Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   › 

Spárování cihel cementovou maltou

  

Zdivo z obnaženého přírodního kamene nebo cihel (nazýváme též jako režné zdivo) můžeme upravit vy-spárováním cementovou maltou nebo koupenou spárovací hmotou.

Proč spárujeme zdivo? Spáry vyspárované maltou z cementu dokáží zvýšit životnost konstrukce. Především nedochází k vyplavování spojovacího materiálu a k destrukci okrajů cihel.

Spojovací materiál především u starších budov je velmi "měkký", lze jej snadno mechanicky porušit. Proto vlivem povětrnostních podmínek, může dojít k vyplavování spár, což má za následek postupnou degradaci obvodového zdiva. Z tohoto důvodu opatřujeme zdivo omítkou případně pouze špricem. Další možností je zdivo vyspárovat cementovou maltou.

Jaké konstrukce nejčastěji spárujeme? - podezdívku nebo sokl, komíny, doplňky interiérů (krbové římsy), fasády z lícových pásků a cihel KLINKER.

V některých případech není spárování vhodné! Například u hliněných cihel by spárování mělo fatální následky. Hlína by se rychle začala působením vody rozpadat! To by mělo za následek až statické porušení zdiva.

Zdi z hliněných cihel zásadně nespárujeme!

Postup a zásady spárování cihel

Co je důležité? Šířka spár:

 • šířka spár se pohybuje od 1 cm po 3 cm a je závislá na druhu režného zdiva
 • spáry z cihelného zdiva - bývají široké 15 mm (1,5 cm)
 • spáry z tvárnicového zdiva  - 20 mm (2 cm)
 • spáry z kamenného řádkového zdiva a haklíkového zdiva - v rozmezí od 10 až 20 mm (1 až 2 cm)

Samotný postup:

 • před spárováním vyškrábeme spáry do hloubky 2 cm. U moderních materiálů. které mají velkou pevnost (UNIMALT s pískem) je vhodné vyškrábat spáry ihned po vyzdění zdi. Pokud tak neučiníte, tak při následném vyškrabávání spár ztratíte mnoho času
 • spáry a líc zdiva ometeme koštětem a těsně před spárováním navlhčíme
 • cementovou maltu můžeme přibarvit i trvanlivými barvami
 • pomocí spárovačky, modelovací špachtle nebo obyčejné seříznuté trubičky průměru 8 mm nejdříve spárujeme svislé spáry a pak vodorovné spáry (tak, aby ve sparách nezůstala dutá místa)
 • při spárování cihel postupujeme ideálně od shora dolů a snažíme se co nejméně špinit líc cihel

Tvar upravovaných spár

 • A - téměř rovné spárování u cihelného nebo kamenného zdiva
 • B - zaoblené spárování u cihelného zdiva

Spárování cihel - úprava cihelného zdiva

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.24/5 (17 hlasů)

Související články