Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Co je a jak dlouho platí stavební povolení?

  

Chystáte-li se stavět dům či měnit dispozice bytu, nutností pro Vás je vyřízení stavebního povolení. Jedná se o jakousi licenci stavebního úřadu, že jste oprávněni se do stavby či přestavby pustit.

Musím žádat o stavební povolení?

Pojďme se společně podívat, co říká novela stavebního zákona účinná od 1. ledna 2018.

 1. Kdy není povolení třeba
  - Zahradní stavby do 40 metrů čtverečních (vzdálenost stavby od hranic pozemku je minimálně 2 metry, výška nepřesahuje 5 metrů). Příkladem takové stavby může být zahradní pergola, bazén nebo skleník.
  - Bytové rekonstrukce, které nemění dispozice bytu (typ použitých materiálů by měl být blízký původním materiálům). Příkladem je výměna podlah či nová malba.
 2. Kdy stačí ohlášení stavby
  - Bytové rekonstrukce, kde dojde ke změně dispozic bytu, avšak nezasahují do nosných konstrukcí. Například když kuchyň a obývací pokoj spojíme v jednu místnost. Zbouraná zeď však nesmí být nosná.
  - Stavba rodinného domu s půdorysem nepřesahujícím 150 metrů čtverečních (jedno nadzemní podlaží do hloubky 3 metrů, celkem nejvýše dvě patra a podkroví)
 3. Kdy je nutné stavební povolení
  - Bytové rekonstrukce, kde dojde k zásahu do nosných konstrukcí nebo měníme-li vzhled budovy.
  - Stavba rodinného domu s půdorysem větším než 150 metrů čtverečních.

V čem se liší ohlášení stavby a stavební povolení?

Ohlášení stavby je zrychlenou verzí stavebního povolení. Rozdíl je ve chvíli, kdy chceme začít stavbu užívat. V případě stavebního povolení je třeba provést kolaudační řízení, v případě ohlášení stavby závěrečnou kontrolní prohlídku.

 • Po provedení kolaudace je stavbě přiděleno číslo popisné, pod kterým dojde k zápisu do katastru nemovitostí a lze ji užívat k trvalému pobytu.
 • Po provedení závěrečné kontrolní prohlídky lze zažádat o přidělení čísla popisného (nestane se tak automaticky). Je třeba dát podnět stavebnímu úřadu, který žádá příslušný obecný úřad o jeho přidělení a nemovitost se tak stává vhodnou k trvalému pobytu.

Jak zažádám?

Návštěvu stavebního úřadu neodkládejte. Na úřad se vydejte před samotným zahájením stavby, ideálně dokonce i před nákupem pozemku. Vyhnete se nepříjemné situaci, kdy Vámi zakoupený pozemek nemusí být ke stavbě vhodný.

Již víte, co budete stavět a zda budete žádat o stavební povolení či ohlášení stavby. Formuláře naleznete zde. Také budete potřebovat formulář Územní souhlas. Zkuste si co nejvíce potřebných dokumentů připravit doma, ušetříte si spoustu času a opakované návštěvy stavebního úřadu. Můžete postupovat dle seznamu níže.

Seznam potřebných dokumentů:

 1. Výpis z katastru nemovitostí
  - Je třeba dodat pro doložení vlastnictví pozemku.
 2. Projektová dokumentace (2 až 3 kopie)
  - Dokumentace musí být zpracovaná stavebním inženýrem či architektem.
  - Součástí dokumentace je napojení na inženýrské sítě a přístupové cesty.
 3. Seznam účastníků řízení
  - Vyhledejte Váš pozemek v katastru nemovitostí, v databázi lze seznam jmen automaticky vygenerovat.
 4. Formuláře Ohlášení/Povolení a Územní souhlas
  - Pokud si nevíte rady, je možné vyplnit přímo na úřadě.
 5. Souhlas účastníků řízení s Vaším stavebním záměrem a kladná stanoviska dotčených orgánů - Ohlášení stavby
  - V podstatě se jedná o podpisy úředníků a sousedů, které si sami obejdete.
  - Sestavit seznam Vám pomohou na stavebním úřadě.
 6. Souhlas účastníků řízení s Vaším stavebním záměrem a kladná stanoviska dotčených orgánů - Stavební povolení
  - Úřad všechny zainteresované strany obešle sám.

Mám povolení. Co dál?

Vše proběhlo bez komplikací a do 30ti dnů (v případě stavebního povolení 60ti)* máte souhlas stavebního úřadu. Nyní Vám běží dvouletá lhůta, během které je třeba stavbu zahájit. Nestane-li se tak, je možné zažádat o odložení účinnosti. Žádost musí být odůvodněná. Stejně tak informujte stavební úřad o veškerých odchylkách od původní projektové dokumentace.

*Pozn.: V praxi se často některá ze zúčastněných stran odvolá a rozhodnutí se může protáhnout i o měsíce.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (4 hlasy)

Související články