Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Způsoby, jak se zbavit vlhkosti

  

Vlhké zdi trápí mnohé z nás a rozhodně neznamenají nic dobrého. Příčin poruchy bývá několik, od zcela chybějící izolace, přes izolaci porušenou, chybný návrh a provedení až po její stáří. Pokud zdi navlhnou, je potřeba zasáhnout zavčasu a co nejrychleji, jelikož vlhkost snižuje životnost stavby a zároveň s sebou přináší různá zdravotní rizika. Jaké řešení v boji proti vlhkosti zdiva se nabízí?

Vysoušeče a odvlhčovače

Tato zařízení pomáhají vysušit či odvlhčit vlhké zdivo. Odvlhčovače v první řadě snižují nadměrnou vlhkost vzduchu, načež vysoušeče dokáží udržet určitou hodnotu vlhkosti na předem nastavené hodnotě a zamezují kondenzaci par a následnému vzniku plísní. Tyto přístroje dělíme dle způsobu použití na:

  1. Kondenzační odvlhčovače - Slouží k vysoušení vzduchu v uzavřeném prostoru. Nadměrně vlhký vzduch je nasáván ventilátorem, následně je na výparníku ochlazen pod rosný bod, čímž vodní pára kondenzuje a je odváděna do sběrné nádoby.
  2. Adsorbční odvlhčovače - Adsorpční odvlhčovač není svým výkonem závislý na teplotách v místnosti. Rotujícím válcem probíhají dva oddělené vzduchové proudy, v jednom je vzduch, který z přístroje vystupuje, vysoušen pomocí sorbentu (látky, která má schopnost zadržovat v sobě vodu), ve druhém je sorbent kontinuálně regenerován pomocí teplého vzduchu a spotřebovaná energie je získávána zpět jako teplo.
  3. Horkovzdušné vysoušeče - Tyto vysoušeče zvyšují teplotu okolního vzduchu, čímž zároveň pohlcuje vlhkost odpařením z daného materiálu. Sálavý panel ohřívá přímo vlhké zdivo a vysouší tu část plochy, kterou ohřívá.
  4. Infrapanely a topné panely - Hodí se při dosoušení míst zasažených vodou. Také se používají pro lokální vysoušení ve velkých prostorách, chodbách a tam kde není možno zajistit stálou teplotu bez výměny vzduchu.
  5. Mikrovlnné vysoušení zdiva - Je to metoda jednorázového odvlhčení zdiva, kdy se molekuly vody přejímáním energie mikrovlnného pole rozkmitají, třením vzniklé teplo zahřívá zdivo a voda se odpařuje. Část (kinetická) energie se přenáší do pohybu molekul ve směru působení záření a voda je vytlačována ze zdiva ven.
  6. Elektroosmóza na vysoušení zdiva - Tato metoda využívá principu aktivní nebo pasivní elektroosmózy. Zjednodušeně řečeno vzlínání vody brání elektrické pole působící na molekuly vody. Odvádění vody zpět do země umožňuje systém elektrod. Funkčnost metody je závislá na přívodu elektřiny. V některých případech může elektroosmóza představovat prakticky jedinou možnost při odvlhčování podzemních sklepních prostor.

Na českém trhu existují celé spousty druhů těchto přípravků a přístrojů, je na každém kutilovi, který z nich si vybere. Většina obsahuje také instrukce a spousta z těchto produktů je nabízena také s možností jakéhosi online "instalátora", či "instalátora na drátě", který vás instalací přípravků provede krok po kroku online či po telefonu.

Nechcete investovat spousty peněz do těchto zařízení? Pak je dalším způsobem hydroizolace domu.

Hydroizolace domu

Hydroizolace domu může fungovat jako prevence, ale také jako zbraň v boji proti vlhkosti zdiva. Kroky při hydroizolaci jsou:

  • podřezání zdiva řetězovou nebo lanovou pilou
  • podsekání zdiva
  • izolace pomocí zarážení nerezových plechů

Netroufáte si? Zavolejte odborníky!

Většina způsobů boje proti vlhkosti zdiva v domácích podmínkách je značně finančně náročná. Proto je v tomto případě spíše vhodnější zavolat odborníky, pokud si však troufáte, zvolte některý z námi uváděných přístrojů, přípravků či způsobů.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články