Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Střešní latě pro stavbu zastřešení

  

Pokud sháníte střešní latě, nejrychleji, nejlevněji a nejkvalitněji jsou k dostání v jakékoliv pilařské výrobně a to pod souhrnným názvem řezivo. Tento souhrnný název zahrnuje dřevěné materiály, které vzniknou zpravidla podélným rozřezáním dřevěného výřezu kulatiny. Sortiment řeziva se dělí především podle rozměrů a je tvořen převážně z latí, prken, fošen a hranolů.

Střešní latě jsou rozšířeným materiálem pro stavby a rekonstrukce střech. Vyrábí se ze zdravého smrkového a borovicového dřeva, kdy kvalita dřeva tvoří určující faktor pro celkovou životnost takovýchto latí.

Funkce střešních latí 

Střešní latě se používají jako nosná konstrukce pro střešní krytiny, přičemž nejčastěji nesou keramické tašky, lepenku nebo eternitové desky.

Hlavní funkcí střešních latí je vytvářet vzduchovou mezeru mezi střešní konstrukcí, nejčastěji krovem a pokrývkou střechy.

Druhy

Rozměry

Rozměr latí je určen dle typu střešní krytiny, vzdáleností krokví nebo jiných podpor a samozřejmě dle projektové dokumentace. Nejčastějšími vyráběnými rozměry jsou:

  • 50 x 30 mm
  • 50 x 40 mm
  • 60 x 40 mm
  • 50 x 35 mm

To vše v délkách 3, 4 nebo 5 metrů.

Ve většině případů nabídek však existuje možnost latí na míru, tak aby odpovídali potřebám stavby, střechy a projektové dokumentace.

Tip: Rozměr střešní latě souvisí kromě hmotnosti krytiny také s odolností střechy proti přetížení sněhem, takže pokud bydlíte v horském prostředí s větší sněhovou pokrývkou, je nasnadě, jaký typ latě by se měl použít.

Úpravy

  • Impregnované
  • Bez impregnace

Impregnací se myslí nátěr, který obsahuje biocidy a zabraňuje vývinu škůdcům uvnitř dřeva.

Aplikace

Aplikaci střešních latí na střešní konstrukci mají v kompetenci provézt:

  • Pokrývač, který pokládá danou střešní krytinu
  • Tesař

Při využití druhé možnosti, tesaře, může však docházet k neshodám mezi způsobem položení krytiny pokrývačem a nachystaným laťováním od tesaře.

Vzdálenost latí se vždy řídí podle typu střešní krytiny a montážního návodu výrobce.

Kontralatě

V případě kontralatí jde o dřevěné prvky, které se provádějí pod laťovaním. Osazují se na krokve – ve směru hřebene k okapu a jejich funkcí je vytvoření odvětrávané mezery ve střešním plášti. Jejich nejběžnější rozměr čítá 40x60mm nebo 30x50mm, přičemž při nižších sklonech střechy a delších vzdálenostech mezi hřebenem a okapem je vhodné rozměr kontralatí zvětšit.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články