Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Stěrky a směsi na vyrovnání podlah

  

Samonivelační stěrky a potěry, jsou tříděny podle předpokládaného provozního zatížení a také způsobu užívání podlahy. Technologicky vyspělé samonivelační polymercementové stěrky slouží jako samonivelační litý potěr na bázi cementu. Jsou finální nebo vyrovnávací povrchovou vrstvou dobře zaschlých a vyzrálých betonových podlah.

Výhody - Pomůcky - Podklad - Příklady stěrek - Aplikace - Strojově - Ručně - Charakteristika

Výhody:

 • rychle se nanášejí ručním nebo strojním litím
 • je možné je nanášet ve více vrstvách, při zachování tloušťky až 20 mm v jedné vrstvě
 • rychle zatížitelné a pochůzné a to již po 6–8 hodinách, některé druhy již po 3 hodinách
 • vysoce přilnavé k podkladnímu betonu
 • snadno vyrovnatelné
 • s vysoce mechanicky odolným povrchemVysoce pevné
 • vhodné pro všechny typy podlah
 • vhodné na opravy a vyrovnání poškozených povrchů
 • hygienicky nezávadné, vyhovující normě EMICODE 1

Pomůcky:

Štětec nebo váleček na natírání, ježkový odvzdušňovací váleček s násadou, nádoba/kýbl na namíchání alespoň 35 l obsah, vrtulové mísidlo jako nástavec na vrtačku, zubové hladítko

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, soudržný, scelený, zbavený prachu a očistěný od veškerých mastných nečistot. Hrubší nečistoty a zatuhnuté krusty cementu u betonových podkladů je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Nečistoty vsáklé v povrchové vrstvě podkladu jako jsou zbytky lepidel, barev anebo tmelů odstraníme otryskáním nebo ofrézováním.

Oprava trhlin

Oprava je důležitá, aby nezatékala nivelační hmota pod betonový potěr. Dále aby byla zajištěna plná funkce rovnoměrného zatížení, a také aby vlivem pohybu nedocházelo k dalšímu drolení a rozšiřování trhlin.

#1 - Trhliny prořízneme rozbrušovacím kotoučem v celé jejich délce do hloubky minimálně 2 cm a v šířce maximálně do ½  -tloušťky potěru. Rozdrolené části se uvolní a trhliny se otevřou. Pak je můžeme lépe zalít pryskyřicí. Rozbrušovacím kotoučem také uděláme příčné zářezy cca asi 10 cm dlouhé, kolmo k trhlině cca po 20 až 30 cm od sebe. Trhlinu dokonale vysajeme.

#2 - Rozmícháme například dvousložkovou pryskyřici SHÖNOX 2KR a nebo UZIN-KR 416, ke které jsou přiloženy vlnité spojky cca 10 ks. Do příčných zářezů vložíme vlnité spojky tak, aby nevyčnívaly nad povrch. Dobře rozmíchanou směs vlijeme do trhliny a přebytek roztáhneme špachtlí do ztracena.

#3 - Mokrou pryskyřici nakonec posypeme křemičitým pískem o zrnitosti v rozmezí 0,1 až 0,8 mm. Tím zajistíme dobré přilnutí vyrovnávací vrstvy. Po zatvrdnutí zase plochu s pískem důkladně vysajeme. Zaschnutí opravených trhlin trvá cca 12 až 24 hod.

Utěsnění podkladu

Vytěsňujeme mezery výplní, jako jsou například prostupy topení, u stěn po obvodu místnosti nebo u prahů či zárubní. Předejdeme tím tomu, že stěrka, proteče dolů k sousedům a také ušetříme její množství.

Penetrace podkladu

Očištěný podklad opatříme penetračním nátěrem pod podlahové stěrky. Bude tzv. speciálním spojovacím můstkem tzv. „adhezním můstkem“.

Penetračním nátěrem snížíme savost podkladu a zpevníme jej. Stěrka se nám také lépe spojí s podkladem. Zlepšíme také ,,rozlivové“ vlastnosti stěrky a zvýšíme její celkovou přídržnost k betonu. Penetrační nátěr sváže drobné prachové částice a nevznikne žádná separační vrstva. Pozitivními vedlejšími efekty penetrace je zabránění pronikání spor hub, zápachu nebo pronikání vlhkosti.

Penetraci provádíme rovnoměrně, přímým nátěrem pomocí štětce nebo válečku. Opakovací nátěr nanášíme vždy až po zaschnutí toho předchozího. Doba zasychání jednoho nátěru závisí na koncentraci a savosti podkladu v rozmezí 60 – 120 minut. Koncentrované opakované nátěry pak zasychají přibližně 12 hodin. Při správné penetraci podkladu na povrchu vznikne vzhledově matně sklovitý povlak.

Důkladnou penetraci podkladu doporučujeme, abychom zabránili odlupování povrchu.

Příklady penetračních nátěrů jsou BOSTIK, THOMSIT, KIESEL, ARDEX, UZIN, SCHÖNOX, MAPEI nebo SOKRAT. U náročných ploch jako jsou například parkovací garáže, kde musí povrch odolávat olejům, benzínu, naftě či posypovým solím odpadávajícím v zimním období z auta, je vhodný ETERNAL nebo BÜCHNER ELG-NT 2k.

