Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Kolik váží kubík (m3) betonu? Málo i extrémně hodně.

  

Beton, tež přezdívaný jako umělý kámen. Je bezesporu jeden z největších divů moderního stavitelství a nejen jeho. I Římané jej velmi často využívali pro své stavby. Setkáme se s ním prakticky úplně všude. V exteriéru i interiéru má velmi široké využití. Určit hmotnost betonu není tak úplně jednoduché jako třeba u železa. Váha betonu má velký rozptyl. Nejčastěji se uvádí objemová hmotnost běžného konstrukčního betonu kolem 2000 - 2500 kilogramu na m3 (tedy bez výztuže).

Můžeme se setkat i s betony o extrémní hmotností až 6000 kg/m3. A naopak i s extrémně malou hmotností 300 kg/m3, kdy beton dokáže plavat na vodě! Hmotnost ovlivňuje druh kameniva, způsob ukládání a přísady (například zpěňujícíc přísady).

Rozdělení objemových hmotností ztvrdlých betonů

  • Lehčený 300 - 2000 kg/m3
  • Běžný konstrukční 2000 - 2500 kg/m3
  • Vysokopevnostní nad 2500 kg/m3

Beton může plavat! - Jak beton dosáhne tak nízké hmotnosti, že se dokáže vznášet na hladině? Jednoduše. Nějakým způsobem do něj musíme dostat vzduchové mezery. V betonu vzniknou bublinky a tím dojde k menší hustotě materiálu a hmotnosti vztažené na určitý objem. Nejčastěji se používá metr krychlový. Tedy 1 x 1 x 1 metr.

Hmotnost betonu ovlivňuje kromě obsahu vzduchu i použité kamenivo, které může mít různé vlastnosti.

Příklad váhy konkrétních výrobků (hmotnost ztvrdlého a neztvrdlého betonu). Vybral jsem předem připravenou směs od společnosti Cemix. A to konkrétně pytlovaný hrubý beton. V technických listech se dozvíme spousty důležitých informací: hrubý beton třídy C16/20 (20 MPa) a C 25/30 (30 MPa). Druhý uvedený má tedy vyšší pevnost. 

CEMIX pytlovaný beton

U obou produktů je uvedená podobná objemová hmotnost ztvdlého betonu a to minimálně 2100 kg na m3. Dále je zde uvedená vydatnost, tedy množství suché směsi, která je potřeba na namíchání 1 m3 a ta činí cca 2000 kg (potřebujeme přibližně 80 pytlů na kubík). Rozdíl 100 kg je obsah vody, která v betonu zbyde při určitých podmínkách (uvedeno v technických listech). Celkový podíl vody je 5%. 

V technickém listu se též dočteme množství záměsové vody (vody, kterou potřebujeme k namíchání čerstvého betonu). U výše uvedených produktů jsou různé hodnoty od do:

Na 25 kg suché směsi potřebujeme

  • Cemix hrubý beton C 16/20: 2,2 - 2,8 litrů vody ... na kubík čerstvého betonu je potřeba 176 - 224 l vody
  • Cemix hrubý beton C 25/30: 2,4 - 2,9 litrů vody ... na kubík čerstvého betonu je potřeba 192 - 232 l vody

Hmotnosti čerstvého betonu

U výše uvedeného betonu C16/20 bude minimálně 2176 až 2224 kg a u C 25/30 minimálně 2192 až 2232 kg.

Hmotnost čerstvého betonu

Je oproti ztvrdlému betonu vyšší o obsah vody (a dalších tekutých složek, které jsou v mnohem menším podílu - plastifikátory, zpomalovače atd.), která se spotřebuje při tvrdnutí, vysychání betonu. Vždy je potřeba vědět o jaký typ betonu se jedná a až pak z těchto hodnot určit hmotnost čerstvého betonu.

Největší vliv má čerstvý beton na konstrukci bednění, do kterého se bude vylévat. Veškeré síly, které beton vyvolá (a nejen síly betonu!) musí bednění bezpečně udržet. Jedná se pouze o jednu položku při návrhu bednění, kterou je potřeba zvážit.

Čerstvý neztvrdlý beton, těsně před uložením (ty chloupky v betonu jsou BeneSteel - vysokopevnostní polymerová makrovlákna):

Čerstvá směs betonu s drátky

Druhy kameniva používané v betonech

  • pórovité - do 1800  kg/m3
  • hutné - nad 1800 kg/m3

Hmotnost suti z běžných betonu

1400 - 1800 kg/m3

Záleží na druhu kameniva, množství vzduchových mezer a množství jemných prachových částic. Rozdílnou hmotnost pak mají lehčené nebo naopak vysokopevnostní betony.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (3 hlasy)

Související články