Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak na vlhkost v domě?

  

Vlhkost je v našem okolí běžná věc. Je totiž úplně všude. Ovšem pokud se nám dostane do domu, musíme hledat její příčinu. Není totiž něco v pořádku.

Příčiny vlhkosti mohou být různé, méně či více závažných. Vlhkost může přicházet z podloží a okolí zeminy nebo může být chyba v rozvodech vody, topení či kanalizace. Pokud vlhkost není v celém objektu, ale pouze lokální, jedná se o ojedinělý zdroj a je nutné prověřit celistvost rozvodů, okapy a svody dešťové vody a kanalizace. Také mohou být zdroje kombinované. Každopádně je musíme vyhledat a situaci nepodceňovat. Dopady by mohly být fatální.

Každopádně obrovským problémem je voda stoupající od základů domu směrem nahoru. Prostupuje totiž zdivem a tím pádem vlhne celý objekt. Tento problém se nejčastěji objevuje u starých staveb, kde je nedostatečná, opotřebovaná nebo žádná hydroizolace. Spolu s vodou prostupují i soli, které napadají zdivo a ničí ho.

Odstranění vlhkosti

Mechanické

Tento způsob je nejčastější a všeobecně známý. Jedná se o stavební zásah, kterým se zvenčí odvodní základy stavby. Po obvodu zdiva se vykopá odvětrávací šachta, do které je vložena drenáž a zasypaná štěrkem. Ten je vysoce vodopropustný a tím je stavba lépe provzdušněna a rychleji se vysušuje.

Další metodou mechanické a injektážní odstranění vlhkosti. Jedná se o dodatečnou hydroizolaci stěn podřezáním zdiva po celé jeho šířce a to strojní pilou (lze provést i zdiva z pálených i nepálených cihel) nebo diamantovým lanem (u kamenných zdí a betonu). Do řezu se vloží fólie s dlouhou životností, která odolává proti vodě, radonu i solím. Poté ještě injektážní trubka. Spára se omítne cementovou maltou a po jejím zatvrdnutí je spára ještě pod tlakem vyplněna injektážní maltou.

Lze také použít pouze tlakovou injektáž v případě méně vlhkého zdiva. To je potom navrtáno v určitém sklonu tak, aby vrty protnuly ložné spáry cihel. Do vrtů se poté vloží tzv. injektážní trysky a vysokotlakou hadicí injektážním čerpadlem je do zdiva vtlačena jednosložková nebo dvousložková pryskyřice. Tím je konstrukce roztahována, obaluje cihly a vyplňuje prostor ve spárách.

Elektrofyzikální

Tato metoda je finančně méně náročná než zmíněné předešlé a daleko šetrnější, co se týká statiky zdiva. Zde využíváme vlastností elektrického proudu. Protože molekuly vody přechází v elektrickém poli od kladného k zápornému pólu, postup vody směrem vzhůru je možné zastavit a obrátit změnou elektrického pole.

Elektrochemické

Tento způsob je založen na základě chemických procesů. Je to kombinace předchozích dvou metod. Pro odstranění vlhkosti se používá injektážní roztok. Ten má těsnící a elektrovodivé vlastnosti.

Jako doplňkový způsob boje s vlhkostí jsou nepropustné fólie s ventilačními otvory nebo použití sanačních omítek.

Samozřejmě vysoušení objektu urychlíme větráním a pravidelným topením.

Pokud stavíme objekt nový, tak je dobré volit už stavební materiály, které vlhkost eliminují. Je to např. keramické zdivo, použití zdící pěny, která vodu neobsahuje vůbec žádnou a tudíž nehrozí vlhkost zdiva. Nyní je nabídka ohledně sanace vlhkého zdiva široká. Proto vždy zvažme nebo si nechme poradit od odborníků, jaký způsob a materiály jsou pro náš objekt ty nejvhodnější.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4/5 (1 hlas)

Související články