Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   ›   › 

Jak pokládat zámkovou dlažbu? - podrobný návod

  

Cílem tohoto článku je popsat postup prací při stavbě chodníků z betonové dlažby. Úvodní odstavce věnujeme obecnějším radám - výkopy, podloží, obrubníky a dlažba. Kromě toho zde naleznete i část o potřebném materiálu a nářadí. Pokud Vás však zajímá, jak postupovat svépomocí, můžete přejít na konec článku, kde je popsaný podrobnější návod.

Materiál a nářadí

Materiál

Z materiálu budeme potřebovat:

 • Hrubé a drobné drcené kamenivo (různé frakce, dle skladby a účelu plochy), jako výplň pod betonovou dlažbu.
 • Beton na zabetonování betonových obrubníků.
 • Betonovy obrubník, alternativně gumový obrubník (obrubníky z betonu existují v různých rozměrech 100x25x5 cm, 100x20x5 cm)
 • Zámkovou dlažbu s požadovaným odstínem, tvarem a tloušťkou (nejčastěji používaná zámková dlažba výšky 6 cm nebo 8 cm).
 • U velkých ploch bude potřeba zajistit odvod dešťové vody. Lze použít betonový nebo plastový odvodňovací žlab. (např. chodníkové žlaby, odtokové žlaby s mřížkou, betonové žlabovky či odvodňovací kanálky).
 • Dřevěnou lať na stahování drceného kameniva.
 • A na zasypání spár křemičitý písek.

Betonové obrubníky šířky 8 cm

Chodníkové obrubníky šířky 8 cm.

Nářadí

 • Kladivo - zaklepání dřevěných/ocelových kolíků.
 • Gumovou paličku - doklepání obrubníků a dlažby.
 • Provázek - použijeme k směrovému a výškovému osazení betonových obrubníků.
 • Lopaty, hrábě, kolečka, metr.
 • Chodníkové koště - zametání křemičitého písku.
 • Vibrační desku s gumovým návlekem (s možností odstranit návlek) - můžete si ji vypůjčit z půjčovny stavebních strojů a nářadí.
 • Úhlovou brusku na řezání dlažby a obrubníku.

Vyměření a příprava výkopů pro pokládku zámkové dlažby

Dle projektu nebo svých požadavků vyměřte budoucí dlážděné plochy (chodníků, příjezdových cest, stání pro automobil, pergol nebo přístřešků).

Výkop nezapomeňte minimálně o 30 cm rozšít na každou stranu - tím zajistíte dostatečný prostor pro podklad pod okraje tvořené betonovými obrubníky.

Kraje budoucího výkopu si můžete vyznačit ideálně značkovacím sprejem, vápnem, řezinami nebo jiným sypkým materiálem (pískem..).

Hloubku výkopů zvolte dle velikosti zatížení, které bude působit na zpevněnou plochu.

 • U chodníků stačí 30 cm (pro dodržení skladby pod obrubníkem až 40 cm).
 • U pojezdových cest nebo stání pro automobil vyhloubíme 0,65 až 1 m.

V první řadě odstraňte ornicí. Její tloušťka se běžně pohybuje kolem 20-30 cm. Vždy se snažte odstranit ze zastavěné plochy celou vrstvu úrodné půdy! V závislosti na místních geologických podmínkách se můžete setkat i s jiným typem zeminy.

Následně odstraňte jíl (alternativně jiný materiál) do požadované hloubky.

Příprava štěrkového podloží a ložné vrstvy

Základem kvalitního podkladu je správná volba frakcí štěrku a jejich ukládání do výkopu. Jednotlivé frakce ukládejte postupně od největší (je nejníže!) po nejnižší. Počet vrstev se pohybuje od 2 do 4:

Podkladní vrstvy z hrubého kameniva vždy hutněte (různé tloušťky, od 10 cm).

 • HDK 8/16 mm
 • HDK 16/32 mm
 • HDK 32/63 mm

Ložní vrstva, na kterou položíte dlažbu je tvořena DDK 2/4 nebo 4/8 mm - tl. 5 cm. Tuto vrstvu nehutnit!

U chodníků použijte DDK 2/4 nebo 4/8 mm a HDK 8/16 mm.
U stání pro automobil DDK 2/4 nebo 4/8 mm, HDK 8/16 mm a HDK 16/32 mm (případně i HDK 32/63 mm).

