Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Co je vodonepropustný beton a jak jej vyrobit/objednat?

  

Beton, jako stavební materiál, je znám prakticky od starověku. V moderním slova smyslu, tedy jako směs vody a písku pojená sloučeninou na bázi páleného vápence (tzv. portlandského cementu), se v českých zemích používá přibližně od počátku 20. století. Za těch více než sto let byl neustále zušlechťován, zdokonalován a specializován. Nejen beton jako takový, ale i technologie jeho výroby a následné aplikace.

A tak vedle betonů armovaných, rychle i pomalu tuhnoucích (plastifikovaných), vedle betonů odlehčených tzv. pórobetonů a řady dalších, vznikly i betony nesoucí označení vodonepropustné.

Vodonepropustnost betonu podle české státní normy

Určitou míru vodonepropustnosti musí podle české státní normy vykazovat každý technologicky správně připravený beton. Stanovená maximální hloubka průsaku hmotou by neměla přesahovat 50 mm. (Hodnota vychází z konkrétního laboratorního testu, kdy je kvádr betonu po dobu 72 hodinvystaven proudu vody o tlaku 0,5 MPa, což odpovídá asi 50 metrů vysokému vodnímu sloupci.) Aby byl beton označen za vodoodolný, musí být hloubka průsaku ještě výrazně nižší, u vodonepropustných nebo též vodostavebních betonů se vyžaduje dokonce hodnota 20 mm.

Vodonepropustnost betonu však není zárukou vodonepropustnosti betonové konstrukce

Voda skrz beton totiž neproniká pouze průsakem hmotou, čemuž lze celkem dobře zabránit volbou konkrétní betonové směsi, nebo použitím specifických přísad například na bázi superplastifikátorů a blokátorů pórů, nebo i kvalitním zhutněním během aplikace a podobně. Voda betonem proniká i vzniklými prasklinami, které se zde automaticky vytvoří při jeho vyzrávání v rámci určitých objemových změn. Anebo pracovními a dilatačními spárami, které jsou zejména při betonování větších ploch technologicky nutné.

A tak nejen volba konkrétní betonové směsi s případnou chemickou expanzivní nebo krystalizační přísadou, ale i volba výztuže, rychlost betonáže, regulace vnějších klimatických podmínek (především v době raného stáří betonu), nebo správně zvolené rozvržení pracovních a dilatačních spár, to všechno jsou faktory, které ve výsledku ovlivní skutečnost, nakolik je možné považovat betonovou konstrukci za vodonepropustnou. To znamená konstrukci, která kromě nosné a statické funkce, dokáže plnit i funkci hydroizolační.

Autodomíchávač

Autor: JuralMin

Využití v praxi

Vodonepropustné betonové konstrukce se používají především u staveb, které jsou dlouhodobě vystaveny tlaku vody (pilíře mostů, tunely, přehradní hráze, vodojemy, ČOV), anebo mají minimalizovat riziko pronikání podzemní vody nebo zemní vlhkosti do suterénních prostor obytných objektů. Zde se těmto konstrukcím říká "bílá vana" a v podstatě jde o základovou vanu z monolitického železobetonu, u které jako ochrana proti pronikání vody a vlhkosti z podloží slouží pouze vlastní hmota betonové konstrukce.

Vodonepropustný beton svépomocí

Ruku na srdce, kdo z nás někdy neslyšel (nebo dokonce nevyzkoušel) o vylepšení betonu do septiku či na dno bazénu mazlavým mýdlem, vodním sklem nebo kanystrem disperzní emulze.

Nicméně do skutečně "vodonepropustné betonové konstrukce" bychom se svépomocí asi pouštět neměli. Výjimku snad můžeme udělat v případě drobných zahradních staveb (jezírek, okrasných nádrží) a i tehdy bychom měli raději pracovat s hotovou betonovou směsí (např. vodonepropustným betonem Baumit ProofBeton aj.), anebo si nechat beton požadovaných vlastností namíchat v betonárně.

Existuje hotová certifikovaná směs českého patentu PERMACRETE®, což je beton speciálně navržený pro vodonepropustné konstrukce obytných objektů včetně už výše zmiňovaných "bílých van". Původně byl PERMACRETE vyvinutý pro aplikaci v ostění vzduchotechnického kanálu v tunelovém komplexu Blanka. Na tuto podzemní konstrukci působí voda o výšce sloupce 25 metrů. Do betonu nebyly přidány žádné krystalizační přísady a přesto dosud nebyl zaznamenán jakýkoliv průsak vody.

V domácích podmínkách totiž není možné důkladně rozmíchat všechny součásti betonu do dostatečně kvalitní směsi a ani přidání spolehlivých chemických krystalizačních přísad (např. vodotěsnící přísada do betonu SOUDAPROOF, nebo SIKA Vodotěsná přísada apod.) nám požadované vlastnosti nezaručí. Svěřme se tedy profesionálům. Vyplatí se to.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.08/5 (37 hlasů)

Související články