Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak zpracovat rozpočet domu?

  

Říká se, že každá koruna je dobrá a mnohý z nás by s tím souhlasil. Zvlášť když při stavbě domu se ty koruny počítají v daleko vyšších násobcích. A kdo by nechtěl ušetřit nějakou již od začátku.

Mnohdy se tak vyplatí menší investice již zpočátku (do zpracování detailního rozpočtu), která později může přinést značné úspory. Co všechno tedy do takového rozpočtu zahrnout, jak se vlastně tvoří a jak se s ním co nejvíce přiblížit finální ceně?

Předně je nutné zdůraznit, že sestavování prvního rozpočtu probíhá ve fázi, kdy se o stavbě domu a jejích detailech stále ještě rozhodujete. Není tedy možné mít pohromadě všechny poklady pro dokonalou cenotvorbu. Finální výše nákladů tak může oproti rozpočtu lehce kolísat.

Myslete skutečně na všechny náklady

Přeskočme nyní na konec. Již dlouho předtím, než poprvé usednete do pohodlného křesla před planoucí oheň ve vašem krbu, si musíte ujasnit, kolik vás to bude stát. Kromě všech níže uvedených nákladů je potřeba počítat i s tím, jak vysoké výdaje bude vyžadovat provoz domu. Ono postavit si krásný dům plný nejmodernějších vymožeností je věc jedna, ale pravidelné platby za jeho provoz věc druhá. A to taková, s níž se musí počítat již od počátku. Svoji roli zde mimo jiné hraje i typ domu (dřevostavba, zděný dům, pasivní dům). Postavit si dům, začít v něm bydlet a po pár měsících zjistit, že nejste schopni pravidelně platit jeho provoz, to nikdo nechce zažít.

Bez projektu ani ránu

Zpět ale k rozpočtu. Základním dokumentem, od kterého je třeba se odrazit, je projektová dokumentace (projekt). Již ta samotná představuje finanční investici (řádově nižší desítky tisíc Kč), bez ní se ale dále nehnete.

Projekt zpravidla obsahuje:

  • Architektonické řešení domu (typ domu, velikost, způsob stavby…)
  • Popis domu, jeho členění, využití jednotlivých místností
  • Údaje o rozměrech, ploše domu včetně výměry všech místností
  • Specifikace veškerého použitého materiálu
  • Různá technická řešení (podlahy, stěny, stropy, izolace…)

Položku po položce

Na základě projektové dokumentace poté může vzniknout nejpřesnější vyjádření všech nákladů na stavbu domu. Nazývá se položkový rozpočet a jde o detailní rozpis všeho materiálu, který se při stavbě použije, jeho množství a ceny. Kromě něj se zde objeví i cena za práci, a to v rámci souborů pro jednotlivé druhy prací (zemní práce, základová konstrukce…). Všechny tyto náklady se sečtou a projeví v souhrnné ceně díla.

Položkový rozpočet slouží také často jako podklad bankám při žádosti o hypotéku. Zároveň se vám s ním dostane do ruky listina, podle níž si můžete porovnat ocenění prací a dodávek konkrétních dodavatelů a firem.

Setkat se při cenotvorbě můžete také s pojmem výkaz výměr. Tento dokument představuje položkový rozpočet okleštěný o ocenění jeho položek.

Abyste měli představu, za co v rámci stavby rodinného domu kolik utratíte, a mohli si tak rozvrhnout své financování, v níže uvedené tabulce se nachází přibližné procentuální rozdělení nákladů na stavbu dle jejich konkrétního účelu.

0,5 %

Zemní práce + základy

5 %

Základová deska včetně kanalizace

20–25 %

Vodorovné a svislé konstrukce (skelet domu)

8–10 %

Komín, střechy, okapy, svody

5 %

Okna, dveře

5 %

Omítky

2 %

Interiérové prvky

9–10 %

Kompletní podlahy, dlažba, obklady

3-5 %

Vnitřní izolace

6–7 %

Rozvody vody, kanalizace

6-10 %

Vytápění

4-5 %

Rozvody elektřiny

10 %

Venkovní zateplení + fasáda


Pozn.: první čtyři položky tabulky představují náklady na hrubou stavbu. Jedná se o hodnotu pohybující se zpravidla těsně pod 40 % nákladů celé stavby.

Další náklady, s nimiž je nutné při stavbě domu počítat, jsou různé poplatky. Například katastru nemovitostí či stavebnímu úřadu.

Při sestavování rozpočtu se doporučuje přidat k výše uvedeným položkám ještě 5-10 % výsledné hodnoty jako rezervu.

I nábytek a spotřebiče něco stojí

Mezi další položky, na které se často zapomíná, patří vybavení domu. Často se nezahrnuje přímo do položkového rozpočtu, ale je nutné s ním počítat. Bydlet v prázdném domě totiž nechce naší nikdo. Jedná se především o nábytek, spotřebiče či kuchyňskou linku.

Neriskujte své peníze a informujte se

Sestavení detailního rozpočtu bývá většinou záležitostí odborníků a málokdo si troufne sestavit jej sám. Vzhledem k tomu, že se však jedná o veliké peníze, nevědět nic o tom, co vše rozpočet tvoří a jak se připravuje by byl zbytečný hazard s vlastními penězi. S pečlivě zpracovaným rozpočtem získáte nástroj ke kontrole financování vaší stavby.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (5 hlasů)


Související články