Řada stavitelů si v poslední době oblíbila velmi chytrý způsob stavění. Pryč jsou doby, kdy se na stavbě scházeli lidé už kvůli přípravě bednění.