Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Co všechno je potřeba než začneme stavět rodinný dům?

  

Banka Vám již schválila hypotéku, smlouva na koupi pozemku je také podepsaná a Vám nezbývá než začít stavět váš vysněný dům. Co je však ještě potřeba zařídit a udělat, než stavební firma poprvé vkročí s veškerou parádou na vaší parcelu?

Výběr stavební firmy

Při samotném výběru stavební firmy hraje samozřejmě velkou roli finanční stránka, ta by však neměla být tím jediným kritériem pro její výběr. Velmi důležité jsou také recenze na vámi vybranou společnost. Podstatné je také nenechat se natlačit k tzv. typovému projektu, tedy projektu, který již byl navrhnut a je vždy jen aplikován. Změny na takových projektech bývají naceněné velmi výrazně a vy budete tedy platit zbytečně za něco, co nechcete. To však neplatí v případě, že máte právě o typový projekt zájem.

Projektová dokumentace

První věcí, bez které stavět nelze, je projektová dokumentace, jenž neslouží jen k stavbě samotné, ale také k získání jejího povolení, o kterém si povíme níže. V žádném případě to tedy nepůjde bez ní. Co se zpracování týče, doporučuje se, zejména z finančního hlediska, zadat tuto práci již firmě, kterou plánujete najmout pro stavbu vašeho domu. V mnohých případech vám ji stavební firma poskytne spolu s kalkulací, vizualizací a umístněním domu zdarma, a vy se tak vyhnete zbytečným nákladům, jenž nejsou nezbytné.

Stavební povolení

Samotnému procesu stavby předchází samozřejmě několik byrokratických kroků, jímž se nelze vyhnout. Nejdůležitějším z nich, který celému postupu vévodí, je nechvalně známé stavební povolení. Jeho vyřízení můžete zadat stavební firmě na základě plné moci, anebo si ho zařídit sami. Důležité při tom je s ním příliš neotálet, jelikož v některých případech může trvat jeho vyřízení až rok. Stavební úřad má sice zákonnou lhůtu pro vyřízení žádosti 30 dní, nespadá však do ní čas, po který vám mohou žádost, například z důvodu chybějících či špatných dokumentů, vrátit a to klidně i několikrát, což nepředstavuje žádnou výjimečnou situaci. Jestliže jste se tedy rozhodli si stavební povolení „vyběhat“ sami, pojďte si ujasnit, co musí žádost o stavební povolení obsahovat.

Vyjádření města či obce ke stavbě

Prvním dokumentem je kladné vyjádření pro výstavbu rodinného domu, o které budete žádat obec či město v jehož katastru se vaše parcela nachází.

Připojení dopravní a technické infrastruktury

Dalším ze seznamu dokumentů je smlouva o připojení elektrického zařízení. Je tedy nutné osobně, poštou či elektronicky o připojení požádat. Mimo žádosti, je nutné připojit také výpis z katastru nemovitostí, a výkres s umístěním stavby na pozemku.

Co se ostatních připojení dopravní a technické infrastruktury týče, budete žádat také o připojení vody, plynu (pokud jej plánujete využívat), kanalizace a elektronické komunikace, jako je například Vodafone či UPC.

Stavební úřad dále také může požadovat řešení likvidace dešťové a odpadní vody, o které žádáte hydrogeologický ústav.

Odbor životního prostředí a krajská hygienická stanice

Důležitým orgánem v rámci vyřizování podkladů je také odbor životního prostředí. Zde budete žádat o vyjádření k vydání stavebního povolení. Jestliže však plánujete krb či kotel na tuhá paliva, musíte podat hned dvě žádosti, žádat totiž budete také o vydání závazného stanoviska k ochraně životního ovzduší ke stavebnímu řízení, přičemž k této žádosti je nutné připojit typ krbové vložky či kotle, který jste si vybrali spolu s jeho technickou zprávou a popisem, jenž většinou naleznete na stránkách výrobce. Zde je však ještě později možná změna daného kotle či krbové vložky.

Rozhodnete-li se ale například pro vytápění tepelným čerpadlem, budete žádost podávat na krajskou hygienickou stanici. Záleží tedy, pro jaký druh vytápění vašeho domu se rozhodnete, a podle této skutečnosti, žádat na příslušné instituci.

Rozestavěný - hrubá stavba s okny

Stavba před dokončením Autor: Hans

Požární ochrana

V neposlední řadě přijdou na řadu hasiči, jelikož ti posuzují projektovou dokumentaci v rámci požární ochrany. Žádost doplníte o projektovou dokumentaci, jejíž nedílnou součástí musí být také dva výtisky požárně bezpečnostního řešení a vše podáte na odbor stavební prevence.

Státní energetická inspekce

Poslední dokumentem, jenž je nezbytný, je průkaz energetické náročnosti vašeho plánovaného domu.

Další požadovaná dokumentace

Podle toho, kde se vaše parcela nachází, může stavební úřad požadovat i další dokumenty. Jimi mohou například být:

  • schválení sjezdu z obecní komunikace na váš pozemek (nebylo-li k pozemku vydáno stanovisko v předchozích letech)
  • vyjádření památkářů (bude-li se stavba nacházet v památkové zóně)

Podání žádosti

Všechny získané dokumenty poté přiložíte k žádosti o stavební povolení. K nim je také ještě nutné dodat:

  • kopii kupní smlouvy k pozemku
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
  • doklad o tom, že jste informovali sousedy o plánované stavbě
  • seznam pozemků a staveb, jenž sousedí s vaší parcelou

Takto kompletní žádost poté odnesete na stavební úřad, jenž vás vyrozumí o svém rozhodnutí.

Stavba povolena

Jestliže tedy vše půjde hladce a podle plánu, měli byste mít stavební povolení v ruce do 30 dní. Následně už nezbývá nic jiného, než začít stavět váš rodinný dům.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.73/5 (11 hlasů)


Související články