Úvod  ›   › 

Jak na stavbu základové desky na betonových pásech?

  

Stavba základové desky svépomocí bývá pro laiky zátěžový úkol číslo jedna. Je třeba se dobře připravit a neudělat chybu, která by vás mohla stát mnoho investovaných peněz a času. V tomto článku jsem si pro Vás připravil postup, jak začít s výstavbou rodinného domu - a to se základy.

Tento návod neřeší vše...inspirujte se jím s rozumem - řiďte se projektem a projektovou dokumentací! Pokud si nejste 100% jisti poraďte se s odbornou a způsobilou osobou:

projektantem, stavebním dozorem

Před betonování - stavební připravenost aneb než kopneme do země:

 • odstraníme porost
 • pozemek provizorně oplotíme
 • zajistíme elektřinu a vodu
 • dovezeme stavební boudu
 • předběžné zaměříme stavbu
 • provedeme skrývku orné půdy
 • zaměření obvodu stavby (odborně způsobilou osobou - geodetem)
 • přenesení bodů na dřevěné lavičky
 • vyznačení budoucích základů (vápnem, sprejem, pískem..)

a dále:

Betonování základů a desky!

Technologický postup při betonování základů se odvíjí od typu stavby a její rozsáhlosti / členitosti (horizontální či vertikální). U jednoduchých staveb a v nenáročných stavebních podmínkách se setkáváme s následujícím postupem:

KROK #1 - zabetonování základových pásů

Dle projektu necháme vybagrovat výkopy a provedeme související práce - přeměříme rozměry výkopů, dle druhu podkladní zeminy (ne)provedeme štěrkopískový podsyp, osadíme zemnící pásky, chráničky a prostupy (pro vodu, elektro, kanalizaci, plyn).

Tip: chráničky i prostupy pevně ukotvěte k terénu - v opačném případě mohou být při betonáži vyplaveny!

Před betonáží zkontrolujeme stav výkopu a základové spáry (vodu, bláto, zborcenou hlínu odstraníme). Vyznačíme si konečnou výšku betonu - nivelačním přístrojem, zhlédnutím přes stavební lavičky, natáhnutím provázku.

Během betonování beton hutníme ideálně ponorným vibrátorem, běžně se používá lopata, hrábě, deska a dodržujeme jednotnou niveletu (rovinu).

 • povrch betonu nezahlazujeme - spíše jej zdrsníme, tak aby se dobře spojil s další vrstvou
 • po betonáží udržujeme beton vlhký - v parných dnech jej zakrýváme rohožemi, kobercem, kartonem aj. Beton potřebuje k správnému vytvrdnutí dostatek vlhkosti.
 • pro dokonalé spojení s další vrstvou vkládáme ocelovou výztuhu - tuto výztuž osazujeme tak, aby při následném zdění ztraceného bednění nezasahovala do betonových tvarovek.
  • alternativní postup - vkládání výztuh až po vytvrdnutí základu:
   • vyvrtáme díry dle rozměrů ztraceného betonového bednění
   • vyfoukáním je očistíme od prachu
   • do připravených otvorů nalejeme řidkou cementou maltu (nebo můžeme použít chemické kotvy)
   • osadíme výztuž

KROK #2 - stavba ztraceného bednění a příprava na betonáž desky

Na stavbu základů ze ztraceného bednění potřebujeme sílu, pevnou vůli a odhodlání. Na první pohled se zdá, že je hračkou poskládat 3 řady tvárnic (někdy více nebo méně) a zalít je betonem. Ale můžu vás ujistit, že pár dní né-li týdnu se s tím budeme docela prát..

V první řadě si musíme propočítat a objednat potřebné množství materiálu:

 • betonové bednící tvárnice (rozměry dle projektu)
 • stavební lepidlo na spojování jednotlivých tvárnic - tvárnice se spojí v jeden celek a nehrozí "rozházení" nebo posun tvárnic při betonování, spotřeba je minimální
 • armovací výztuž (výztužné pruty) - pro zpevnění základů v podélném směru
 • cement, štěrkopísek a kamenivo (při betonování svépomocí) nebo beton z betonárny (objednáme po dokončení výstavby ztraceného bednění) - beton bude potřeba pro založení první vrstvy a zabetonování tvárnic

Založení první řady bývá nejnáročnější!

