Úvod  ›   ›   › 

Výpočet schodiště svépomocí

  

Při navrhování schodišť vycházíme především z funkčních požadavků. Většina rozměrů je ovlivněná typem budovy, provozem, ale i architektonickými požadavky. U novostaveb bývá návrh schodiště mnohem jednodušší než u rekonstrukcí, kde rozhodujícím (limitujícím) prvkem je schodišťový prostor. Renovace schodiště vždy vyžaduje schody na míru. 

Prvním předpokladem pro správný návrh schodiště je promyšlení a nakreslení jeho tvaru.

Co musíme před samotným návrhem schodiště promyslet?

 • výška schodu - Optimálni výška je od 15 do 18 cm. Pamatujte, že pro dospělého zdravého člověka není problém vysoký schod, ale pro děti a starší nebo hendikepované to již problém může být. Volte spíše nižší schody (kolem 16 cm) nikdy nevíte, co se může stát.
 • šířku stupňů - Bývá kolem 30 cm.
 • šířka schodiště - Závisí na počtu ramen, typu domu, počtu osob aj.
  • jednoramenné schodiště - minimální světlá šířka 600 mm (pomocná schodiště), 900 mm (u vedlejších a u hlavních v rodinných domcích).
  • dvouramenné schodiště rovnoběžné - šířka schodiště 90+20+90 = 200 cm. Prostředních 20 cm by se dalo snížit na 0 cm, avšak pak je vhodné šířku rámen zvýšit na 100+100, z důvodu místa pro zábrádlí. 
 • sklon schodiště - Běžný sklon ramene se pohybuje v rozmezí od 25° do 35° (odpovídá výšce stupně od 15 do 18 cm).
 • schodišťové rameno a jeho šířka - Volíme u rodinných domů min. 90 cm (vhodnější je 100 cm).
 • typy schodišť - Jednoramenné, dvouramenné, točité, lomené, zavěšené... Typů je hodně, ale mezi nejčastější patří dvouramenná schodiště, protože jsou velmi jednoduchá.
 • použitý materiál - Nosnou část může tvořit železobeton, vyztužený porobeton, dřevo, kov, sklo, kámen nebo v dřívějších dobách i plné cihly. Povrch schodiště může být například z keramiky, ze dřeva nebo z teraca.

Čtěte také: Jak vypočítat sklon střechy? | Jak na opravy schodišť? | Typy schodišť

Výpočet dvouramenného schodiště

Výška a šířka stupňů

1# Zvolíme si požadovanou výšku stupně: 15, 16, 17, 18 cm (návrh, skutečná výška stupně bude jiná)

2# Zjistíme celkový počet stupňů, který je potřeba k překonání jednoho podlaží. Získáme/změříme výšku podlaží (svislá vzdálenost mezi horním a spodním povrchem podlah): 300, 310, 315... cm

3# Spočítáme počet stupňů a upravíme jej na sudý počet (tak, aby v každém rameni byl stejný počet):

Počet schodů = 315/15 = 21. Volíme tedy 20 stupňů.

4# Dopočítáme skutečnou výšku stupňů a počet stupňů v rameni.

Reálná výška stupňů: 315/20 = 15,75 cm
Počet stupňů v rameni = 10

5# Pro výpočet šířky schodů použijeme vzorec 2v + š = 63 (cm).

kde:
v - výška stupně (cm)
š - šířka stupně (cm)
63 - je průměrná délka lidského kroku (Někdy se doporučuje použít 65 cm a to proto, že průměrný lidský krok je v dnešní době delší.)

Šířka stupňů = 63 - 2v = 63 - 2*15,75 = 31,5 cm

Návrh schodišť

Návrh schodišť (běžná schodiště)

Závěr

V několika krocích jsme došli k těmto výsledkům:

Výška stupně: 15,75 cm
Šířka stupně: 31,5 cm
Počet stupňů v rameni: 10 (celkový počet 20)

Upozorňuji, že toto jsou pouze základní parametry (snadno si je spočítáte), ve většině případů záleží na konkretních typech schodišť.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.13/5 (15 hlasů)