Úvod  ›   › 

Jak na vlhký sklep?

  
Sklep nám slouží k uskladnění ovoce, zeleniny, zavařenin, nápojů, potravin a produktů ze zahrady. Optimální mikroklima sklepu by mělo být stálé a mělo se pohybovat maximálně do 85% u relativní vlhkosti vzduchu a stálá teplota – chlad v rozmezí cca 17°C – 24°C, dle věcí, které v něm chceme mít uskladněny. Sklep je umístěn částečně, většinou však úplně v zemi či pod domem a spočívá na něm budova a její váha. Je proto nutno, aby byl dostatečně, líp předimenzovaně, betelný z pevných materiálů (cement, kameny, kvalitní cihly), unesl celý dům a vzdoroval nadbytečné vlhkosti.
Při nekvalitně provedené stavbě se objevují trhliny, různé posuny, vybouleniny, poruchy statiky, u starých chalup klenby, loubí apod. Při větším rozsahu je toto nutno ihned řešit s renomovanou odbornou stavební firmou.

Náprava špatného stavu sklepa

Je potřeba užít vodotěsné izolace, aby nedocházelo k destrukci úplně všech stavebních materiálů, dřeva, jakostních cihel, kvalitních kamenů, nešizeného „mastného“ cementu, pojiva apod. Na sklepu není opravdu dobré šetřit! Průnikem vlhkosti se mění charakter ve vápenatých maltách a jejich vlastnosti (ty nové mění svůj objem až 3× a krystalizují). U malt s podílem cementu dochází k vlhkým mapám s výkvětem vodorozpustných solí. Ničení povrchu sklepu ovlivňuje mikroklima sklepu a vytváří nově podmínky pro výskyt mikrobů.

Sanace

Sanační opatření je třeba volit dle příčiny, to jest, jedná-li se o srážkovou – dešťovou vodu, která vniká do stěn nebo jedná-li se o hromadící se vodu v okolí domu a v podzákladí. Dál může jít o vodu kondenzační, ta se vysráží vlivem rozdílů teplot vně a uvnitř zdiva a jejich vlhkosti. Jakmile se vzduch v okolí povrchů materiálů ochladí na teplotu rosného, dochází ke kondenzaci vody. Dále může jít o vodu provozní, to jest z provozů (bazénů, koupelen, kuchyní apod.). U materiálů s velkou tepelnou kapacitou, je potíž v tom, že relativní vlhkost vzduchu může stoupnout nad 85%, což má za následek vznik plísní.

Závady napravíme spravením trhlin a narušeného povrchu, vyplněním trhlin vápennou maltou, plastovými tmely a pryskyřicemi. Volbu opravného materiálu přizpůsobíme situaci trhliny a vlastnostem těchto materiálů, aby nedošlo k dalším jiným poruchám. Zesílíme a zpevníme základy, stěnové konstrukce – postupným podbetonováním. Zpevníme též základovou zeminu – podbetonování základů. Tam, kde je to nutno volíme i vhodnou izolaci.

Železobetonovými a armaturovými konstrukcemi zabezpečíme podlahu suterénů a sklepů. Stabilitu stěn lze zabezpečit železobetonovými konstrukcemi v podlaze sklepa. Jedná se o rozpěrné desky anebo vodorovné rámové konstrukce (žebra s pásy vedené podél obvodu stěn), těmi musíme zvětšit plochu základů a snížit napětí v základové spáře. U rozsáhlejších velkých anebo památkově chráněných objektů se určitě vyplatí metoda hlubinného zakládání pomocí mikropilotů a pilotů, které umožňují práci i ve stísněných sklepích.
Sanaci ve vlhkých sklepech zahájíme několikerým měřením vlhkosti vzduchu a vezmeme v úvahu budoucí využití sklepu. Prostory musí být větrané přirozenou ventilací, aby nedocházelo k tvorbě plísní. Z ovoce se může navíc v suterénu hromadit etylen, který zpětně způsobuje rychlejší dozrávání a přezrávání produktů ze zahrad.

Izolaci volíme o tloušťce izolantu minimálně 8 – 10 cm, je vždy správné izolovat konstrukci z chladnější strany, né z té teplejší. I kdyby to mělo být zvenčí domu. Tímto by totiž docházelo k nežádoucí kondenzaci a vlhkost sklepa by se zvyšovala. K izolaci se nejčastěji požívá polystyren, nezapomínáme na zateplení stropů, aby bylo možno větrat i v zimě. Na polystyren je třeba dát speciální hmoty na jeho ochranu, aby se časem nerozpadl.

Ošetření sklepu

Ideální je sklep či suterén vymalovat vápnem, které nám též zajistí potřebnou dezinfekci. Je tu možnost také pouvažovat o chytré čili inteligentní plísni. Ta se nastříká – aplikuje na místa běžně napadaná plísněmi. Je to „dravá“ plíseň, která na niȟ preduje a běžné plísně zlikviduje. Jedná se dokonce o český patent.
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2/5 (4 hlasy)