Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Oprava betonu - jak opravit vydrolené díry?

  

S vydroleným betonem se může i běžný majitel domu nebo třeba chaty potkat poměrně často. Jak tento materiál nejúčinněji opravit?

Kdy vydrolený beton opravovat a kdy raději ne

Beton je materiálem, který stavaři označují s jistou nadsázkou za prakticky nesmrtelný. Pokud by to však potřeboval, zrenovovat beton lze velmi jednoduše za pomoci praktického triku, který znají všichni řemeslníci mající dlouholeté zkušenosti:

Napojit nový beton na původní betonový povrch můžete bez problémů tehdy, pokud beton důkladně namočíte a postříkáte jej octem. Jakmile ocet opláchnete, můžete začít pracovat. Nový beton by měl na starém podkladu spolehlivě držet.

Někdy však míra destrukce může být taková, že se vyplatí původní poškozený beton zcela odstranit a začít betonovat znovu. Platí to zejména tehdy, pokud se beton evidentně drolí po celé ploše. Jednorázová oprava by vám s vysokou pravděpodobností problém nevyřešila.

V případě, že je beton vydrolený jen na určitém místě, můžete se pokusit jej naopak opravit. Zvládnete to navíc i svépomocí, aniž byste museli volat řemeslníka.

Jakou chemii zvolit na vydrolený beton

Stačí si k tomu na pomoc vzít vhodnou sanační chemii. V prvním kroku je zapotřebí veškerý vydrolený beton pečlivě odstranit. Pokud chcete být obzvláště pečliví, vyřezejte vydrolená a poškozená místa flexou s diamantovým kotoučem až na kolmé hrany již nepoškozeného betonu.

Všechny nečistoty je důležité vyluxovat průmyslovým vysavačem a na závěr nejlépe použít vysokotlaký vodní čistič. Poté musíme aplikovat penetraci neboli adhezní můstek.

Přípravek je podstatné volit s ohledem na rozsah poškození, ale také opravovaný povrch. Vrstva betonové mazaniny vyžaduje jinou opravu než zkorodovaná železobetonová konstrukce. Řada výrobců už dnes nabízí i celé systémy vhodné pro tento účel.

Požadovaný prostředek můžeme nanášet ručně, to znamená vtlačovat. Při rozsáhlejším poškození by pochopitelně takový postup byl velmi neefektivní, proto se používá aplikace strojová, tedy vstřikování.

Čím opravit vydrolený beton

V případě podlahy, pokud nechceme nebo nemusíme znovu betonovat, existuje možnost na stávající povrch aplikovat cementový potěr. Díky tomu se povrch vyrovná a veškeré nerovnosti a trhliny zůstanou na pohled skryty.

Pro širší trhliny v betonové podlaze lze doporučit například betonovou mazaninu či samonivelační stěrku. Dbát před jejich nanesením musíme na důkladné vyzrání penetrace. Epoxidy nebo dvousložková cementová lepidla jsou naproti tomu schopna zacelit drobnější poškození.

Z konkrétních přípravků dostupných aktuálně na trhu je možné doporučit mimo jiné kompletní řadu Betonprotekt. Výtluky či praskliny je možné s úspěchem též vylít prostředkem s názvem Duvilax BD–20.

Pokud se nám doma podaří urazit omylem například část betonových schodů nebo zídky, můžeme jako opravný prostředek použít též univerzální opravnou maltu. Tento opravný prostředek je vhodný pro použití v exteriéru i v interiéru.

Jak na závěrečnou úpravu povrchu po opravě

Jakmile sanační vrstva důkladně vytvrdne, můžeme coby další ještě aplikovat vrstvu hydroizolační. Ta již může být poslední, ale také nemusí.

Ještě jednu vrstvu betonu lze dále nanést na hydroizolaci. Pokud však hydroizolační vrstva vyžadována není, můžeme zakončit barvou. To je na místě u betonu pohledového, případně tam, kde bude povrch vystaven působení vnějších vlivů.

Hledejte i příčinu drolícího se betonu

Ani za předpokladu, že jsme požadovaný povrch úspěšně opravili, nemusíme mít ještě problém zcela vyřešen.

Je totiž zapotřebí určit i příčinu vydroleného betonu. Jsou-li původcem například odpadní vody, opravit beton sice můžete, pravděpodobně však půjde jen o dočasné řešení, které budete záhy muset opakovat. Výrazně škodí tomuto materiálu i chemie, především soli.

U podlahy můžete jako jisté preventivní opatření jednoduše na povrch položit dlažbu nebo lino. Beton bude díky tomu chráněn a riziko vzniku dalšího poškození tím omezíte.

Navíc se vám vyplatí vědět, že poškození není výsadou starších konstrukcí a podlah. Praskliny se mohou objevit dokonce i ve zcela novém betonu. Pak ovšem má smysl nepouštět se do oprav svépomocí, ale rovnou výsledek ukázat dodavatelské firmě. Ta by měla realizovaný projekt předělat. Možné je to už cca po 28 dnech, kdy beton dokonale vyzraje.

Příčin, proč k něčemu podobnému došlo, může být více, kupříkladu u podlahy k tomu často dochází, pokud nebyly použity dilatace.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.75/5 (4 hlasy)

Související články