Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   ›   ›   › 

7 příčin, proč venkovní zdi vlhnou

  

Máte problémy s vlhkostí? Dělají se vám vlhké mapy na omítce? Může to mít za následek řada různých příčin. Pojďme si teď některé z nich přiblížit. V tomto článku si v krátkosti povíme něco o soklech, balkónech, vzlínání vody, prasklém potrubí, popraskaných taškách, špatných parapetech a o nedostatečném oplechování.

Články související s vlhkostí:

1. Nevhodné provedení soklů

Sokl chrání spodní část stavby od stékající a odstřikující vody. Problém může nastat u soklů, které jsou špatně oplechovány. Omítka by měla nad okrajem plechu mírně přečnívat. Pokud je oplechování soklu dosazeno pouze k omítce, může dojít k odskočení plechu a k následnému zatékání stékající vody po fasádě domu.

2. Špatná izolace balkónů

Balkón je část domu, která je vystavena nepříznivým povětrnostním podmínkám prakticky neustále. Nedostatečně vytmelený dlážděný sokl, může mít za následek zatékání pod balkón. V horším případě může být v konstrukci podlahy balkónu zabudovaný špatný spoj hydroizolace.

3. Vzlínání podzemní vody

Tento problém nastává tehdy, když je špatně provedená hydroizolace nebo pokud hydroizolace úplně chybí (především u starých domů). Existuje několik řešení, jak se zbavit podzemní vlhkosti. Buď použijete sanačních omítek nebo zvolíte efektivnější metodu, ale mnohem dražší - podřezání (podsekání) zdí s vložením hydroizolační vrstvy. Pokud nemáte zkušenosti s dodatečnou izolací zdí, obraťte se na odbornou firmu zaměřenou na odvlhčovaní staveb.

4. Prasknuté vodovodní potrubí

Do zdi může pronikat i voda z prasknutého potrubí. Tato závada může vzniknout mechanickým poškozením potrubí, únavou materiálu, nekvalitním provedením nebo při zmrznutí vody v potrubí (v zimním období u nevytápěných objektů a místností).

Vadu potrubí nemusíte hned poznat. Nejčastěji se vlhkost projevuje zvlhnutím zdi kolem praskliny. Může se stát, že se vlhkost objeví úplně někde jinde. V tomto případě musíte zjistit, kde dochází k únikům vody. V první řadě zkontrolujte viditelná místa u uzávěrů, zda nedošlo k uvolnění spojů (u pračky, myčky, wc..)

5. Díra ve střeše

Častým problémem u starých střech. Není se čemu divit, přeci jen existuje mnoho střech pokrytých taškami, které svou životnost již dávno překročili. Řešením je vyměnit prasklou tašku nebo postavit novou střechu. Zatékání vody na štít nebo dřevěnou konstrukci má devastující účinky. Vlastníte-li objekt se starou krytinou , provádějte pravidelné kontroly a vzniklé poruchy, co nejdříve opravujte.

6. Špatně osazený venkovní parapet

Venkovní parapet chrání podokenní část obvodového zdiva. Pokud je příliš rovný nebo v horším případě vyspádovaný směrem k oknu, pak může voda zatékat pod okno a pod vnitřní parapet. To má za následek vlhnutí omítek kolem vnitřního parapetu a vznik plísní. U dřevěných parapetů může dojít až ke zkroucení nebo popraskání.

7. Nedostatečné oplechování

U střech členitých a částí střech, které jsou přilehlé k štítové stěně, může docházet v jarních měsících k zatékání vody, která vzniká táním naváté sněhové závěje. Řešením je zvýšit oplechování v místech, kde dochází k navátí sněhu. S tímto problémem se setkáte v horských a podhorských oblastech.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (2 hlasy)





Související články