Úvod  › 

Jak postupovat při prodeji pozemku?

  

Chcete prodat pozemek, ale nevíte, jak na to? Nejsnadnější cestou je najmutí realitní kanceláře, ale to ne každému vyhovuje. A taky ne všichni mají s realitkami pozitivní zkušenosti. Proto přinášíme souhrn kroků, na které byste neměli zapomenout.

Co je to pozemek?

Pozemek je jakýkoli kus plochy, ale aby byl jasně určitelný, musí se jednat o parcelu. Ta má přiděleno parcelní číslo a je tak v katastru nemovitostí jasně identifikovatelná.  Je u ní rovněž jasně stanoven charakter, tedy zda se jedná o ornou půdu, zastavěnou plochu a nádvoří, či zahradu, způsob užívání a také výměra. Pokud prodáváte pozemek, může se skládat i z několika parcel. Vždy byste tak měli přesně vymezit, o jaký pozemek se jedná, jaké jsou jeho rozměry, a jaký typ pozemku to je. Zejména u potenciálních stavebních parcel bude chtít zájemce vědět, jak je na tom pozemek z hlediska územního plánu obce a zda se na něm vůbec dá stavět.

Co bude potřeba?

Prokázání původu vlastnictví
Pro prodej budete potřebovat list vlastnictví, nákres pozemku z katastrální mapy a nabývací titul, kterým prokážete, že s pozemkem můžete manipulovat. To může být například kupní smlouva, dědický výměr atd.

Stanovení ceny

Abyste cenu nestanovili příliš nízko nebo naopak nechtěli za pozemek příliš mnoho, takže by se stal neprodejným, je vhodné se udělat vlastní průzkum místně obvyklých cen. Projděte si nabídku obdobných pozemků ve stejné lokalitě na prodej na internetu.  U nových inzerátů berte cenu s rezervou, obvykle je o zhruba 20 % nahodnocená. Můžete si samozřejmě nechat udělat i odhad, ale to rozhodně není zdarma. Na internetu jsou i různé orientační odhady nemovitostí, některé i bezplatně.

Kupní smlouva

Na internetu najdete i vzory kupních smluv, ale pokud je hodnota prodávaného pozemku vysoká, určitě se vyplatí nechat si smlouvu zkontrolovat, nebo raději rovnou i vypracovat právníkem. Nezapomeňte, změna vlastníka je dovršena až zápisem v katastru.

Jak dát o prodeji vědět?

Nejlevnější a nejrychlejší je rozhodit sítě mezi přáteli a rodinou. Pokud se tak zájemce nenajde, zkuste širší okruh přátel a známých, třeba prostřednictvím sociálních sítí. Další možností je inzerce. Buď online, nejčastěji na specializovaných realitních webech, nebo tištěná. V druhém případě doporučuji místní noviny v dané lokalitě. Ceny jsou podstatně příznivější než třeba v denících a hlavně, takové zpravodaje čtou nejen místní, ale i chalupáři a další lidé, kteří mají k dané obci vztah.

Vlastní prodej

Pokud máte vybraného zájemce, je celou věc třeba zúřadovat. Musíte:

  • podepsat kupní smlouvu
  • dohodnout se na způsobu úhrady – obvyklá je advokátní nebo notářská úschova do doby, než je pozemek přepsán v katastru
  • sepsat a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí
  • následně příslušný katastrální úřad vám i kupujícímu zašle kupní smlouvu, na níže je uvedeno, kdy nabývá právní moc
  • zaplaťte daně - v současnosti daň z převodu nemovitosti platí kupující, ale vy nesmíte zapomenout zaplatit daň z příjmu, a to nejpozději v do konce března následujícího roku (daň z příjmu z prodeje nemovitostí se neplatí, pokud jste vlastníkem dané nemovitost déle než 5 let)
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.29/5 (7 hlasů)