Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak namíchat beton? - složky betonu, receptura, poměry

  

Beton je směs vody, cementu a drobného kameniva. Takto jednoduše se dá popsat, co je to beton. Ale výroba betonu, tedy smíchání jednotlivých složek není až tak vůbec jednoduchá.

I když si mnoho kutilů myslí, že je to raz – dva.

I oni by vám mohli povyprávět, jaké byly jejich začátky při výrobě betonu. Aby bylo dosaženo dobré kvality betonu, musí mít přesný poměr mezi uvedenými složkami – tvz. recepturu.

Receptura betonové směsi

Mnoho odborníku přes výrobu betonu doporučuje tuto recepturu: 75% kameniva, 13,4 % cementu, 7,7 % vody, příměsi (práškové anorganické látky, které mají účel zlepšit některé vlastnosti betonu) 3,4 %, přísady (plastifikátory, urychlovače - zpomalovače tuhnutí nebo tvrdnutí) 0,1%. - Bohužel takovéto složení je pro laiky nepoužitelné.

Další možností je použití objemových poměrů:

 • cement : písek : štěrk (1 : 2 : 3 nebo 1 : 2 : 4 nebo 1 : 3 : 6)
 • cement : štěrkopísek (1 : 3 nebo 1 : 4 nebo 1 : 5 atd. až po 1 : 12)

Složky betonu

Cement

Cement patří k základním stavebním materiálům. Je to směs vápence, tufy, břidlice a dalších hornin, které jsou těženy v lomech, následně jsou smíchány dohromady, drceny na požadovanou velikost. Poté se směs ze základních surovin a korečních surovin (křemičitý písek, popílek, struska a další) rozemelou na jemný prášek a následně se vysuší. Dále je to výpal (směs se zahřeje nad 1450 °C a rychle se ochladí) a konečnou fázi je opět mletí, kde se ještě přidá síran vápenatý (regulátor tuhnutí). Tomuto cementu se říká – portlandský cement. Cement se skladuje v silech nebo je balený v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg uložených na paletách.

Voda

V betonové směsi plní dvojí funkcí:

 • způsobuje hydrataci cementu (na 25 kg potřebujeme přibližně 6,25 l vody)
 • ovlivňuje zpracovatelnost betonu

Dále slouží k ošetřování betonu. Při nedostatečném ošetřování betonové konstrukce vodou (při tuhnutí a tvrdnutí betonu) dochází k vzniku smršťovacích trhlin. Výsledný beton není tak pevný a kvalitní!

Jaká voda je vhodná pro přípravu betonu? - musí být čistá bez škodlivých látek. Můžeme použít vodu z potoku. Vhodnější je pitná voda z vodovodu.

Kamenivo

V betonu tvoří 75 až 80% objemu a jeho úkolem je vytvoření pevné kostry s minimální mezerovitostí. Mezi kamenivo patří písek, štěrk, štěrkopísek. Dělíme jej na:

 • přírodní - z přírodních hornin získané těžením nebo drcením
 • umělé - lehčené pórovité kamenivo (Liapor) pro lehčené betony
 • recyklované

Dále podle velikosti na:

 • drobné - velikost zrn do 4 mm (písek)
 • hrubé - velikost zrn od 4 do 125 mm (štěrk, drť)

Kamenivo se nepoužívá jen při výrobě betonu, ale nalézá i jiné uplatnění ve stavebnictví (vyrovnává povrch, slouží jako podklad, s hrubým kamenivem můžeme obkládat stěny, krby a podobně).

 1. Jaké kamenivo použít do betonu? - Ideálně se beton skládá ze 3 až 4 frakcí. Pro výrobu svépomocí můžeme použít 2 frakce. První frakcí je 0-4 a druhá může být z kameniva frakce: 4-8 nebo 8-16 případně z 11-22.
 2. Co je frakce kameniva? - zrna kameniva o určité velikosti (př.: frakce 8/16 je sestavena ze zrn o velikosti 8 až 16 mm).

Třídy betonu

Pevnostní třída v tlaku  fck, cyl (válec) *  fck, cube (krychle)*
C 12/15 12 15
C 16/20 16 20
C 20/25 20 25
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37
C 35/45 35 45
C 40/50 40 50
C 45/55 45 55
C 50/60 50 60

* N/mm2 více info zde

V čem míchat beton?

Pokud zrovna nemáte elektrickou stavební míchačku, můžete beton v menším množství namíchat ručně - ve starším, větším plastovém kbelíku, kalfasu nebo v kovových kolečkách. Míchat můžete jak ručně (motykou, lopatou), tak elektricky (elektrickým míchadlem).

Základní vlastnosti betonových konstrukcí

 • jedinečná pevnost v tlaku
 • tvarovatelnost
 • nehořlavost
 • stálost
 • má vysokou tepelnou akumulaci
 • dlouhou životnost
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.66/5 (61 hlasů)

Související články