Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Který pozemek je nejvhodnější pro stavbu domu?

  

Pokud se rozhodnete postavit si vlastní vysněný dům, musíte v první řadě zvážit, kde. A protože dům není krátkodobá investice, je třeba si vše dobře promyslet a volit nejen kvalitní architektonický návrh, ale také si vybrat vhodné místo pro váš nový dům. Co byste měli sledovat a čeho si všímat, abyste se při výběru parcely nespletli?

Lokalita

Je to jasné, je to zřejmé. Lokalita je to nejdůležitější, co byste měli zvážit jako první a hlavně jako nejdůležitější faktor. Ne nadarmo cenu nemovitostí ovlivňuje právě její umístění nejvíce.

Body, podle kterých můžeme určovat kvalitu lokality, jsou tyto:

  • Občanská vybavenost – Zjednodušeně lze říct, že platí pravidlo čím blíže, tím lépe. Občanskou vybaveností rozumíme objekty a instituce zajišťující potřeby běžného obyvatele. Jsou to objekty veřejné vybavenosti (např. školy a školky, úřady, banky, pošty, divadla apod.) a objekty komerční vybavenosti (obchody a obchodní centra).
  • Zeleň a rekreace, veřejné prostory – Kvalitní lokalita lidem nabízí zajímavé prostory pro trávení volného času. Můžou to být prostory hlučné určené pro scházení nebo naopak klidné parky. Dobré je mít v blízkosti možnost sportovního vyžití, ať už krytého nebo venkovního.
  • Dopravní dostupnost – Dobrá dopravní dostupnost znamená, že je v místě vhodně řešena doprava individuální i hromadná. Blízké zastávky MHD jsou rozhodně výhodou
  • Struktura obyvatel
  • Specifické prvky lokality – Můžou být kladné, např. atraktivní výhledy nebo kvalitní architektonické ztvárnění okolí, ale i záporné. Jako příklad uveďme hluk z dopravy nebo zápach (např. velkochovy, čistírny, chem. závody apod.)

Kromě těchto objektivních faktorů je třeba zvážit, co vyhovuje vám. Chcete žít na okraji nebo ve středu města? Nebo snad na vesnici? Jak daleko budete dojíždět do práce? Položte si otázky, které vám pomohou zvolit správně.

Orientace

Vhodná orientace ke světovým stranám je taková, kdy ulice přiléhá k severní straně parcely. Díky tomu získáte zahradu s maximálním možným osluněním. Pokud se parcela nachází ve svahu, volte svahy jižní. Severní svahy jsou celý rok ve stínu. Poloha vůči obslužné komunikaci je preferovaná taková, kde k ulici přiléhá kratší strana pozemku, čímž se zajistí větší míra soukromí.

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě jsou v dnešní době velmi důležitým faktorem. Kolikrát se na ně však zapomíná a nevěnuje se jim dostatečná pozornost. Při napojování na stávající technickou infrastrukturu je nutné znát její kapacitu. Když není dostatečná, pak dům nelze připojit. Ještě horší variantou je úplně chybějící technická infrastruktura.

Podloží

Každý dům stojí na zemi. Ne vždy je ovšem podloží ideální pro založení stavby a tím se stavba samozřejmě prodražuje. Problémem může být málo únosná zemina, což je nutné řešit rozšiřováním či jinými úpravami základů nebo základové zeminy. Často se také můžeme setkat s vysokou hladinou podzemní vody, která nejenže zhoršuje vlastnosti zeminy, ale také klade vyšší nároky na hydroizolaci spodní stavby. Dobré je si také všímat množství radonu v podloží. Jeho nadměrné množství je zdraví nebezpečné. Vyhodnocení všech těchto faktorů je důležitou součástí stavebně-geologického průzkumu.

Velikost a cena

Článek je starší a uvedené ceny nemusí odpovídat aktuálním z důvodu vysoké inflace.

Obecně se za vhodnou velikost parcely pro rodinný dům považuje rozmezí 600-1000m² (nejlépe 800m²). Zde však záleží především na budoucím uživateli, jak velký pozemek využije. Ceny stejně velkých pozemků s podobnými charakteristikami můžou být různé v závislosti na lokalitě. Zvažte tedy, jestli je pro vás důležitější lokalita nebo více m².

ORIENTAČNÍ TABULKA CEN STAVEBNÍCH POZEMKŮ

cena za 1m2
    100 250 500 750 1000 1500
rozloha m2 100 10000 25000 50000 75000 100000 150000
200 20000 50000 100000 150000 200000 300000
300 30000 75000 150000 225000 300000 450000
400 40000 100000 200000 300000 400000 600000
500 50000 125000 250000 375000 500000 750000
600 60000 150000 300000 450000 600000 900000
700 70000 175000 350000 525000 700000 1050000
800 80000 200000 400000 600000 800000 1200000
900 90000 225000 450000 675000 900000 1350000
1000 100000 250000 500000 750000 1000000 1500000
1100 110000 275000 550000 825000 1100000 1650000
1200 120000 300000 600000 900000 1200000 1800000
1300 130000 325000 650000 975000 1300000 1950000
1400 140000 350000 700000 1050000 1400000 2100000
1500 150000 375000 750000 1125000 1500000 2250000

Z výše uvedené tabulky zjistíme:

  • Pozemek o velikosti 800 m2 a ceně 250 Kč za m2 stojí = 200 000 Kč
  • Pozemek o velikosti 800 m2 a ceně 1000 Kč za m2 stojí = 800 000 Kč ... 4x více
  • Pozemek o velikosti 800 m2 a ceně 1750 Kč za m2 stojí = 1 400 000 Kč ... 7x více

Rozvoj území

Růst obcí se nezastaví. Pokud si vyberete pozemek na okraji obce, nemusí to tak být navždy. Proto je dobré seznámit se s územně plánovacími podklady, abyste předešli situaci, kdy se po roce vedle vašeho domu postaví např. velkosklad, výrobní haly, dálnice nebo jiné nepříjemné objekty.

Vlastnictví

Jedná se především o řešení příjezdových cest. Vlastní-li příjezdovou cestu k vašemu domu někdo jiný a rozhodne se zabránit vám v jejím užívání, nastávají zbytečné spory, které se často vyřeší až u soudu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (3 hlasy)


Související články