Flexibilní

Pokud má určitá látka, například lepidlo či spárovací hmota tzv. flexibilní vlastnosti, chápeme tuto vlastnost jako jistou záruku pružnosti po aplikaci této látky.

Proč je flexibilita v tomto případě důležitá a k čemu nám může být dobrá?

Pokud k sobě například pomocí lepidla připevňujeme dva předměty, mezi jejichž vlastnosti patří teplotní roztažnost, je použití vhodného flexibilního lepidla nutností. V opačném případě se lepidlo nepřizpůsobí materiálům a spoj bude oslaben. V některých případech naopak potřebujeme, aby byla flexibilita spoje nulová, aby byl spoj tzv. zcela pevný.

Je tedy základem úspěšného projektu zvážit, zda budeme pracovat s pružným či nepružným spojem. Dokonce některé případy, které se jeví na první pohled jako typický příklad pevných spojů mohou ve skutečnosti vyžadovat flexibilní pojivo. Svou roli tu hraje nasákavost materiálů vzdušnou vlhkostí, již zmíněná teplotní roztažnost a spousta dalších faktorů.

Pokud si nejste zcela jisti, zda je využití flexibilního materiálu vhodné, nezbývá než doporučit požádat o radu odborníka z oboru stavební chemie, který poradí ideální produkt pro konkrétní využití ve vašem projektu.