Na co nezapomenout? Na hutnění! Pokud vrstvy nebudete dostatečně a správně hutnit, zámková dlažba se vám s postupem času začne vlnit. Můžete si toho všimnout např. po dešti, kdy se tvoří na chodnících malá jezírka. Odstranění této vady je "jednoduché". Pod propadlou dlažbu dosypejte kamenivo. Více o opravách propadlé dlažby se dočtete zde.

Hutněte po jednotlivých vrstvách po tl. od 10 do 15 cm a tak, aby se kamenivo nezačalo drolit!

Vysvětlivky:
DDK - Drobné Drcené Kamenivo
HDK - Hrubé Drcené Kamenivo

Drcené kamenivo pod dlažbu

Drcené kamenivo pod dlažbu (Autor burconsult)

Osazení obrubníků

Obrubníky osazujte do nakypřeného betonu. Pomocí gumové paličky je poklepáváním srovnávejte do předem osazené šňůrky. U větších silničních obrubníků podkladní beton srovnávejte dřevěnou nebo hliníkovou deskou. Na takto upravený povrch již obrubníky pouze pokládejte. Následně z obou stran přihrňte beton, který po vytvrdnutí vytvoří pevnou oporu.

Položení dlažby, zapískování spár a vibrování plochy vibrační deskou

Při pokládání dlažby dodržujte požadovanou vazbu. Postupujte od jednoho konce k druhému. Po úplném za-dláždění plochy zasypejte spáry křemičitým pískem a celou plochu důkladně zavibrujte.

Důležité: Dlažba musí přečnívat před vibrováním 1 cm nad obrubníky.

Za-pískovaný chodník z betonové dlažby

Čtvercové betonové chodníkové dlažby zasypané jemným pískem.

Úprava rohu u dlážděného chodníku

Úprava rohu u dlážděného chodníku

POKLÁDKA DLAŽBY - podrobný postup v 16 bodech

Jak pokládat zámkovou dlažbu u chodníku?

Při použití zahradních obrubníků 20*5*50(100) cm a dlažby výšky 6 cm.

 1. Vykopejte výkopy (ručně nebo strojně) 30-40 cm.
 2. Zhutněte dno výkopu a vyrovnejte jej hrubým drceným kamenivem 8/16 mm (tl. 5-10 cm).
 3. Po navezení a srovnání první vrstvy drceného kameniva 8/16 zhutněte hlavně část pod obrubníky.
 4. Napněte a výškově osaďte provázek, do kterého budete osazovat obrubníky - buď pomocí dřevěných kolíků nebo ocelové výztuže.
 5. Osaďte obrubníky s přesahem 1-2 cm nad terén do zvlhlého betonu a z každé strany obrubníku přibetonujte min. do 1/3 jejich výšky (tloušťka betonu pod obrubníkem 5-10 cm).
 6. Beton nechejte částečně vy-tvrdnou (1-2 dny), nezapomínejte na pravidelné polévání vodou. V opačném případě bude mít beton podstatně menší pevnost!
 7. Navezte druhou vrstvu hrubého drceného kameniva 8/16 mm (tl. 15-20 cm), horní okraj této vrstvy kameniva (již zhutněné!) musí být 10 cm pod horním okrajem obrubníků.
 8. Dále navezte a srovnejte vrstvu z drobného drceného kameniva 2/4 nebo 4/8 mm v tl. 5 cm (tuto vrstvu již NEhutněte!)
 9. Pokládejte zámkovou dlažbu (přesah dlažby nad obrubníkem 1 cm!), dořezávejte koncové a krajní prvky.
 10. Následně zasypejte spáry zámkové dlažby jemným křemičitým pískem.
 11. Přebytečný písek odstraňte a zámkovou dlažbu zhutněte vibrační deskou s gumovým návlekem 2*, u velkých ploch do kříže.
 12. Po zavibrování plochy spáry opět zasypejte a nechejte písek na dlažbě dokud nezaprší, v letních měsících můžete plochu pokropit vodou (voda urychlí sednutí křemičitého písku).
 13. Odstraňte zbytky písku a je téměř hotovo.
 14. Pokud je potřeba, osaďte kolem chodníku odvodňovací žlab. Ten, stejně jako obrubník, osaďte do betonu.
 15. Nakonec přichází na řadu terénní úpravy - zasypejte ornicí prostor mezi okrajem výkopu a obrubníky.
 16. Zasejte trávuvysaďte keře a v parných dnech pravidelně zalévejte!
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.62/5 (65 hlasů)


Související články