Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   ›   › 

Jaký beton použít na základy?

  

Pevnost betonu se odvíjí od náročnosti základové konstrukce. Pro klasický betonový základ pod nosné stěny rodinných domů používáme beton s označením C12/15 (B 15) nebo kvalitnější C16/20 (B 20) (pro staticky nenáročné stavby!). Další třídy naleznete zde.

Kdy použít na betonáž základů beton vyrobený vlastní silou a kdy z profesionální betonárny?

Předností betonáren je jakost betonové směsi. Ta je dosažena přesným dávkování jednotlivých složek betonu. Naopak při výrobě betonu svépomocí se musíme spokojit s menší kvalitou.

Beton z betonáren - Cena m3 -  Betonování svépomocí

Beton je ideální stavební materiál. Je to živý tvor, kterého je možné přizpůsobit jakékoliv formě, jakékoliv potřebě, jakémukoliv napětí. Pier Luigi Nervi - italský stavební inženýr

Beton z betonáren do základů

Množství spotřebovaného betonu u základu se pohybuje řádově kolem několika m3 až po desítky m3.

Množství závisí na:

 • druhu stavby (velká nebo malá)
 • velikosti základů
 • zda použijeme lomový kámen 
 • na typu základů (základové pásy nebo patky, desky)
 • na postupu výstavby (částečné zabetonování základu s vyzděním ztraceného bednění a opětovného dobetonování do požadované úrovně/výšky).

Cena

Je velmi proměnlivá! V závislosti na výrobci, místě výroby a kvalitě se pohybuje kolem 1700 - 2300 Kč za m3. Do celkové ceny nesmíme zapomenout na cenu za DOPRAVU, ČERPADLO a další příplatky...

Za co pravděpodobně budete platit:

 • samotná cena betonu - je závislá na třídě betonu (ukázky ceníků jednotlivých betonáren...betonmuk, zapa, transportbeton a zde)
 • doprava betonu na stavbu - cena za km (20 - 25 Kč), druhu dopravního vozidla
 • použití čerpadla - v nedostupných místech 3000 - 5000Kč
 • recyklace vráceného betonu (odvoz zbytkového betonu) kolem 1000 Kč
 • čas vykládky betonu! - pozor pokud chcete ušetřit vkládáním lomového kamene do základu...moc času mít nebudete
 • použití urychlujících přísad, zimních přísad
 • a další

Vyplatí se Vám nákup? - u většího množství určitě ano, ale u menších základu je možné uvažovat nad betonováním svépomocí. Na druhou stranu vždy je nutné kalkulovat. Někdy se i malé množství betonu vyplatí koupit z betonárny (hlavně v případě, kdy máte vlastní dopravu).

Autodomíchávač pro betonové směsi

Autodomíchávač pro betonové směsi (Autor 63975655@N07)

Betonování svépomocí

Co budeme potřebovat?

 • k michání betonu stavební mícháčku
 • materiál - cement, vodu, písek říční (betonářský) 0-4 mm, drcené kamenivo do 22 mm (alternativně štěrkopísek)
 • nářadí - konev nebo kýbl, kolečka, lopatu

Množství cementu na 1 m3 hotového betonu je mezi 150 - 450 kg. Přidávání cementu nad 450 kg nemá velký význam, neboť pevnost betonu již nestoupá. Navíc negativním projevem velkého množství cementu v betonech je smršťování.

Množství vody je závislé na vodním součiniteli (vyjadřuje hmotnostní poměr vody a cementu). Pohybuje se v rozmezí od 0,3 do 0,6.

 • 150 kg cementu - 45 až 90 litrů vody
 • 200 kg  - 60 až 120 l
 • 300 kg  - 90 až 180 l
 • 450 kg  - 135 až 270 l

Množství betonářského písku a kameniva (štěrku) závisí na volbě objemových nebo hmotnostních poměrů jednotlivých složek.

Objemové poměry betonu

 • cement : písek : štěrk do betonu (1 : 2 : 3 nebo 1 : 2 : 4 nebo 1 : 3 : 6)
 • cement : štěrkopísek (1 : 3 nebo 1 : 4 nebo 1 : 5 atd. až po 1 : 12)

Zásady při betonování základů

 • nebetonujeme v době, kdy hrozí pokles teplot pod přípustnou hranici 5°C
 • hotový beton musíme při náhlém poklesu teploty chránit vytápěním nebo zateplením (vyhřívané bednění, teplovzdušně vyhřívání)
 • při vysokých teplotách musíme zabránit rychlému odpařování vody, především u čerstvě zabetonovaných konstrukcí - používáme rohože, koberce, geotextilie a pravidelně povrch kropíme vodou po dobu tvrdnutí..
 • optimální teplota pro betonování 15-20°C, oblačnost: zataženo
 • pro výrobu nepoužíváme ztvrdlý cement - beton by nedosahoval požadované pevnosti

Historická míchačka na beton do základů

Historická míchačka na beton do základů (Autor morebyless)

Jak se betonuje zaklad

Jak se betonuje základ (Autor publicworksgroup)

Betonování s pomocí míchačky na beton

Betonování s pomocí míchačky na beton (Autor rkimpeljr)

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.89/5 (9 hlasů)


Související články