Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   › 

Vlhkost ve starých domech

Vlhkost zdivapodlah a omítek patří k závažným závadám stavebních objektů. U novostaveb je kvalitní provedení hydro-izolací, oplechování a zastřešení velmi důležité. V dnešní době se rodinné domy izolují vždy a používané stavební materiály jsou na vysoké úrovni. Avšak nekvalitní a neodborně provedené práce, mohou způsobit nemalé potíže. O závadách hydro-izolací v nových domech si, ale povíme někdy jindy.

Dnes nás budou zajímat staré budovy postavené na kamenných základech z cihel plně pálených nebo vepřovic mnohem známější pod pojmem cihly z nepálené hlíny.

Obsah článku: Příčiny vzniku | Vlhkost v místnosti | Stavební zboží

Vepřovice, též vepříky nebo kotovice, v mnoha jazycích světa nazývané adobe, jsou cihly z nepálené hlíny a také se oběma těmito názvy označují stavby z tohoto materiálu. Na Moravě – v její bývalé německé části – se dodnes udržela zkomolenina kotovice z německého slova Kotziegel = cihla z bláta. zdroj.Wikipedie

Vepřovice, kotovice, nepálená cihlaHlíněné cihly (Autor Jared Tarbell CC)

Příčiny vzniku vlhkosti

První příčinou je zemní vlhkost, která vzlíná zdivem (jak na odstranění vlhkosti pomocí injektáže či elektroosmózy). Tato vlhkost se vyskytuje především v těch budovách, kde nebyla hydro-izolace vůbec provedena, nebo kde byl použit nekvalitní postup spojování hydro-izolace. Taktéž stářím izolace a otřesy může dojít k porušení izolace. V některých případech může zdivo vlhnout i vlivem zatékání povrchové vody za svislou část izolace nebo v místech porušení vodovodního případně kanalizačního potrubí.

Déšť

Vlhkost z dešťových srážek může pronikat do budovy přes porušenou krytinu, nekvalitním nebo starým oplechováním a např. u montovaných staveb se můžete setkat s nekvalitně provedeným utěsněním spár. Problémy mohou nastat i v horských oblastech. V těchto extrémních podmínkám je potřeba klást velký důraz na správné provádění stavebních prací/detailů.

Vodní páry

Další případ je vlhkost ze srážených vodních par. Samotná vodní pár je plynné skupenství vody. Tato vodní pára se nachází v okolním prostředí. Množství páry, které může vzduch obsahovat, je závislé na teplotě vzduchu a s postupem času velmi kolísá a také se liší od místa k místu.

Optimální vlhkost se pohybuje v rozmezí od 40% do 60%.

Tento procentuální poměr je dán poměrem nenasyceného a nasyceného vzduchu. Jedná se o tzv. relativní vlhkost vzduchu.

Čtěte dále: 7 příčin, proč venkovní zdi vlhnouJak vysušit vlhké zdivo?Jak na odizolování od vlhkosti?

Vlhkost vzduchu v místnosti

Jak jsme si již řekli tak optimální je se držet kolem 50% relativní vlhkosti. Vlhkost nad 60% přispívá k tvorbě plísní, bakterií a množení roztočů. Má nepříznivý vliv na zdraví lidí. Dochází k plicním chorobám, onemocnění dýchacích cest a k řadě dalších onemocnění. Místnosti považujeme za vlhké pokud obsahují více než 2% vlhkosti. Dosáhne-li vlhkost 4,5% jsou místnosti nevhodné pro trvalý pobyt osob.

Z uvedených důvodů se může stát objekt nepouživatelným. Objeví-li se vysoká vlhkost v objektu, na nic nečekejte a pátrejte po příčinách jejího vzniku. S postupem času může dojít až k narušení stability objektu (v případě domů z cihel z nepálené cihly, by jste měli být obzvláště pozorní).

Vlhkost v konstrukci

Nakonec si povíme ještě něco vlhkosti v novostavbě nebo v rekonstrukcích starých objektů. Z této vlhkosti nemusíte mít obavy. Je zaviněna vodou, která se odpařuje z mokrých konstrukcí (z betonů, z malt). Po určité době by se měla snížit. Doba potřebná k vyschnutí konstrukcí se pohybuje od několika dnů až po několik týdnů. Závisí na teplotě prostředí, ročním období, typu konstrukce a dalších faktorech.

Stavební zboží na internetu

Nopová folie - slouží k oddělení stavby od okolního vlhkého prostředí, s drenáží k odvádění přebytečné vody od základových konstrukcí.

Hydroizolace - Izolační materiál, který zabraňuje vniknutí vlhkosti do konstrukce.

Geotextilie - Netkaná textilie, která slouží jako filtrační a separační vrstva při výstavbě odvodňovacích systémů.

 

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.83/5 (6 hlasů)


Související články