Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

3 řešení, jak opravit starou vnitřní omítku?

  

Začátek. V první řadě kompletně vyklidíme místnost, odstraníme podlahovou krytinu: koberce, lino... (pokud to lze) a zakryjeme části, které jsou náchylné na rozbití či zašpinění (okna, skleněné výplně apod.).

Chráníme ostatní majetek. Pokud opravujeme omítku pouze v jedné místnosti nebo rekonstrujeme po částech - snažíme se ostatní části domu dokonale utěsnít proti zvířenému prachu např. fólií a páskou v místě dveří.

Vyřešíme odvoz starého a dovoz nového materiálu. U kompletní obnovy omítek platí, že to co odvezeme = tomu co přivezeme. Samozřejmě pokud nerecyklujeme. Při recyklaci odstraníme hrubou část přeosýváním a zbytek po částech přimýcháváme do nové omítkové směsi.

 • Co s odpadem? sutí - odvést na skládku nebo nabídnout někomu, kdo začíná stavět (jako výplň mezi základy).
 • Jaké existují omítky? - dozvíte se zde.

1. řešení - úplné nahrazení staré omítky novou

Pokud omítka nevyhovuje našim požadavkům, přikročíme k jejímu úplnému odstranění. Odstraňujeme ji pomocí ručních nebo elektrických kladiv. Je to práce velice zdlouhavá, fyzicky náročná a nebezpečná (pracujeme v prachu) - nutné používat ochranné pomůcky (brýle, rukavice, masky proti prachu, pevnou obuv...).

 • Výhody - využití nových materiálů
 • Nevýhody - časově a finančně pracné

Základní postup:

 1. odstranění staré omítky - postup je jednoduchý. Oklepat ručně nebo strojně. Staré vápenné nebo vápenocementové omítky nejsou příliš pevné a proto je lze odstranit relativně jednoduše. Horší to je se zatřenými cementovými omítkami. Ty mají horní vrstvu tvořenou velmi pevnou cementovou skořápkou. Naštěstí se s nimi setkáte ojediněle v podřadných místnostech (prádelny, sušárny).
 2. vyškrábání spár - optimálně do hloubky 2 cm, tak aby se nová omítka na stěně dobře uchytila
 3. odvoz suti
 4. úpravy (instalačních rozvodů, výstavba nových příček, dveří apod.)
 5. odvoz zbytkové suti a odstranění prachu - prach důkladně vyméct i ze spár
 6. úprava podkladu - navlhčení a nahození špricu (cementového mléka) můstek mezi novou omítkou a starou zdí, podklad se zpevní
 7. provedení nových omítek - ručně nahazujeme na stěnu mezi připravené omítníky...alternativou je strojní nahazování
 8. dokončovací práce - malování, osazování světel, obložek apod.

Špric stěny z plných cihel

Úprava podkladu pod omítku - špric

2. řešení - částečná oprava stávající omítky

Častečnou opravu řešíme tehdy pokud chceme např. posunout zásuvku, upravit světlo, opravit trhlinky, vyřešit problém s vlhkostí zdí (sanační omítkou).

 • Výhody - relativně nejlevnější, minimum nového materiálu
 • Nevýhody - napojení nové a staré omítky může být nevzhledné

Postup:

 1. zjistíme co chceme opravit - uděláme si seznam
 2. provedeme úpravy - musíme zvládnout tyto úkony:
 • Odstranit popraskanou, zduřelou omítku a očistit podklad od hrubých nečistot a prachu.
 • Napenetrovat podklad penetrací.
 • Nahodit hrubou omítku v místech s velkým poškozením nebo použít stěrkovací hmotu na vyspravení drobnějších vad.
 • Po částečném ztuhnutí hrubé odškrábnout cca 2 až 3 mm - čímž vytvoříme místo pro štuk.
 • Dále nás čeká vytvoření finální štukové vrstvy.
 • A nakonec výmalba.

Popraskaná omítka

Popraskaná omítka

3. řešení - úprava povrchu omítek

Úprava povrchu natáhnutím nového štuku na původní starou omítku. Zde musíme důkladně ošetřit podklad nového štuku!

 • Výhody - levné, moderní vzhled (hladký, rovný povrch), relativně málo nového materiálu
 • Nevýhody - časově náročné

Postup:

 1. odstranění staré malby - navlhčením a seškrábáním špachtlí
 2. úpravy elektroinstalace - pokud je potřeba posunout nebo přidat nějakou zásuvku či ovládání světel, pak je potřeba vysekat drážky vložit kabely a elektrikářské krabičky a zaházet drážky maltou
 3. úklid suti a očištění povrchu stěny od prachu - např. smetáčkem a vysátím průmyslovým vysavačem
 4. penetrace podkladu - zpevní a sjednotí nasákavost staré omítky (před nanesením štuku necháme petraci dobře vyschnout)
 5. štukování -  Namícháme si štuk pomocí ručního míchadla. Štuk by neměl být příliš řidký ani hustý. Množství vody přidáme podle návodu na obalu výrobku. Naneseme tenkou vrstvu hmoty a necháme ji částečně zavadnout. Je potřeba vychytak správnou dobu, kdy je vhodné štuk vyhladit filcem. Není dobré, když se pod filcem štuk "maže". (Pozor na uzavřené místnosti a realizaci štuku při vysoké vlhkosti vzduchu. - zde trvá vysychání dlouho. Taktéž nesavé podklady prodlužují dobu vysychání.)
 6. malování - po dokonalem vyschnutí štuku můžeme přistoupit k vymalování opravovaných stěn

Finální povrch ze štuku (SALITH MHF PII) - velmi jemná zrnitost

Štuk SALITH PII

Tip: Pro štukování se nám osvědčilo použít vápenocementovou štukovou omítku SALITH MHF PII. 

Čtěte také: Jak na používání perlinky?

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4/5 (21 hlasů)


Související články