Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak uložit okrasné svahové tvárnice?

  

Okrasné svahové tvárnice

Okrasné svahové tvárnice nám slouží k výstavbě lemů, zmírnění mírných svahu či k vytvoření protihlukové stěny zahrad, parků a skalek. Pokládku lze provádět několika způsoby. Hotovou okrasnou stěnu můžeme vhodně osázet trvalkami nebo prosypat zeminou a štěrkem. K nejoblíbenějším typům okrasných tvárnic patří vibrolisované výrobky s hrubozrným povrchem nebo se štípanou čelní stranou. Vhodné jsou jak k terénním úpravám, tak se rovněž hodí coby dekorační prvky.

Pokládka svahových tvárnic

Před pokládkou tvárnic vyhloubíme příkop v místě budoucí zdi. Zároveň odstraníme část svahu určeného ke zpevnění. Hloubka výkopu by měla být do výše 80 mm (nezámrzná hloubka). Následně celý příkop zhutníme. Správnou funkci zdi a její celkovou životnost v mnohém ovlivňuje první vrstva tvárnic. Pro nízké méně zatížené zídky platí, že začínáme pokládat do podložní vrstvy tvořené kamennou drtí, která je srovnána vodováhou tak, že tvárnice spodní řady jsou ze 2/3 pod úrovní terénu. Pro vyšší zdi je zakládáme zprvu na vodorovný základový pás o tloušťce alespoň 200 mm. Tvořit by jej měl zatvrdlý beton minimálně třídy C 12/16, který se ukládá na vrstvu zhutněné kamenné drtě položené v nezámrzné hloubce na podloží základové rýhy výkopu. Betonový pás zabraňuje tvárnicím v posunutí pod vlivem tlaku svahu. U opěrných vysokých zdí se raději poraďme se statikem, který nám najde nejvhodnější řešení po individuálním posouzení. Nestabilní svahy se doporučuje vyztužit navíc opěrnou zídkou. K tomuto účelu se hodí například tvárnice ztraceného bednění. První vrstvu klademe s mezerou okolo 220 mm. Můžeme vytvářet také zdi s mírným vlněním, v kterých jsou tvárnice natáčeny proti sobě pod určitým úhlem. Následující vrstvy pokládáme na sucho šachovnicově do míst mezer. Nálitky, jimž jsou tvárnice vybaveny, zabraňují jejich posunu směrem do svahu a zároveň vymezují prostor pro umístění další vrstvy.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články