazení zákrytových desek - krycí desky osazujeme do 2-4 mm tlustého mrazuvzdorného lepidla nebo do cementové malty.
 9. Uchycení plotových výplní - bývá provedeno pomocí volných šroubových spojů ke kotevním železům. Kotevní železa jsou zabetonovány do sloupků (prochází celým sloupkem). Díky tomuto řešení může materiál vykonávat dilatační pohyb (vzniká při teplotních a klimatických změnách).

Na co si dát pozor při stavbě betonového plotu - shrnutí

 • na velikosti základů a použití štěrkového podloží
 • velikosti plotu - velikosti zatížení na základ
 • velikosti výztuže - větší plot větší výztuž
 • správné osazení zákrytových desek a plotových výplní
 • dávejte si pozor na správnou orientaci vstupů a vjezdů na pozemek
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (9 hlasů)

Související články