Rosemary - článkyJak brousit ocilkou? Co je to ocilka?

Ztupily se vám v domácnosti nože a vy je ne a ne pořádně nabrousit? Pak jste možná ještě nezkusili ocílku. Ocelový nástroj s názvem ocílka není zdaleka tak běžně využívaný, jako tomu bylo dříve. Dá se sehnat snadno, takže není důvod se k jeho používání opět nevrátit. Pořádně nabroušené nože za to jistě stojí! Profesionální kuchaři vám jistě potvrdí, že se bez ocílky rozhodně neobejdou.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak zastavit vlhkost v domě?

Vlhkost v domě se může objevovat jako důsledek různých činností v bytě anebo jako projev nesprávně izolovaných základů domu. Některé záležitost spojené s vlhkostí v domě můžeme velmi snadno napravit sami, zatímco jiné vyžadují zásah odborníků anebo dlouhodobá řešení.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak upravit svažitý pozemek?

Pozemky ve svahu jsou problémem a výzvou zároveň. Dají se upravit naprosto klasickým způsobem, ale také způsobem mnohem složitějším. Záleží na konkrétních půdních podmínkách, na orientaci vzhledem ke světovým stranám, na výši možné investice do výsadby, případně na přítomnosti vodního zdroje.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak zničit mech na betonu?

Už jste se také možná osobně setkali s výskytem většího množství mechu na betonu. Mech ulpívá na zastíněných místech, nejčastěji na severní straně. Ať už se jedná o betonovou dlažbu, chodníky anebo jiné zahradní stavby, mech narušuje jejich celkový dobrý vzhled.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak aranžovat kameny v zahradě?

Při řešení prostoru zahrady je třeba vždy vycházet nejen z estetických potřeb, ale také mít na zřeteli účelnost všech využitých prvků. K využitelným zahradním prvkům řadíme i kámen. Proto již při plánování zahrady dbáme na to, abychom nezapomněli na jednotlivé úseky, které má zahrada zahrnovat:

Intimní úsek pro chvíle odpočinku, místo k dětským hrám, využití vodního prvku, volný prostor ke slunění a místo pro pěstování plodin a případné oddělení části zahrady živým plotem.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Z čeho postavit zahradní domek?

Ač se jedná v případě zahradního domku pouze o dočasné bydlení, i takové bydlení podléhá určitým pravidlům. I zahradní domek musí zapadat do okolí a být vystavěn v souladu s okolním prostředím. Příroda nás nabíjí, a proto pobyt v ní máme rádi, což však neznamená, že si vůči ní můžeme dovolit takřka všechno. Musíme se vůči přírodě chovat citlivě a ukázněně a nenarušovat ji zbytečně svými nepřiměřenými zásahy. Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Stavba oplocení z betonových tvarovek

Plánujeme-li stavbu plotu, musíme dobře zvážit jak jeho spolupůsobení se zahradou, tak s okolím domu. Dalšími faktory, které zvažujeme, jsou jeho trvanlivost, finanční náročnost a rovněž podíl na vytvoření veřejného prostoru, neboť oplocení nemůžeme pokládat za soukromou záležitost. Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Gabionové (drátkokamenné) konstrukce

Možná tušíte, že označení „gabiony“ má cizí původ, a to původ italský. V italštině slovo „gabbione“ znamená klec nebo koš. Obojí význam je v tomto případě správný, neboť gabiony jsou drátokamenné konstrukce,uzavřené drátěné koše plné kamení. Tyto drátěné konstrukce jsou doslova multifunkční záležitostí.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek