Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak na trhliny v podlaze?

  

Realizace betonových podlah spočívá obvykle ve vytvoření homogenního a rovného povrchu na základové nosné konstrukci. Nejčastěji se pokládá v podobě lité směsi, které je pro zvýšení pevnosti a odolnosti opatřena jemnozrnným vsypem. Po dokončení a také vlivem používání či sedání konstrukce mohou v podlaze vznikat trhliny nebo výtluky, které jsou nejen nevzhledné, ale mohou postupně vést ke zhoršování užitných vlastností i snižování celkové stability podlahové konstrukce.

Typy trhlin v betonové podlaze a jejich původ

Standardně vznikají trhliny buď vlivem konstrukčního řešení (konstrukční trhliny) nebo působením vlastního dozrávání materiálu. Konstrukční trhliny mají zpravidla větší rozměry (délku a rozpon), které se postupně rozšiřují, jelikož zatížení konstrukce, které je způsobuje, vyvolává kontinuální napětí v daném místě. Jsou-li trhliny v podlaze diagnostikovány jako konstrukční, je nutné ji kompletně zrekonstruovat (ideálně vytvořením nové konstrukční vrstvy nebo odstraněním a znovurealizací). O něco jednodušší je pak náprava trhlin nekonstrukčních, které vznikají v důsledku dozrávání a hydratace hydraulického pojiva nebo reakcemi plniva a výztuže.

Nekonstrukční trhliny betonové podlahy

Trhliny v podlaze, které nevznikají vlivem nevhodného konstrukčního návrhu, se člení do následujících kategorií:

  • Teplotní trhliny – které jsou dány nadměrným vývinem hydratačního tepla nebo náhlými teplotními změnami při zrání materiálu
  • Expanzní trhliny – vznikají v důsledku působení vlhkosti nebo chemickými procesy uvnitř betonové směsi během hydratace i po dozrání (alkalická reakce pojiva s kamenivem, síranová koroze výztuže nebo působení nízkých teplot – při všech těchto reakcích dochází k objemovým změnám v přirozené pórovitosti betonu, které narušují jeho strukturu)
  • Smršťovací trhliny – vyskytují se v konečných fázích hydratace (zejména pokud nebyl dostatečně vlhčen) jako důsledek rychlých změn vlhkosti, případně nadměrného vysychání konstrukce v průběhu užívání (speciálním typem smršťovacích trhlin jsou trhliny plastické, které se objevují ve finální fázi zrání)

Oprava nekonstrukčních trhlin

Nekonstrukční trhliny nemají výrazný vliv na stabilitu a statické vlastnosti podlahové konstrukce. Opravují se především proto, aby se zabránilo vnikání vlhkosti a nežádoucích látek do provedené betonové podlahy, které by mohly způsobit postupnou degradací a snižování pevnostních charakteristik. Z tohoto důvodu se trhliny zacelují speciálními sanačními materiály, jejichž aplikace závisí především na charakteru a vlastnostech konkrétní trhliny. Před vlastním zahájením sanačních prací je tak potřeba provést diagnostiku a také stanovit jejich rozsah.

Postup při opravě trhlin v betonové podlaze

Všechny typy trhlin se opravují v podstatě stejným přístupem, který spočívá nejdříve v rozšíření a začištění, a následné aplikace sanační hmoty (obvykle se jedná buď o nízko viskózní pryskyřici nebo jemnozrnnou stěrku.

Pokud je trhlina provázena výdutí, lze předpokládat, že vznikla v důsledku odloučení povrchu od podkladové konstrukce – v takovém případě je potřeba provést výřez v daném místě, zkontrolovat stav podkladu a poté vytvořit plošný výřez pravidelného tvaru, který se zaplní sanační hmotou s cementovou bází, která má obdobné vlastnosti jako zbytek podkladu. V případě, že je trhlina rovnoměrná bez vydutí, jedná se pravděpodobně pouze o trhlinu plastickou, kterou lze začistit a vyplnit epoxidovou pryskyřicí. Po opravě je vždy dobré provést sjednocení povrchu vhodnou povrchovou úpravou.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4/5 (1 hlas)

Související články