Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Co dělat s popraskaným soklem u plotu?

  

Jako všechny stavební materiály, i betonový sokl nebo podezdívka postupně degraduje vlivem působení okolní povětrnosti. Ji-li dílec vhodně odizolovaný, dochází k degradaci velmi pozvolně a pravidelnou údržbou je možné dosáhnout velmi dlouhé životnosti při kontinuálně dobrém vzhledu. V případě velmi dlouhé doby užívání nebo u plotů ve vlhkém prostředí s neodpovídající hydroizolací však muže dojít k degradaci zrychlené, jež má za následek vznik prasklin v povrchových vrstvách, jež postupně pronikají do hloubky (mechanismus praskání je založen na nedostatečném vysychání a promrzání konstrukce). Jak tyto praskliny opravit?

Sanace betonového soklu plotu

Existuje několik způsobů sanace popraskané podezdívky nebo soklu plotu, jež obecně závisí především na jeho aktuálním stavu. V případě, že praskliny jsou pouze mírného charakteru, obvykle se přistupuje pouze k jejich zapravení vhodnou sanační stěrkou. U prasklin v omítce často postaví její revitalizace. Dochází-li však k praskání a oprýskávání rozsáhlejšího charakteru, je vhodné přistoupit k sanaci většího rozsahu, jež omezí vlínání vlhkosti alespoň do takové míry, která zajistí optimální vysoušení. V tomto případě se provádí:

  • renovace povrchové betonové vrstvy odsekáním, aplikací penetračního nátěru s vhodnými vlastnostmi a opětovným nanesení zpevněné pohledové vrstvy
  • podřezání a integrace nové hydroizolační vrstvy
  • odkopání zeminy a aplikace vnější hydroizolace (nejčastěji nopovou fólií podporující odvětrání ve spodních vrstvách)
  • hydroizolace injektáží speciální chemické sanační látky

Postupů pro opravu betonového soklu plotu je hned několik a vybírat mezi nimi byste měli především s ohledem na to, jakým způsobem byl sokl realizován a jaký je aktuální rozsah prasklin.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články