Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   ›   › 

Stavební otázky a odpovědi 1.

  

V dnešním článku si zodpovíme několik stavebních otázek, týkajících se parotěsných zábran, odvětrání plochých střech, injektování zdiva, xylolitových mazanin, vlhkosti zdiva, způsobů bourání a něco málo si řekneme i o dvojitých příčkách.

Jaký význam má parotěsná zábrana?

Parotěsná zábrana slouží k zabránění vniknutí vodních par do konstrukce. Použitá hmota musí mít velký difuzní odpor. Při konstrukci střechy umísťujeme parotěsnou zábranu tak, abychom zabránili pronikání vodních par do tepelné izolace - na vnitřní stranu.

Proč konstrukci plochých střech odvětráváme?

Ploché střechy odvětráváme do vnějšího prostoru z toho důvodu, aby nedocházelo v uzavřeném prostoru k srážení vodních par. V opačném případě může dojít ke korozi ocelové konstrukce nebo k zahnívání dřevěné konstrukce.

Co je to injektování zdiva?

Injektování je vtlačování řídkého cementové kaše do zdiva. Používá se například k opravě trhlin ve zdivu.

Co škodí xylolitovým mazaninám?

Tento druh mazaniny trpí přílišným vlhkem nebo nesprávným ošetřováním.

Jaké jsou příčiny vzniku vlhkosti ve zdivu?

U větší poloviny starších budov zemní vlhkost vzlíná zdivem. Musíme si uvědomit, že většina těchto staveb byla postavena z cihelného zdiva, které je silně nasákavé a navíc bez použití hydroizolace. Další případy vlhkosti ve zdivu:

  • vlhkost z dešťových srážek
  • vlhkost ze srážení vodních par
  • vlhkost v novostavbách

Jaké jsou způsoby bourání?

  • strhávání
  • rozebírání
  • rozbíjení
  • výbušninami
  • ...

Jednotlivé způsoby je možné kombinovat. Vždy se musí na jednotlivých postupech podílet pověření pracovníci (odborníci!).

Z čeho se skládá dvojitá příčka?

Dvojité příčky se skládají ze dvou samostatných příček oddělených od sebe vzduchovou dutinou. Tato dutina může být částečně vyplněna pohltivým materiálem. Dvojitá příčka má vyšší neprůzvučnost než jedna jednoduchá příčka o stejné hmotnosti. Je to z toho důvodu, že přenos kmitání je u zdvojené příčky přerušen vzduchovou mezerou. Tato mezera bývá široká kolem 5 cm nebo v lepším případě může být doplněna izolační výplní. Vzduchová mezera by měla být součástí dvojité příčky vždy. Pokud chybí, ztrácí příčka funkci zvukové izolace.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články