Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak zabránit náhlému skluzu sněhu ze střechy?

  

Sjíždějící sníh ze střechy může být problémem, který vás přinejmenším svým zvukem probudí z klidného nočního spánku, v horším případě pak přivede k nepříjemným oplétačkám. Nechme nyní stranou poškození okapů, samotné střešní krytiny či vedle domu zaparkovaného automobilu, to jsou škody „pouze“ na majetku. Když ale sníh z vaší střechy přistane na hlavě vašeho souseda či jiného kolemjdoucího, jste za to v případě jeho újmy na zdraví zodpovědní vy.

Aby se takovým věcem zabránilo, existuje několik opatření. Jaké jsou?

Snahy o zabránění samotného sjíždění sněhu ze střechy byste měli mít nejen kvůli vašemu dobrému pocitu, ale rovněž z legislativních důvodů. Norma ČSN 731901 mimo jiné říká, kam všude nesmí sníh padat. Jedná se o parkoviště, veřejné komunikace, chodníky či sousedův pozemek. Také se zmiňuje o výjimkách, v rámci kterých je povoleno nechat sníh ze střechy sjíždět. Musí však splňovat tyto podmínky:

  • Sníh nesmí padat na komunikace, parkoviště, níže položené konstrukce, před vchody a na cizí pozemky
  • Sníh nesmí ohrozit zdraví ani majetek žádných lidí
  • Střecha musí mít určitý tvar (sedlová, pultová)
  • Vyloučeny z těchto výjimek jsou střechy plné prostupů a úžlabí.

Požadavky zmíněné normy lze v běžné zástavbě jen velmi obtížně splnit, proto existují různé technologické doplňky, které padání sněhu ze střech zabraňují. Mezi nejčastěji používané se řadí:

Protisněhové tašky

V současné době představují protisněhové střešní tašky asi nejrozšířenější ochranu před nenadálým sjezdem sněhu ze střechy. Mají na sobě malý prstenec, který lehce vystupuje z povrchu tašky, a zachytává sjíždějící sníh. Výhodou tohoto řešení je celistvý vzhled střechy bez žádných výrazných výstupků.

Háky

Stejně funkční, avšak už méně elegantní variantou jsou sněhové háky. Na rozdíl od protisněhových tašek se jedná o samostatný produkt, nejčastěji z barevně upraveného pozinkovaného plechu, který se montuje do klasických střešních tašek.

Sněholamy

Další alternativou jsou sněholamy, skládající se ze speciálních střešních tašek a mříže z pozinkovaného plechu, do těchto tašek namontované. Sněholamy se používají zpravidla v oblastech s vysokých sněhovým zatížením či v místech, kde by následky případného pádu sněhu byly nejhorší (například nad vchodem).

Na správné umístění sněholamů jsou kladeny určité podmínky:

  • musí být právě každá třetí taška v řadě
  • nosné tašky sněholamu se nesmí umístit v první řadě tašek u okapu

Jak zábrany na střechu umístit?

Když už jsme u umístění, i protisněhové tašky s háky se na střechu kladou v určitých schématech. Podle sklonu a plochy střechy se určí počet tašek a následně i jedno z šesti schémat jejich rozložení na střeše.

Při plánování zábran proti samovolnému sjíždění sněhu ze střechy je dobré myslet i na součásti střechy. Střešní okna, úžlabí či vikýře jsou při sesuvech sněhu v ohrožení, proto lze instalovat speciální ochranu i pro ně.

Velmi důrazně doporučujeme nesnažit se instalovat jakékoliv zábrany na střechu svépomocí. Jsou totiž známé případy, kdy pojišťovna v případě nějaké nehody apod. odmítla vyplatit pojistné plnění právě kvůli neprofesionálnímu zásahu do střešní krytiny.

Plánujte dříve než bude pozdě

Problému sněhu na střeše je vhodné se věnovat již při projektování domu, a to s přihlédnutím k oblastí, v niž bude stavba stát a jejím klimatickým podmínkám. Padání sněhu ze střech nelze zabránit stoprocentně, ale vyjma extrémních případů, kdy se na střešní krytině vytvoří vrstva ledu, po které sníh dobře klouže, lze tomuto problému čelit a vhodně jej eliminovat. Ochráníte si tím majetek a zdraví, a to zdaleka ne pouze své.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články