Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   › 

Hydroizolace základů rodinných domů - jak na to

  

Velký vliv na dlouhou životnost stavby má správné provedení izolace proti vodě, odborně řečeno hydroizolace. Existuje mnoho druhů a typu izolací, které zabraňují vniknutí vody do konstrukce. V první řadě závisí na konkrétních podmínkách stavby.

Hydroizolace základů | Postup

Je velký rozdíl pokud zakládáte stavbu "hluboko" pod zemí (kde hladina podzemní vody je například 1 m pod úrovní terénu) nebo nad zemí (kde nehrozí přímý kontakt s podzemní vodou). Samozřejmě stavbu izolujeme vždy, ale někdy je potřeba použít kvalitnější hydroizolaci a mnohem sofistikovanější postupy.

Hydroizolování základů

Cílem hydroizolací je:

 • zamezení prostupu vody a zemní vlhkosti do stavebních konstrukcí
 • ochrana konstrukce proti volné stékající a tlakové vodě
 • ochrana proti radonu a jiným plynům

Související články: Hydroizolační principy | Vlhkost ve starých domech | Jak odstranit vlhkost ze zdiva?

Sortiment hydroizolačních materiálů:

 • Asfaltové pásy dle typu
  • typ A (bez krycí asfaltové vrstvy) - Papírové lepenky impregnované asfaltem. Nemají asfaltovou krycí vrstvu. Tloušťka do 1 mm.
  • typ R (nesvařovatelné) - Tloušťka asfaltové krycí vrstvy do 1 mm. Celková tloušťka není větší než 2,5 mm.
  • typ S (svařovatelné plamenem nebo horkým vzduchem) - Tloušťka asfaltové krycí vrstvy nad 1 mm. Celková tloušťka až 5 mm. Hydroizolační vrstva je tvořena jedním až dvěma pásy dle typu, případně dle výrobce.
 • Asfaltové pásy dle povlakové hmoty
  • Oxidované (klasické asfaltové pásy) - Vodotěsné izolace méně náročných staveb, které lze bez problémů použít na izolování základů RD.
   • Jsou vyráběné oxidací asfaltové směsi.
   • Používají se na provizorní zakrytí střech a jako podkladní, separační a parotěsná vrstva v případě souvrství plochých střech. Další využití - jako ochranná vrstva ve stavebnictví.
   • Pásy zpracováváme při teplotách nad 5°C!
   • Největším nepřítelem oxidovaných pásu je UV záření, které drasticky snižuje její životnost. Z tohoto důvodu se nedoporučuje použití, jako horní vrstva plochých střech ani jiných konstrukcí.
  • Modifikované - Používají se u středně a více náročných staveb. Tyto pásy vynikají bezporuchovostí vodotěsných izolací a dlouhou životností. Na našem trhu převažuje prodej pásů s modifikací SBS. Některé typy lze zpracovávat již od -5°C.
   • APP (amorfní polypropylen) - Tyto izolace jsou odolné vůči vyšším teplotám.
   • SBS (styren - butadien - styrenový kaučuk) - Vysoká mechanická odolnost pásu při záporných teplotách. Oproti oxidovaným pásům mají mnohonásobně větší tažnost a vyšší bod měknutí povlakové hmoty.
 • Asfaltové pásy dle nosné vložky - Nosná vložka velmi ovlivňuje celou řadu funkcí: kvalitu hydroizolace, pevnost, průtažnost, difúzní propustnost, pokládání, způsob natavování...
  • polyesterové rouno (vyztužené)
  • skelná rohož
  • aluminiová fólie
 • Umělohmotné fólie - spojované horkým vzduchem nebo lepením. Existuje velké množství různých druhů a technologických postupů izolování proti vodě a zemní vlhkosti.
 • Stěrkové hydroizolace (jednosložkové, dvousložkové)- Dodávají se v tekutém stavu. Po nanesení na podkladní vrstvu vytváří kompaktní hydroizolační vrstvu. Nanášíme je buď válečko-váním, nástřikem, litím případně natíráním kartáči.

Postup

JAK POSTUPOVAT: při hydroizolování betonového základu

1# Volba hydroizolace - Hydroizolaci koupíme dle projektu nebo dle konzultace s projektantem. Důležitá je nejen ochrana proti vodě, ale i proti radonu. Dle stavební konstrukce, výšce hladiny podzemní vody a radonového indexu zvolíme druh hydroizolace.

Tip: CO JE TO RADON A JAK SE PŘED NÍM CHRÁNIT | Protiradonové opatření

2# Příprava podkladu - Nosný podklad musí být rovný, suchý, zbavený nečistot, stejnoměrně jemně drsný, nesmí být porušený prasklinami ani smršťovacími trhlinami. Před natavováním izolace je potřeba podklad napenetrovat asfaltovým penetračním lakem a to buď nátěrem nebo nástřikem.

3# Natavení hydroizolace - Izolujeme buď celou plochu betonové desky (nutná ochrana izolace, nejlépe betonem) nebo postupně (nejdříve pod nosnými stěnami a posléze zbytek plochy.) Nejčastěji se setkáte s postupným izolováním.

 • Izolaci můžeme natavovat buď celoplošně nebo bodově.
 • Důkladně izolujeme prostupy!
 • Přesah jednotlivých izolačních pásu - minimálně 8 cm.

4# Ochrana - Vodorovné izolace chráníme betonovou mazaninou nebo lepenkou, kobercem, textilií (dočasná ochrana). Svislé izolace cihelnou přizdívkou nebo betonem. Mezi ochranným pláštěm a izolací musí být minimálně 2 cm mezera vyplněná cementovou maltou.

Zdroje: Hydroizolace VŠB, Hydroizolační nátěry DEN BRAVEN, Wikipedie (Hydroizolace, Asfalt, Dehet), Spodní stavba, Odborný článek o hydroizolacích

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.4/5 (5 hlasů)


Související články