Sokl

Sokl je podstavec celého domu, je patou zdi. Nachází se tam, kde se spodní okraj stěny stýká s terénem. Musí být přítomen u všech staveb na rovném i nerovném terénu. Chrání totiž celý dům odspodu, a to proti vniku vody a vlhkosti, úniku tepla a mechanickým tlakům.

Sokl si zjednodušeně lze představit jako podstavec u uměleckých děl. Nemá žádné nohy a slouží jako fyzická podpěra pro samotné dílo.

Na soklu celý dům stojí

Sokl v naprosté většině případů vystupuje ze spodní části fasády, jeho část je tedy vidět. Z estetických důvodů se obkládá různými druhy materiálu. Mezi nejpoužívanější se se řadí kámen, umělý kámen, dlažba, obyčejný beton, keramika či marmolit. Obložení plní především designovou funkci, proto se vybírá tak, aby ladilo se vzhledem domu a jeho okolí, musí však být i dostatečně odolné proti povětrnostním vlivům, vlhkosti mechanickému poškození, a především vůči dešťové a tekoucí vodě.

Sokl musí odolávat vodě a vlhkosti

Samotný sokl musí také splňovat určitou odolnost. Nesmí ho poškodit mráz, tekoucí voda ani vzlínající se vlhkost z půdy. Velmi důležité je dostatečné zateplení soklu. V dřívějších dobách se na něj příliš důrazu nekladlo, moderní stavebnictví se bez něj už ale neobejde.

Důležité je správně sokl zaizolovat

Tepelná izolace zabraňuje úniku tepla podlahou. Pokud k zateplení nedojde, důsledkem kromě tepelných ztrát může být i vnik tepelného mostu, a tedy vzlínání vlhkosti, tvorba plísní na fasádě, opadávání fasády nebo tvoření velkých vlhkých skvrn na povrchu celého domu. Kromě tepelné je důležitá i hydroizolace a drenáž, která odvádí vlhkost a stékající vodu z fasády domu pryč. Pro své dobré vlastnosti je jedním z nejpoužívanějších materiálů na zateplení soklu extrudovaný polystyren, který funguje jako izolace vůči teplu i vodě.