Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Stavba oplocení z betonových tvarovek

  

Plánujeme-li stavbu plotu, musíme dobře zvážit jak jeho spolupůsobení se zahradou, tak s okolím domu. Dalšími faktory, které zvažujeme, jsou jeho trvanlivost, finanční náročnost a rovněž podíl na vytvoření veřejného prostoru, neboť oplocení nemůžeme pokládat za soukromou záležitost.

Postup stavby

Na řádně odizolovaný vybudovaný základ se založí první řada tvarovek s uložením do cementové malty. Současně je nutné dbát na udržení vodorovné roviny v příčném i podélném směru.

Další řada tvárnic se ukládá na vazbu na vrstvu malty.

Zdicí malta musí být v takové tloušťce a konzistenci, aby nedošlo k ušpinění pohledové části tvárnice, ale zároveň musí umožňovat kvalitní osazení tvarovky.

Po uložení se do dutin tvárnic vkládá beton a betonářská vyztuž. Ocel musí být jakostní třídy a průměru v délce požadované výšky sloupku nebo zděné výplně. Pro zvýšení tuhosti sloupků se doporučuje provést postupné vyplňování vertikálních dutin tvárnice betonovou směsí třídy B 15 a zhutnění pomocí ocelové/dřevěné tyče. (Stavební práce tohoto druhu je možné provádět při dodržení platných technologických zásad, to znamená teplotě vzduchu minimálně +5°C a teplota BS +7 °C.)

Doporučovaná vzdálenost dilatačních spár při zdění z plotových tvarovek činí max. 6,0 m. K uzavření spár je používána polyuretanová pěna, kombinovaná se silikonovým tmelem.

Jakmile je uložena konečná řada tvárnic je nutné provést vyplnění dutin betonovou směsí do úrovně 5 cm pod horní líc tvárnice z důvodu vytvoření dutiny pro kondenzaci vzdušné vlhkosti.

Pak již následuje uložení zákrytových desek pro výškové ukončení plotu. Rovněž u zákrytových desek je doporučováno uložení na jemnou vrstvu malty nebo mrazuvzdorného stavebního lepidla.

Kladné vlastnosti betonových plotů

Jednou z možných voleb materiálu pro konstrukci plotu jsou betonové tvarovky. Jsou skvělé pro stavbu plotu hned z několika důvodů:

  • provozní náklady jsou minimální
  • mají dlouhou životnost
  • jsou velmi praktické
  • dokážou tlumit hluk přicházející z okolí

Navíc tvarovky mohou být na pozemku také výrazným architektonicko-dekorativním prvkem. Většina betonových tvarovek je velmi variabilní, což umožňuje stavět z nich ploty s určitým sklonem. Většina se jich navíc vyrábí jako oboustranné tvárnice, jejich vzhled tak předurčuje obě jejich strany jako pohledové. Vzhledem k tomu, že přímo v naší republice je několik renomovaných výrobců prefabrikátů, jsou betonové tvarovky u nás dostupné za příjemnou cenu, ve velké šíři a dokonce i barevném sortimentu.

K dalším pozitivním vlastnostem betonových plotů patří vysoká účinnost ochrany pozemku, který obklopují.

Betonové tvarovky v různém provedení

Na stavbu plotů lze využít například jednovrstvé vibrolisované betonové prvky tvaru klasické cihly. Ty se hodí jak pro výstavbu plotů, tak pro plotové sestavy, okrasné zdi nebo plotové sloupky. Mohou mít povrch hladký, ale i upravený mechanickým omíláním v bubnu.

Základy

Jak jsme již zmínili, betonové ploty z tvarovek lze stavět nejen v rovině, ale také do svahu nebo do oblouku. Před stavbou betonového plotu je vždy nutné postavit betonový základ, neboť betonové ploty se kvůli své hmotnosti nestaví na navážkách zeminy. Samotný plot se osazuje až na tyto základy. Stavba základů je přímo závislá na místních geologických podmínkách, zámrzné hloubce a výšce a tvaru plotu dle statistického posouzení.

Suchá maltová směs

Ke zdění, lepení, spárování je vhodné použít speciální suché maltové směsi, ty totiž svým složením výrazně omezují vznik takzvaných výkvětů na povrchu tvarovek. Využít lze i mrazuvzdorné cementové lepidlo. 

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články