Příklady samonivelačních polymer cementových stěrek

 • CEMIX 40, který je spolehlivou finální vrstvou pro vysoce namáhané podlahy ve větších dílnách, garážích nebo kotelnách.
 • SCHÖNOX UNIPLAN, stěrka vhodná pro vyrovnání podkladu pod plovoucí laminátové a dřevěné podlahy, dlažbu, koberec i korek.
 • BAUMIT NIVELLO 30, vhodná stěrka k pokládání dlažby či jiných podlahových krytin v interiéru, hodí se také při použití podlahového vytápění.

Popis aplikace samonivelační cementové stěrky

Stěrky pořídíme ve 25 kg pytlech. Stěrku připravíme postupným přidáním směsi k předepsanému množství vody za důkladného míchání. Vody je třeba cca 6 l, získáme tedy obsah asi 30 l. Mísení provádíme vrtulovým mísidlem po dobu 1–2 minut s frekvencí 400–600 otáček za minutu až vznikne tekutá dobře promíchaná homogenní směs. Necháme ji cca 1-2 minuty odstát a poté ještě krátce při pomalých otáčkách domísíme.

Namíchaná samonivelační směs se nalévá přímo na určené místo, na základní betonový podklad ve vrstvě 3 mm až 5 cm, kde sama vytvoří rovinu. Začneme stěrkovat v místě, které je nejvzdálenější ode dveří, aby se nám nestalo, že zůstaneme stát uprostřed místnosti. Hotovou namíchanou směs vyléváme z nádoby postupně, abychom stihli rozlitou hmotu za pomoci zubaté stěrky tzv. „zubovým hladítkem“ rovnoměrně rozprostřít na podlaze do požadované tloušťky.

Odvzdušnění a konečné vyrovnání provedeme připraveným ,,ježkovým válečkem“,tím se odstraní vzduchové póry a bubliny a docílíme ideálně rovného a čistého povrchu. U větších staveb se tyto stěrky aplikují strojově pomocí speciálních míchaček.

Při opravách a vyrovnání poškozených povrchů pomocí těchto cementových stěrek zaplníme veškeré praskliny nebo škrábance starších betonů. Nerovné povrchy tím snadno vyrovnáme. U více poškozených podlah anebo při větších nerovnostech nanášíme stěrku ve více vrstvách.

Dbejte, aby v průběhu nanášení a i po dokončení prací v místnosti nevznikl průvan, pak dochází k nesouměrnému schnutí, což může být příčinou popraskání a odlupování stěrky. Montáž podlahových krytin doporučujeme až po 24 hod.

Strojově nebo ručně

Podle toho jaké jsou dispozice podkladové plochy, jak rozsáhlou vrstvu budeme vylévat a také podle teplotních podmínek, za kterých budeme pracovat, se rozhodneme pro strojové či ruční nanášení stěrky.

Důležitým faktem při rozhodnutí je také závislé na době zasychání stěrky. Musíme to stihnout, než nám stěrka zaschne. ,,Rozlivné“ vlastnosti si stěrka zachová po dobu 20 minut. Později se už nedá upravovat rozhrnováním ani válečkováním. Jednotlivé vrstvy se pak nespojují vzájemně ani s podkladem a nejdou vyrovnat.

Ručně tedy provádíme plochy do cca 100 m2 a větší strojově. Při ruční aplikaci je potřeba pracovat svižně alespoň ve třech osobách. U strojní aplikace je možné plochu ohraničit vymezovací bariérou.

Samonivelační polymercementové stěrky jsou v průběhu tuhnutí a vytvrzování vysoce objemově stabilní. Dilatace nejsou nutné ani na souvislých nedilatovaných podkladech, jako jsou monolitické železobetonové desky.

Charakteristika a použití

Stěrky slouží k vyrovnání jak starých tak i nových podkladů. Mohou být přímo konečnou nášlapnou vrstvou nebo vhodným podkladem pod plovoucí podlahy, parkety, dlažby, korky i koberce i PVC.

Také se hodí pro syntetické lité nebo stěrkové finální povlaky a nátěry povrchů. Sem patří epoxidy, polyuretany i akryláty. Velmi se hodí do provozů, kde je požadována vysoká odolnost povrchové vrstvy, která je nadprůměrně zatěžována.

Lze je použít k rychlé opravě jak lokální části podlahy anebo i k opravě celoplošné betonové a keramické podlahy, která je poškozená výtluky, oděrem nebo prasklinami. Slouží také k zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení, při které se s ní velmi snadno a dobře pracuje.

Stěrky naopak nejsou vhodné do venkovního prostředí. Nehodí se ani jako finální vrstva bez další povrchové ochrany do trvale vlhkého prostředí, prostředí s chemickým zatížením zejména kyselinami, organickými rozpouštědly či ropnými produkty. Nepoužívejte je ani v prostředí s teplotním zatížením nad 400 stupňů, tedy do svářecích dílen.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.33/5 (3 hlasy)


Související články