Nejdříve je nutné zjistit, jak moc jsou rovné/nerovné podkladní základové pásy (např. zhlédnutím přes lavičky nebo nivelákem).

V ideálním případě začneme od rohu z nejvyššího místa. Pozor! Může se stát, že nejvyše bude základový pás uprostřed vnitřních základů. V tomto případě založíme první tvarovku až nad tuto výšku (o 1 až 2 cm, záleží jak moc si věříme, že jsou pásy opravdu rovné). Pokud to tak neuděláme, nebudeme mít místo pro podsypový beton pod tvárnice => nutné seříznutí tvárnic.

Ve všech rozích stavby osadíme tvárnice do jedné výšky a následně si mezi nimi natáhneme a napneme provázek (při dlouhých stranách je vhodné uprostřed provázek o něco zvednout, např. provizorním osazením tvárnice) - nikdy se vám nepodaří jej dokonale napnout.

Pokračujeme s vyzdíváním první řady dokud nemáme hotovo.

Doporučení: není na škodu si svou práci přeměřit i dlouhou vodováhou a přečnívající tvárnice snížit gumovou palicí případně kladivem přes desku (leží-li tvárnice na zvtrdlém základovém pásu, budete muset použít fleksu).

Další řady vyzdíme rychleji - Namícháme si lepidlo, připravíme vodící provázek...opět musíme založit rohy a zdíme, zdíme a zdíme až do konečné výšky. Někdo bude mít jen 2 řady další 3, 4 atd. Průběhu zdění osazujeme podélnou a svislou výztuž (samozřejmě pokud je to nutné, dle konkrétního projektu).

Upozornění: nesmíme zapomenout na vazbu! (střed tvárnice leží nad svislou spárou).

Nakonec vyzděné tvarovky zabetonujeme - svépomocí nebo dovezeným betonem z betonárny.

Než začneme betonovat horní desku:

Nás čeká mnoho práce! :)

 • necháme vytvrdnout beton v základových tvárnicích - aspoň 7 dní
 • upravíme prostor mezi základy zhutněním cca po 20 cm (místo kudy povede kanalizace příliš nehutníme, ať se při kopání výkopu pro kanalizaci nenadřeme)
 • položíme kanalizaci - vykopat, osadit do správného spádu a zasypat pískem může být pro někoho těžký oříšek, ale o tom si povíme někdy jindy.
 • doplníme horní vrstvu kameniva a opět zhutníme POZOR na kanalizaci ať ji hutněním neporušíme, hlavně pokud jsme na zásyp použili místo písku nějaký "fuj písek s kameny" 
 • osadíme obvodové bednění finální betonové desky - zde se můžeme setkat s různými způsoby:
 • položíme výztužné KARI sítě (jejich tloušťka, počet vrstev a množství dle projektu) - dodržujeme jejich přesah (o 2 řady ok) a minimální krytí betonem (min. 2 cm ve skutečnosti to bude u základové desky více)...sítě nesmí z betonu trčet ani přečnívat okrajové bednění. Síť musí být ze spodu podepřena, tak aby beton celou vyztuž obtekl a tím bylo zajištěno spolupůsobení výztuže s betonem.
 • osazení výškových bodů desky případně lešeňových trubek, aby deska byla dokonale rovná

KROK #3 - zabetonování základové desky ("pseudo-deska")

Zabetonovat desku netrvá dlouho a není to nic složitého. Pokud nenastanou problémy (opemenutí, nefunkční stroje - vibrační lišta) a začneme brzy ráno - na oběd máme hotovo.

Co budeme potřebovat:

 • objednat beton z betonárny nebo materiál na ruční výrobu betonu (písek, štěrk, cement)
  •  při 100 m2 a 10 cm tloušťce desky = cca 10 m3 betonu
 • funkční vibrační lištu (z půjčovny) - aby byl beton pevnější
 • lopaty, hrábě, dřevěnou nebo hliníkovou lať na stahování betonu (v případě lešeňových trubek)
 • levnou pracovní sílu - kamarády s holínkami na rovnání betonu
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.5/5 (2 hlasy)